De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Komen imbecielen aan de macht?
RVA, Staatshervorming, Federale regering, Crisismaatregelen, Joelle Milquet -

Komen imbecielen aan de macht?

zaterdag 29 januari 2011 16:35
Spread the love

In mijn loopbaan heb ik duizenden examens afgenomen. Steeds kwam het er op aan geen punten te geven op reproductie uit cursus of boek, zogenaamde papegaaien werk; maar wel op het verbinden van gegevens uit meerdere hoofdstukken om een verschijnsel te verklaren, zelfs een probleem op te lossen. 

In elk studiejaar toonden de resultaten van mijn studenten een enorme spreiding tussen verbijsterend knap, tot onvoldoende. Maar nooit heb ik een student een imbeciel genoemd. 

Maar als ik vandaag luister naar de actualiteit kan ik het niet helpen dat deze term bij mij opkomt. Horen we niet voortdurend dat niemand er iets van begrijpt? De mensen die op straat worden geinterviewd, de opiniemakers, en zelfs de professionele journalisten die anders altijd zelfverzekerd praten. Het lijken wel studenten die vergeten zijn enkele hoofdstukken te blokken. Er is een krant die beroemde buitenlanders zoals Henry Kissinger gaat vragen hoe zij de Belgische ziekte zouden oplossen. Bovenal is er de zogenaamde stilstand van ons land, en dat de politici hun werk niet doen.

Stilstand: van wie dan wel? De onderwijzers? Onze vliegende jongens in Afghanistan? De lopende banden bij Ford en Volvo – ja, die bij Opel Antwerpen is wèl gestopt, maar dat is een beslissing van GM, een Amerikaans privé-bedrijf, niet van enige regering. De Vlaamse forenzen die met honderduizenden dagelijks naar Brussel reizen: ja, die staan soms stil: die NMBS, weet u. Toch rijden er duizenden treinen, bussen en trams van De Lijn, stroomt zuiver drinkbaar water uit al onze kranen, schepen meren aan en af in Zeebrugge, Gent en Antwerpen; zelfs Brussel heeft een flinke haven. Aardgas dankzij Daniël Termont, electriciteit; winkels en warenhuizen liggen vol met verse groenten, eieren en varkensvlees. Voor wie werkt worden de lonen prompt uitbetaald, maar ook de pensioenen; werklozen en tijdelijke werklozen krijgen hun uitkering van de federale RVA, mutualiteiten betalen een paar miljard medische kosten terug die massaal in ziekenhuizen en medische praktijken en apothekers worden gemaakt. In de boekhouding van de bedrijven stapelen winsten zich op, bestellingen, leveranties en dividenden wedijveren met elkaar, beurstraders kloppen lange dagen. CEO’s zien hun bonussen positief tegemoet, en bereiden overnames voor die over honderden miljoenen of miljarden gaan. 
De federale anticrisismaatregelen zijn ondanks de lopende zaken van de regering, meermaals verlengd, meestal op initiatief van de bevoegde minister Joelle Milquet, en ze hebben de unieke prestatie geleverd dat de economische crisis bij ons minder zwaar is gevoeld dan in Spanje, de UK, zeker Ierland en Griekenland – en dit is de mening zowel van vakbonden als patroons en de OESO. Op de RVA site kan iedereen de lange lijst lezen van die maatregelen, en men ziet duidelijk dat ze de koopkracht ondersteunen, daardoor de handel, èn de afzet van de bedrijven. De tijdelijke werkloosheid, die voor bedienden moest worden ingevoerd, heeft ontslagen verhinderd, en verzekert de bedrijven dat hun ervaren personeesleden ter beschikking blijven zodra er terug bestellingen binnenkomen. http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Path=D_opdracht_crisis/&Language=NL&Items=1 
Zopas onderhandelden de drie vakbonden en het VBO een aartsmoeilijke collectieve arbeidsovereenkomst voor alle privé-sectoren. Ze stelt de indexkoppeling veilig (ondanks buitenlandse druk), en zet zeer langzaam een toenadering tussen arbeiders- en bediendenstatuten in gang zonder dramatische achteruitgang voor de bedienden.
Durft iemand beweren dat de Vlaamse regering stilstaat? Die heeft al 1 miljard besparingen in de planning, is dat ook niet goed misschien? Het is toch ook Bart De Wever niet die stilstaat? Weliswaar nam hij niet meer deel aan de allerslimste mens, maar hij spreekt dagelijks tot ons, kijkers en lezers hangen aan zijn lippen, hij knokt maanden aan een stuk voor een compromis dat voor zijn sponsors (VOKA) aanvaardbaar is, en de Franstaligen krijgen keer op keer bijna een hartaanval (althans dat suggereren onze Vlaamse media).

