De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mensen zonder papieren in Gent bereiden ook actie voor
Gent, Mensen zonder papieren, Regularisatie -

Mensen zonder papieren in Gent bereiden ook actie voor

donderdag 31 maart 2011 16:23
Spread the love

Woensdagavond kwam een vijftigtal sans-papiers voornamelijk van Maghrebijnse origine bijeen in het theehuis Trafiek in de Brugse Poort.

Twee sans-papiers hadden aan de alarmbel getrokken bij Hilde Verschaeven van Trafiek. Hilde had zo’n beetje alle groepen aangeschreven die actief zijn rond mensen zonder papieren, maar behalve Carla Ronkes van Werkgroep Vluchtelingen Gent, Odette  Soens voor ING en twee redacteurs van de informatiesite Mensen zonder Papieren, ontbraken die op het appel.

Wel aanwezig was een vertegenwoordiging uit Brussel van het Comité des Travailleurs Sans Papiers en iemand van De Meeting van Samenlevingsopbouw Brussel. Het was duidelijk dat de groep al heel wat onderlinge gesprekken had gehad.

Ze waren vast besloten een hongerstaking te beginnen, maar hadden nog geen plaats om in hongerstaking te gaan. Geneeskundige begeleiding was ook niet echt geregeld. De afgevaardigde van CTSP wees er ook fijntjes op dat ze ook nog geen eisen hadden geformuleerd.

De hongerstakers in de Kartuizerstraat hadden wel duidelijke eisen en sleepten een oranje kaart (tijdelijke verblijfsvergunning op medische gronden  artikel 9ter vreemdelingenwet) uit de strijd. Maar veel konden ze daar ook niet mee aanvangen.

Ook onder de weinig talrijke aanwezige Belgen was de bezorgdheid groot voor een onbezonnen actie. Zo werd de burgemeester van Gent in het vizier genomen, terwijl hij totaal niets kan veranderen aan de stugge houding van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Er was duidelijk ook onenigheid in de groep. Kamal en zijn maats hadden totaal geen zin in een hongerstaking, maar waren daar wel gekomen om iets te doen aan hun uitzichtloze toestand. Allemaal hadden ze een regularisatie aanvraag lopen artikel 9bis 2.8B, duurzame lokale verankering met arbeidscontract.

Een aantal mensen riep op om zich aan te sluiten bij de nationale actie, die al in Brussel gepland waren die om dezelfde reden in beweging gekomen zijn.

Na een tumultueuze vergadering werd besloten om volgende week donderdag 7 april terug bijeen te komen in Trafiek Haspelstraat 37 in Gent terug bijeen te komen om 18h. Er zal soep en brood zijn beloofde Hilde nog.

Lees ook “Waarom de mensen zonder papieren het wachten beu zijn

take down
the paywall
steun ons nu!