De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hof van beroep koopt tijd voor een goede pandemiewet

Hof van beroep koopt tijd voor een goede pandemiewet

In de zaak die de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains tegen de Belgische Staat hebben aangespannen over de wettigheid van de corona-maatregelen, heeft het Hof van Beroep van Brussel deze ochtend de heropening van de debatten bevolen. Dit betekent dat het Hof voorlopig nog geen uitspreek doet. Ze nodigt de beiden partijen uit om opnieuw te pleiten op 18 mei a.s.. Het hof vraagt om uitleg te geven over het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State over het laatste Ministerieel Besluit.

dinsdag 27 april 2021 18:39
Spread the love

 

Het Hof deed tegelijk wel uitspraak in de zaak van Quentin Dujardin, een artiest die aanklaagt dat hij geen culturele evenementen mag organiseren voor eenzelfde groep mensen die wel aanwezig zouden mogen zijn bij een religieuze eredienst. Volgens het Hof is dit een discriminatie. Ook het recht op cultuur moet gerespecteerd worden binnen de grenzen van de coronamaatregelen. Dit betekent duidelijk dat de cultuursector moet kunnen blijven functioneren met inachtneming van de maatregelen. Het toont ook aan dat een sectorale aanpak niet veel zin heeft, maar dat rekening moet gehouden worden met de omstandigheden waarin activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Over de vraag of de maatregelen ook na 30 april van toepassing blijven, heeft het hof zich niet uitgesproken. De Liga benadrukt dat met deze beslissing de coronamaatregelen niet vernietigd worden. De vraag of de maatregelen een wettelijke basis hebben blijft onbeantwoord tot het hof daarover een uitspraak heeft gedaan. In alle geval moeten de maatregelen gerespecteerd worden om ons allemaal veilig te houden

Wat het wetsontwerp van pandemiewet betreft, onderstrepen beide Liga’s het belang van deze wet. De Liga’s zijn dan ook van mening dat dit uitstel een serene bespreking van de wettekst mogelijk moet maken. Op die manier zal er tijd zijn om een goeie wet aan te nemen die het respect voor het legaliteitsbeginsel effectief garandeert en de grondrechten beschermt.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!