De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klacht over 61.000 zwartspaarders in België geseponeerd

Klacht over 61.000 zwartspaarders in België geseponeerd

maandag 11 juni 2018 21:00
Spread the love

Beste kiesgerechtigde Belgen,

Binnenkort is het weer zover. Op zondag 14 oktober mag u in stilte uw stem uitbrengen. De tijd van toeters en bellen is voorbij, nog net voor de ingang van het kieslokaal iemand proberen overtuigen is uit den boze. Daarom dat ik het als mijn taak voel oude koeien die u allang vergeten was opnieuw uit de gracht te halen.

Volgens de BBI zijn deze spaarders niet volledig tot inkeer gekomen.

Op 22 maart 2017 bericht de media dat een klacht over 61.000 zwartspaarders in België geseponeerd werd. Volgens diezelfde media zou het gaan over 61.546 Belgische zwartspaarders die tussen 2004 en 2015 gebruik maakten van de inkeerregeling, dit is een regularisatievoorstel van de overheid, maar op advies van hun advocaten toch nog wat hapklare brokjes vergaten aan te geven. De BBI, niet direct een organisatie van kaasboeren dan wel van belastinginspecteurs met bijzondere opdrachten was van mening dat deze dossiers niet juist zouden zijn afgehandeld.

 Volgens het federaal parket was er echter door de BBI niet genoeg gewicht in de schaal gelegd om hiervoor een gerechtelijk onderzoek te openen. Iets uitgebreider kan u terecht op onderstaande linken.

Zowel de wetgevende als de uitvoerende macht volgen eenzelfde marsorder,

waarbij de meest weerloze en vooral spaargeldloze burger een mes in de rug krijgt.

Nu weten we allemaal dat we de scheiding der machten moeten eerbiedigen. Zo mag de wetgevende macht en de uitvoerende macht bv. de rechterlijke macht niet voor de voeten lopen en vice versa. En in dit geval heeft de rechterlijke macht nu eenmaal beslist dat de samenleving de pot op kan en dat moet je respecteren. Ook al gaat het hier dus om vermeend misbruik van toch een behoorlijk aantal onderdanen.

 Officieel heet het dus dat ‘’de klacht niet volstaat als basis om een gerechtelijk onderzoek te openen”.

 Je kan je dus voorstellen dat ik als burger, telkens het verkiezingen zijn, eens goed ga nadenken of deze regeringspartijen het goed hebben gedaan, en wat blijkt? Wel, in dit specifieke geval sta je uiteraard met je rug tegen de muur maar in een heleboel andere gevallen hebben we gezien dat zowel de wetgevende als de uitvoerende macht een zelfde marsorder volgen waarbij de meest weerloze en vooral spaargeldloze burger in de rug wordt gestoken terwijl het spaarzieke volkje van hierboven door alle machten wordt ingedekt, je zou bijna gaan denken dat ze het opzettelijk doen.

Nu zou je kunnen zeggen dat ik de bal mis sla want het zijn maar lokale verkiezingen maar niets is minder waar natuurlijk. Maatschappelijke thema’s worden evenzeer op lokaal vlak afgehandeld. Burgemeesters en Schepenen zetelen vaak in bestuursraden van ziekenhuizen, lokale politici zetelen in de OCMW raad van uw stad. Vergeet niet dat in een stad als Antwerpen een wietrokende niemendal een gasboete van €70 kan oplopen terwijl een cocaïne snuivende niemendal het bijna voltallige schepencollege op de koffie vraagt. Toegegeven, er was ook coca zero voor wie geen koffie lust.

 Deze mensen verschillen in niets van hun federale of Vlaamse partijgenoten. Sommigen voeren zelf een schaduwbeleid. Terwijl de ene stuurt mag de andere pronken. Meer nog, de uitslag van deze lokale verkiezingen zou wel eens de voorbode kunnen zijn van wat volgt een jaar later.

Ik roep alle 61.546 spaarders op om alsnog klacht in te dienen.

Ik roep dus uiteraard in eerste instantie die 61.546 spaarders op alsnog klacht in te dienen wegens valse aantijgingen en beschuldigingen aan hun adres, vandaag beter gekend als ‘fake news’.

 Voor de andere 7.665.086 kiesgerechtigde Belgen die dit lezen hoop ik dat dit artikel minstens een klein beetje heeft bijgedragen tot een beter inzicht in het knoeiwerk van de huidige regeringspartijen. Dat deze kiezers het licht mogen zien in oktober. Het mag ook iets vroeger.

http://www.nbu.be/index.php/3087-de-belgische-inkeerregeling/

https://www.accountant.nl/nieuws/2017/3/klacht-over-61.000-zwartspaarders-in-belgie-geseponeerd/#

take down
the paywall
steun ons nu!