De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stop de illegale overheidssteun voor kernenergie

maandag 18 mei 2015 06:11
Spread the love

Electricité de France (EdF), de grootste elektriciteitsproducent ter wereld en grotendeels in handen van de Franse overheid, zint op illegale overheidssteun om een van ‘s werelds grootste kerncentrales te bouwen in Hinkley Point, een landtong langs het Kanaal van Bristol in het graafschap Somerset in Engeland, vlakbij het nationaal natuurreservaat Bridgwater Bay. 

boycot van windmolens

Door zijn ligging langs de kust is Hinkley Point bijzonder geschikt voor de productie van windenergie. Een plan om er 12 windturbines te bouwen werd door de West Somerset District Council desalniettemin afgekeurd, omdat men dit in de nabijheid van de reeds bestaande kerncentrale niet veilig achtte. “Stel je voor dat er een turbineblad zou afbreken. Het zou iets of iemand kunnen raken.” 

De huidige kerncentrale wordt in principe nochtans ontmanteld in 2016 en er waren maar 3 turbines gepland in de buurt van de kerncentrale. NIMBY’s uit de omgeving waren ook tegen de bouw van windturbines omdat dit het landschap zou verstoren.

illegale overheidssteun goedgekeurd

Aan de bouw van de nucleaire centrale, Hinkley Point C, hangt een kostenplaatje van 33,69 à 46,76 miljard euro. Volgens de EU’s Commissaris voor Concurrentie, Joaquín Almunia, zou dit project niet mogelijk zijn zonder overheidssteun. Dit is echter een overtreding van het mededingingsrecht.

Toch keurde de Europese Commissie (EC) de plannen goed, omwille van marktfalen: een drogreden, want door de illegale overheidssteun schept Engeland een ongunstig klimaat voor hernieuwbare energie. Bovendien is dit overheidssteun voor een energiegigant die grotendeels in handen is van een andere overheid. Het Duitse Handelsblatt vermoedt dat Angela Merkel instemde in ruil voor steun voor Duitse plannen, die ook niet zo goed in de markt liggen.

Brussels initially raised serious questions about the deal, saying it extended up to £17.6bn of potentially wasteful and illegal public subsidies to a project that would in all probability be profitable without them. – Financial Times

De nucleaire sector wrijft zich alvast in de handen. Henri Proglio, chief executive bij EdF, meent dat dit groen licht een belangrijk signaal is voor de sector dat erop wijst dat het mogelijk is om grote nucleaire projecten te realiseren in Europa.

oproep: geen geld voor kernenergie

Organisaties die kritisch staan tegenover kernenergie geven Henri Poglio gelijk, maar zij zijn uiteraard heel wat minder opgetogen. Ze verwachten dat dit tot een lawine van nieuwe plannen voor kerncentrales zal leiden. Elektrizitätswerke Schönau (EWS) diende daarom een formele klacht in bij de EC en roept alle Europeanen op om die kracht bij te zetten

Alleen als de druk van de Europese civiele samenleving de slagkracht van nucleaire lobbyisten overtreft, zullen we in staat zijn om de nieuw benoemde Europese Commissie te overtuigen om deze misleide beslissing terug te draaien. Elke EU-burger heeft het recht om een klacht in te dienen. Onderschrijf onze klacht nu, of schrijf je eigen klacht, en zet onze oproep kracht bij:

Geen geld voor kernenergie – Stop Brussel!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!