De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

FED is opzoek naar 4 miljard euro!
Federale regering -

FED is opzoek naar 4 miljard euro!

donderdag 8 november 2012 08:28
Spread the love

Momenteel verkeert België in een impasse.

De federale regering die overwegend socialist is onder leiding van premier Di Rupo (PS).

Wij zijn op zoek naar 4 miljard euro…

Enkele belangrijke feiten:

–         We zijn aan de helft van de legislatuur, dit zou kunnen betekenen dat de regering onpopulaire beslissingen moet nemen bijvoorbeeld verhoging van BTW (Gewestelijke, Federale en Europese verkiezingen in 2016).

–         In de federale coalitie zijn er liberalen die de belangen van bedrijven en multinationals behartigen.

–         Als er niets uit de bus komt wordt de Federale regering in discredit gebracht en mag premier Di Rupo misschien opstappen. Dit houdt in dat wij terug in de problemen kunnen komen

–         Puur hypothetisch de NVA gebruik kan maken van deze impasse, om Vlaanderen onafhankelijk te verklaren (hun kinderdroom).

Onze kersverse onervaren minister van Pensioenen de heer Alexander De Croo  kwam met sprookjes voorstellen om ons budget in evenwicht te houden. Enkele van zijn voorstellen zijn te lezen in een Franstalige krant Le Soir.

Daarin stond geschreven:

De liberalen zijn tegen het belasten van bedrijven, maar heeft geen moeite om de zwakken van de maatschappij aan te vallen zoals de werklozen en de bijna gepensioneerden.

Bovendien wil hij een jarenlang systeem van de syndicaten aanvallen door een zogenaamde fiscaal voordeel van de syndicale premie niet meer aan de werknemers toe te kennen.

Beste mensen we mogen niet verwarren Herman De Croo met Alexander De Croo. Alexander De Croo is een boekengeleerde die niets van de realiteit kent en kan ons land naar de vaantjes helpen.

Het is algemeen gekend dat de liberalen korte termijn opportunisten zijn… we zien hen (de liberalen) alleen tijdens de verkiezingsstrijd daarna zijn ze bekommerd over hun plaatsje in een bedrijf.

In dezelfde krant (Le Soir) staat iets anders geschreven die choquanter is. Als erop aankomt om de bedrijven een “minimale” belasting op te leggen zijn de liberalen ertegen.

De liberalen vrezen dat de bedrijven naar lageloonlanden zullen vertrekken door onze te hoge belastingen.

Maar wat kunnen we doen als we niet aan de belastingen aankomen?

Wel de regering is bereid om in Dexia terug geld te pompen (en niet in Wallonië)

==> 2,9 miljard voor Dexia een verlies latend bedrijf!

Als we 2,9 miljard aftrekken van 4 miljard moet er nog een oplossing gezocht worden voor 1,1 miljard.

Waarom richt de regering niet een cel op waar de institutionele fraude wordt aangepakt (interdepartementale) dat kan ook heel veel geld besparen.

Fiscale amnestie afschaffen, volgens de Belgische wetgeving is iedereen verplicht om belastingen te betalen. Wel sommigen van onze landgenoten doen aan belasting ontduiking wat volgens onze wetgeving een misdrijf is.

Een fiscale amnestie zou hun straf (gevangenis) kwijtschelden in ruil voor een compensatie misschien een forfaitaire betaling.

De Europese ambtenaren belasten gelijk iedereen die op ons grondgebied vertoefd.

Onze verkozenen in het Federaal en gewestelijk parlement die van een loon genieten die niet belast is.

Stoppen met buitenlandse uitgaven en andere dure entertainment betalen.

De belastingsformulieren voor particulieren afschaffen. Omdat het bevoegde ministerie perfect weet hoeveel een particulier verdiend. En een brief opsturen kost onnodig geld, indien een particulier iets wil toevoegen of beroep tekenen kan hij dat uiteraard doen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!