De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

N-VA wil toegankelijker Brugge
Brugge, Mobiliteit, N-VA Brugge, Filip Somers -

N-VA wil toegankelijker Brugge

donderdag 2 februari 2012 18:11
Spread the love

N-VA werkgroep ” Mobiliteit en openbaar vervoer” werkt aan een totaalaanpak voor de verkeers-en parkeeroverlast in Brugge en deelgemeenten.

Het is dan ook steeds moeilijker een plaatsje te vinden voor koning auto, er is een capaciteitsprobleem.

De meerderheid van het verkeer komt Brugge  binnen via E40/N31 via koning Albertlaan.

N-VA steld dan ook voor een randparking te bouwen daar waar die samenkomen, om zo deze parking via intellegente verkeerssignalisatie op vele kilometers vooraf aan te kondigen.

Een tweede optie is een vlotte bus verbinding tussen de randparkings het station en het stadscentrum, op die manier wil men de bezoekers verleiden hun auto aan de stadsrand achter te laten.

Volgens deze werkgroep “Mobiliteit en opbaar vervoer” zou dit een eerste stap zijn naar een leefbaarder, toegankelijker Brugge.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!