De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Niet mompelen tegen journalisten

Niet mompelen tegen journalisten

woensdag 21 april 2010 02:00
Spread the love

Geachte Heer van Istendael,

Ik verneem via De Standaard dat U opnieuw in de bres springt voor Benno Barnard. Hij heeft blijkbaar nog erg te lijden onder de storm van kritiek na het incident dat zich tussen hem en een groep aanhangers van Sharia4belgium voltrok op 31 maart. Ik heb altijd sympathie opgevat voor wie het opneemt voor buitenlanders. In dit geval dus ook voor U. Mag ik U nog enige goede raad meegeven?

1. Als U in de toekomst wilt vermijden dat er een gelijkheidsteken wordt geplaatst tussen Benno en de salafisten die zijn lezing onmogelijk hebben gemaakt dan kan U best zorgen dat hij een andere aanpak ontwikkelt. Misschien iets minder provoceren? Ik zou hem zeker aanraden dit te overwegen. Als je weet hoe je tegenstanders gaan reageren en je speelt daarop in loop je immers het risico dat je heel hard op die tegenstanders gaat lijken.

2. U brandmerkt de mensen die vinden dat Benno zelf de reactie van de salafisten zou hebben uitgelokt. U maakt de vergelijking met vrouwen die aangifte deden van een (poging tot) verkrachting en hetzelfde verwijt krijgen. Ik vrees dat sommige vrouwen dat wel eens verkeerd zouden kunnen interpreteren. Seksistisch geweld tegen een individu is namelijk heel wat anders dan een politieke rel in een zaal van de universiteit. Toen ik de beelden zag leek het mij eerder een conflict tussen haantjes, waarbij de outfit en de stijl nogal verschilden maar het infeite bij beide partijen neerkwam op machogedrag.

3. U schrijft dat het een leugen is dat Benno naar politie en gerecht is gelopen. Het is de politie die contact zocht met hem om hem op de hoogte te brengen van de dreiging. Het is de Antwerpse burgemeester die naar de rechter stapte. Dat laatste vindt U een sterk signaal. Ik zou in het geval van Benno zelf naar de politie gestapt zijn om hen op hun plichten te wijzen. Het is namelijk de gewoonte dat bijeenkomsten beschermd worden tegen protest als het over controversiële thema’s gaat. Door die bescherming te weigeren heeft de burgemeester een zeer zwak signaal gegeven. Achteraf naar de rechter stappen kan iedereen. Gelukkig is er geen geweld geweest.

4. U ergert zich ook aan het feit dat Benno mediageil wordt genoemd. Volgens U had Hij in tempore non suspecto al drie keer geweigerd om in de uitzending van Phara de Aguirre op te treden, wat meer wijst op mediaschuwheid volgens U. Nu is een schrijver die niet mediageil is een rariteit. Dat verwijt zou ik dan ook negeren. En Benno heeft er goed aan gedaan te wachten met Phara tot vlak na de rel. Zo hoefde hij geen moeilijke vragen te beantwoorden. Het interview leek soms meer op een gesprek bij de dienst slachtofferhulp dan op een verhelderende confrontatie. Zo vergat Phara te vragen hoe het nu juist zat met die bodyguards. Dat kregen we pas tijdens het weekend te horen op ATV.

5. U neemt ook afstand van de suggestie dat er op de bewuste avond helemaal geen dreiging met geweld is geweest. Wie aanwezig was, oordeelt daar anders over, beweert U. Ik zou het niet weten wegens afwezig. Mijn ervaring met dat soort bijeenkomsten is dat de soep meestal heter wordt opgediend dan ze gegeten wordt. Maar ik kan mij vergissen. Gezien de weigering van de Antwerpse politie om hem te beschermen begrijp ik dat dit gevoelig ligt bij Benno.

6. Er is gesuggereerd dat de hele zaak Benno goed uitkwam en dat vindt U ook maar niks. Hier komen we op een gevoelig punt: de lijfwachten. We vernemen in uw opiniestuk dat Tanguy Veys de enige VB’er is die Benno ooit heeft ontmoet. De kerels die Tanguy voor hem kon regelen – vanaf toen begon het op een aflevering van de Matroeska’s te lijken – bleken tot de vaste militie van Dewinter te behoren en Benno zou dat pas de avond zelf beseft hebben. Hier wil ik toch wel een (minstens gedeeltelijke) inburgeringscursus suggeren voor Benno. Het is niet altijd eenvoudig voor buitenlanders om de politieke verhoudingen in België te begrijpen. Of dacht Benno dat Tanguy de twee lijfwachten uit eigen zak zou betalen? Zo werkt dat niet, zeker niet bij het Vlaams Belang. Beter volgende keer een omhaling organiseren bij de vrienden om de bodyguards zelf te betalen. De ondertekenaars van uw opiniestuk in De Standaard zullen zeker allemaal een duit in het zakje willen doen.

7. Er moet mij wat de heer Veys betreft trouwens nog iets van de lever. Benno heeft het hart op de juiste plaats, ook wat holebi-rechten betreft. Hij zal dus wel niet geweten hebben dat Tanguy Veys, net zoals Sharia4belgium, het absoluut niet voor holebi’s heeft. Enkele jaren geleden probeerde hij een wetswijziging tegen te houden waardoor kinderen ook kunnen worden opgevoed door twee vaders of twee moeders. Ik zag op het internet een foto van hem waarop hij dolgelukkig naast aartsbisschop Léonard staat. Het VB was de enige politieke partij die haar enthousiasme over de benoeming van Léonard niet onder stoelen of banken stak. Léonard vergeleek homoseksualiteit met anorexia, dat herinnert U zich zeker nog wel.

8. Ik wil U bedanken voor de primeur op het einde van uw stuk. U citeert Benno als volgt: “Ik ben tégen het VB. Ik heb niets te maken met volksnationalisme. Ik stel het individu boven de volksgemeenschap.” Getekend: Benno Barnard. Ik vind dat zo mooi. Alhoewel het in deze context nog iets sterker had gekund: Benno had ook kunnen stellen dat hij niets te maken heeft met het racisme en de islamofobie van het VB. Een gemiste kans. Ik ben ook blij dat hij nooit heeft gezegd dat Filip Dewinter een profeet is. Of dat hij het in elk geval niet met de gepaste intonatie gezegd heeft. U weet het beter dan ik: sommige journalisten beseffen niet dat dichters soms zo maar wat mompelen en maken daar meteen een artikel over waar achteraf schande over wordt gesproken. Ook hier opletten in het vervolg. Niet mompelen tegen journalisten. Geeft U hem dat even door? En wens hem nog veel sterkte!

U alle eer verschuldigde,
Yvan Brys

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!