De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Transfers?
Werkloosheid, RVA, Financiële transfers -

Transfers?

donderdag 5 mei 2011 11:45
Spread the love

Voor alle duidelijkheid: deze blog gaat niet over één of andere miljoenentransfer in het voetbal.

Wel over de ‘zoveelste’ studie inzake de ‘transfers van Vlaanderen naar Wallonië’. Recent kwam er een studie op de markt die eens zou aantonen dat het over veel meer miljoenen gaat dan tot nog toe aangenomen. Je moet de hardliners van o.m. N-VA toch alert houden, niet waar?

Nieuwsgierig als ik ben, wil ik dan ook onmiddellijk één of ander eens nagaan. In dat kader leek het jaarverslag van RVA (een federale overheidsdienst) mij een geschikt instrument om deze studie te bevestigen of te kraken.

Wat zeggen de ‘harde cijfers’ van dit jaarverslag i.v.m. al dan niet vermeende transfers in de werkloosheidsgelden?

*Van het totale budget van RVA (10.864 miljoen euro) ‘blijft’ 50 procent in Vlaanderen.”

Hoe dat kan, ondanks het gegeven dat Wallonië meer geld moet uitgeven aan volledige werklozen? (+350 miljoen euro)

Heel eenvoudig: Vlaanderen geeft veel meer uit aan ‘brugpensioen’ en ‘tijdelijke werkloosheid’; en aan ‘dienstencheques’. (+1400 miljoen euro in Vlaanderen)  Je kan dus stellen dat er een duidelijke transfer is van Wallonië naar Vlaanderen!

*Wallonië ‘krijgt’ 38 procent van het RVA-budget. (4.107 miljoen euro)
*Het verschil zit uiteraard in Brussel. Die krijgen ook nog eens 12 procent, of 1.275 miljoen euro. Maar, vermits de meeste Vlaamse partijen stellen dat Brussel bij Vlaanderen moet blijven, kan je dus stellen dat 63 procent van de werkloosheidsuitkeringen een ‘Vlaamse’ gerechtigde hebben.

Maar, los van de discussie over ‘transfers’ kom je ook nog ‘andere vaststellingen’ tegen, wat werkloosheid betreft.

Zo wil ik even ingaan op de steeds luidere roep tot ‘afschaffen van het brugpensioen’ ‘verlagen uitkeringen’ ‘inkorten duur werkloosheid’ enz.

Uit de cijfers van het jaarverslag van de RVA kan je afleiden dat per werkloze (gemiddeld zowat 7.000 euro op jaarbasis betaald wordt (of 583 euro/maand). Voor de bruggepensioneerde ligt dat gemiddelde jaarbedrag op zowat 10.500 euro.

Wie roept daar zo hard dat heel ons werkloosheidssysteem ‘een riante financiële hangmat’ is ?

Dré Wolput

take down
the paywall
steun ons nu!