De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Precaire actie in wijk Brugse Poort
Gent, Arm Gent, Brugse poort -

Precaire actie in wijk Brugse Poort

dinsdag 22 maart 2011 14:37
Spread the love

GENT – De Brugse Poort, waar wij allemaal wonen, werken en leven, is een buurt waar heel veel gebeurt, leeft en bruist. Maar de Brugse Poort is ook een wijk waar ondanks de jarenlange inspanningen van velen de precaire leefomstandigheden verder blijven woekeren.

De Brugse Poort kan en mag niet naast die blijvende precariteit kijken. Het Charter voor de Brugse Poort ontstond vanuit het overleg tussen terreinwerkers.

Dat werd georganiseerd onder de naam ‘Precaire Puzzel’ in de nasleep van de Lijn 3-tentoonstelling. Het Charter bevat een opsomming van intenties die de ondertekenaars – organisaties, diensten en buurtbewoners actief in de Brugse Poort – in samenwerking met elkaar willen realiseren om iets te doen aan die
problemen.

Het ultieme doel van het Charter is het creëren van een solidaire buurt. Die solidariteit is niet louter een zaak van goede bedoelingen.

Door concreet actie te ondernemen om iets te doen aan de precaire situaties in de buurt willen we een gedeelde verantwoordelijkheid creëren voor de buurt waarin wij wonen, leven en werken. Door gedeelde verantwoordelijkheid te nemen voor de Brugse Poort
overstijgen wij verschillen in leeftijd, geslacht, etnische afkomst en socioeconomische positie die in het dagelijks leven zo dikwijls aanleiding geven voor irritatie, onbegrip en soms zelfs conflicten.

Door de solidaire krachten van bewoners, private en publieke sector te bundelen, krijgen oplossingen een grotere draagkracht en impact. Daarom roepen we organisaties, diensten en bewoners uit de Brugse Poort op om dit Charter voor een solidaire wijk mee te ondertekenen.

DE 10 INTENTIES

1. De Brugse Poort gaat armoede te lijf
Heel veel mensen in de Brugse Poort komen niet rond

2. De Brugse Poort investeert in lokale werkgelegenheid
Te veel mensen vinden hun weg niet naar een zinvolle werkgelegenheid

3. De Brugse Poort biedt betaalbare en kwalitatieve huisvesting
Veel mensen moeten een aanzienlijk deel van hun inkomen besteden aan woningen met weinig comfort

4. De Brugse Poort staat borg voor een transparante, laagdrempelige en kwalitatieve dienstverlening in de wijk Het gebeurt nog te vaak dat buurtbewoners niet weten waarheen met vragen over dienstverlening

5. De Brugse Poort streeft naar een gezond leven voor iedereen
Een toegankelijke gezondheidszorg en gezonde  levensomstandigheden zijn er niet voor iedereen

6. De Brugse Poort pakt de drugsproblematiek aan
De druk van dealers en gebruikers op de wijk is te groot

7. De Brugse Poort wordt een verkeersveilige buurt
Onder meer op de drukke verkeersassen in de Brugse Poort is de situatie verre van veilig

8. De Brugse Poort is een kind- en jeugdvriendelijke buurt en
wil in het bijzonder haar jongvolwassenen ondersteunen
Te veel jongeren vinden hun eigen plaats niet in de Brugse Poort

9. Samen met iedere Brugse Poorter, denken we na over en
werken we aan een goed nabuurschap en een aangename buurt
Verzuurde reacties ontstaan vaak door te weinig onderlinge contacten

10. De Brugse Poort ziet haar diverse en
multiculturele samenstelling als een rijkdom
De wijk wordt te vaak omschreven als louter en alleen problematisch.

take down
the paywall
steun ons nu!