De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dit gebouw dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw

Brugge, Studentenhuisvesting, Studentenkamers, Premie, Burgemeester Patrick Moenaet, Schepen Mercedes Van Volcem -

Premie voor studentekamers boven winkels

zaterdag 17 december 2011 18:24
Spread the love

Het college van burgemeester en schepenen kende de allereerste premie toe voor het inrichten van studentenkamers boven een handelsruimte. Bij het inrichten van 7 studentenkamers boven de Belgacomteleboetiek (Noordzandstraat 60) kreeg de bouwheer een tussenkomst voor de installatie van sanitair, het plaatsen van dakisolatie en het aanpassen van de elektriciteit.

Dit premiereglement werd op 7/09/2010 door de gemeenteraad goedgekeurd en geldt voor welomschreven ingrepen in verdiepingen van handelshuizen in welbepaalde straten. De premie wordt beperkt tot maximaal 1.000 euro per studentenkamer.

Schepen voor ruimtelijke ordening en huisvesting Mercedes Van Volcem is opgetogen: “Dit is de allereerste keer dat we deze premie uitkeren. Het toont enerzijds aan dat we niet over een nacht ijs gaan bij het uitkeren ervan, want we streven naar kwaliteitsvol wonen dat beantwoordt aan de hoogste normen. Anderzijds bewijst het dat ons woonbeleid – waar studentenhuisvesting een belangrijk onderdeel van uitmaakt- zijn vruchten afwerpt. Ik heb er alle vertrouwen in dat er nog heel wat aanvragen voor deze premie zullen volgen.”

Burgemeester Patrick Moenaert: “Als burgemeester én voorzitter van de stuurgroep Brugge Studentenstad ligt deze premie mij zeer na aan het hart. Door de groei van onze Brugse hogescholen stijgt immers ook onze studentenpopulatie. Een aantal van die studenten moet natuurlijk ook gehuisvest worden. Deze premie biedt een mogelijkheid om op deze stijgende vraag in te spelen. Daarnaast biedt ze een mogelijke oplossing voor leegstaande verdiepingen boven winkels. Door het uitreiken van de premie slaan we dus meer dan twee vliegen in een klap en tonen we aan dat Brugge een progressieve, levende stad is, die inspeelt op reële noden en behoeften.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!