Ja eigenlijk weet iedereen het bovenstaande ook. Of toch niet? Want de media en denktanken en hoofdeconomen van banken en beursagentschappen praatten inderdaad een andere taal. Die zeggen dat er dringend moet bespaard worden door de regeringen, dat de belastingen omlaag moeten (voor de bedrijven, maar ook de RIZIV bijdragen), dat de flexibiliteit van arbeidscontracten omhoog moet, en de ouderwetse sociale bescherming afgebouwd, teneinde onze competitiviteit (en onze winsten) te verbeteren. En ze wijzen, met zichtbaar leedvermaak want ze waarschuwen al zolang!, naar “de markten” die België op de knieën kunnen dwingen – zoals ze doen met Portugal, Ierland, Griekenland, Spanje, de PIGS weet u wel? (de tweede I van Berlusconi krijgt voorlopig aandacht om andere redenen).
Wie zijn de imbecielen die dit alles niet weten/begrijpen? Dat de plannen die NVA en Kris Peeters met Vlaanderen voor hebben, inzake bedrijven, ecologie, sociale zekerheid, werkloosheid, belastingen, multiculturalisme, migratie… tegengesteld zijn aan deze van de vakbonden, de groenen, de socialisten, een deel van de CD&V? Terwijl BHV en de “diepgaande staatshervorming” , de “responabilisering”, de “bonus-malus” slechts hefbomen of gewoon dekmantels zijn om in Vlaanderen (en Brussel) een beleid te voeren dat breekt met de verzorgingsstaat waarop Belgen terecht fier zijn. Natuurlijk gelukt het niet om NVA in een links-groene regering te loodsen. Dat brengt hun toch niets op, geen kiezers, en bitter weinig voor de bedrijfswinsten. Binnen de CD&V, waar alle standen vertegenwoordigd zijn, van de Boerenbond tot de CEO’s, Caritas en de meeste verzorgingsinsstellingen, de KUL, VIVES, de Guimardstraat tot het ACW: ’t is daar moeilijk knopen doorhakken.

The Economist, “gezaghebbend” zoals dat heet, weet alles over België: “..de eindeloze taalproblemen van België gaan Europa aan. De Belgische politiek werd tribaal…een bijna-onbestuurbare federatie…de Belgische staat is een lege schelp…eurocraten in Brussel beseffen nauwelijks dat ze in een verlamd land leven…de langzame ontbinding van België… de financiële markten staan klaar…Maar neem Brussel: indien Vlaanderen zich afscheurt, kan Brussel dat overweldigend franstalig is, Vlaanderen verlaten? Deze puzzel geeft de beste hoop dat Vlamingen en Walen uiteindelijk zullen samenleven op één of andere manier”. http://www.economist.com/node/18008272 

NB: The Economist is een spreekbuis van de financiële- en bedrijfswereld, en één van de uitbatingen van the Economist Group. Over 2009-10 had deze 320 miljoen pond inkomsten, 58 miljoen operationele winst; hun dividend werd verhoogd met 5%. De helft van de aandelen is in handen van The Financial Times. Members of the Board hebben of hadden mandaten bij Rolls-Royce, de grootste Britse bank HSBC, Estée Lauder, Bank of England, kamer van koophandel, Akso Nobel, Banco Leonardo, Giovanni Agnielli Foundation, US Can Corporation, English Welsh & Scottish Railway e.a.
http://www.economistgroup.com/results_and_governance/board.html 
  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!