De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Man sterft tijdens VRT nieuwsuitzending van 7 uur

Man sterft tijdens VRT nieuwsuitzending van 7 uur

zondag 25 oktober 2015 12:52
Spread the love

Het regent verontwaardiging op de opiniepagina van de krant ‘De Morgen’. Door de recente stakingsaktie en de blokkades is een man die in de file zat gestorven door een hartaanval en een toeriste zou zijn overleden omdat de dokter niet op tijd was. Althans, zo verklaard Zahul Demir en in haar spoor een resem politici en voetjesvolk en jawel ook onze ooit geroemde VRT waagt zich uit pure media-armoede aan een rondje vakbondsbachen.

 Het is al een tijdje duidelijk dat armgeestig Vlaanderen zich heeft verenigd onder dezelfde vleugels. Gesterkt door de vranke uitspraken van Zuhal Demir gaan ze tekeer, ongenuanceerd het kromrecht laten zegevieren, geen dossier, geen bewijsvoering, geen argumenten zijn nodig in dit volkstribunaal. Zuhal gaat letterlijk over lijken om haar politiek doel te bereiken. Om misbruik te willen maken van het overlijden van iemand om de vakbond onderuit te halen moet je ofwel laag gevallen zijn of nooit hoog gescoord hebben, maatschappelijk dan.

 ‘Er is een oorzakelijk verband tussen het vastzitten van de noodarts en het blokkeren van de weg door die vakbondsleden’, zegt ene Koen M. In de morgen. Dat klopt, maar daar gaat het niet over, er is immers geen oorzakelijk verband tussen het overlijden van een toeriste en het vastzitten van de noodarts.

Zoniet moeten we in willekeurige volgorde de voetganger vervolgen omdat hij, nochtans op het voetpad, de arts heeft opgehouden, moeten we de vrachtwagenbestuurder veroordelen die achterwaarts het terrein op wou en hierdoor de arts heeft opgehouden.

We moeten de minister van verkeer veroordelen omdat er meerdere verkeerslichten op rood gingen en hierdoor de arts is opgehouden. We moeten de politieagent veroordelen die op het kruispunt stond omdat hij niet onmiddellijk doorgang heeft verleend aan de arts. We moeten de directie van het ziekenhuis veroordelen omdat er geen enkele andere arts aanwezig was en wat wanneer de arts wel tijdig zou zijn aangekomen en er zich een twee dringende geval had aangeboden? Wat wanneer de toeriste niet in het ziekenhuis maar in het vliegtuig nood aan hulp zou hebben gehad? De luchtvaartmaatschappij dan maar veroordelen omdat er geen dokter aanwezig is? De piloot misschien omdat hij niet sneller wou vliegen?

 Ja dus, want het kruim van Vlaanderen heeft geoordeeld, domweg, verdwaasd en verdoofd door de nieuwe Vlaamse pest.

 Maar wat nog meer verbaasd is de houding van de media. Niemand vind het blijkbaar nog nodig om nog maar de feiten na te trekken laat staan dat nog één reporter de moeite doet het voorval ten gronde en met afstand te onderzoeken.

In het journaal van 7 verklaard Goedele Wachters met grote stelligheid het volgende:

 “Maandag zijn tijdens een vakbondsactie twee slachtoffers gevallen, een man kreeg een hartaanval in de file en een vrouw overleed doordat haar chirurg vastzat in de blokkade”.

 Heeft u dat nagetrokken Mevr. Wachters? Wauwelt u de laatste tijd zowat alles wat men op uw monitor plaatst? Straffe koek toch, in de ene aanval heet het een ‘toeriste’ te zijn en in uw verhaal zit ‘haar’ chirurg vast in de file. 

Maar wist u dit Mevr. Wachters? Gisteren is tijdens de nieuwsuitzending van 7 ook een slachtoffer gevallen, een patiënt kreeg een hartaanval nadat u deze ongenuanceerde aankondiging had gedaan! Volgens de oorzaak en gevolg theorie van het kruim van Vlaanderen zouden laatstgenoemde ook hier weleens dicht bij mekaar kunnen liggen, niet?

 We kunnen gerust stellen dat het volkje vakbondsbachers zich vnl. bij de meerderheidspartijen aanbied. Deze partijen deinen graag mee op deze golven van verontwaardiging. Niet één heeft de intellectuele eerlijkheid noch de persoonlijkheid om deze gratuite beweringen te weerleggen. Het doel heiligt de middelen.

 “Het herenakkoord van 2002 is dood. Het is gestorven met de twee onschuldige slachtoffers van deze staking.” Zegt Zahul Demir. Dat zou u graag willen Zahul maar helaas pindakaas, niets is minder waar. Indien u denkt de werknemers en werklozen nog meer te beschimpen doet u maar rustig verder.

Ondertussen zijn voor de tweede keer op rij 100.000 mensen op straat gekomen. Weinig zegt u? Probeert u maar eens 100.000 mensen bij mekaar te krijgen die op straat komen omdat ze deze regering zo leuk vinden. Gezien deze mensen niet graag de ondernemingen storen in hun bezigheden mogen ze dat ook op zondag doen, dan lopen ze niemand in de weg. Wel oppassen natuurlijk voor eventuele hartpatiënten in uw kringen, er mocht u eens hetzelfde overkomen.

take down
the paywall
steun ons nu!