Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  1. Waar gaat de zaak juist over? Op 29 december 2023 diende Zuid-Afrika een uitgebreide aanklacht in bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag. In het 84 pagina’s tellende dossier wordt op gedetailleerde wijze uiteengezet hoe Israël zich volgens Zuid-Afrika schuldig maakt aan ...

  Zo formuleerde het middenveld, bestaande uit een coalitie van dertien gelijke kansen- en mensenrechtenorganisaties, reeds bemerkingen bij het eerste voorstel van decreet. Daarbij kwamen negen negatieve evaluaties van de formele adviesorganen en tot slot volgde een waarschuwing van de Ra...

De pandemiewet is een gemiste kans

  Na maandenlang debatteren en vele adviezen van de Raad van State later wordt zo meteen de pandemiewet gestemd in een speciaal daarvoor georganiseerde plenaire vergadering van de Kamer. De Liga voor Mensenrechten is blij dat er gewerkt is aan een wettelijk kader, maar blijft tegelijke...

  De IGO-controles worden nu uitgevoerd door de postbodes. “De huidige controles verhinderen dat mensen hun huis voor meer dan een paar dagen kunnen verlaten, omdat ze dan het risico lopen dat hun uitkering wordt ingetrokken. De IGO-gerechtigden kunnen slechts 29 dagen per jaar naar het b...

Hof van beroep koopt tijd voor een goede pandemiewet

  Het Hof deed tegelijk wel uitspraak in de zaak van Quentin Dujardin, een artiest die aanklaagt dat hij geen culturele evenementen mag organiseren voor eenzelfde groep mensen die wel aanwezig zouden mogen zijn bij een religieuze eredienst. Volgens het Hof is dit een discriminatie. Ook he...

  Uit een onderzoek dat Kif Kif vorig jaar uitvoerde in samenwerking met het European Network Against Racism (ENAR) blijkt dat verschillende politie-interventies die uitmondden in zwaar en fataal politiegeweld geen reacties waren op zware misdrijven, maar eerder op sociale problematieken,...

De publieksprijs ging naar de gulzige data apps. De Orde van Vlaamse Balies, die de nominatie mee ondersteunde, nam de apps op de korrel omwille van hun massale gegevensverzameling, hun vaak ondoorzichtig privacybeleid en de lakse houding van de consument ten aanzien van die gegevensverzameling. ...

Geen remgeld. Geen bezuiniging rechtshulp

De overheid heeft de grondwettelijke plicht te zorgen voor een effectieve rechtshulp. De verbetering van een toegankelijk stelsel van rechtsbijstand is een wezenlijk kenmerk van een moderne rechtsstaat. De enige motivatie van minister Turtelboom is kostenbeheersing en bezuiniging. D...

Big Brother zit overal! Heel wat instellingen, personen of organisaties nemen het niet zo nauw met onze privacy.De Liga voor Mensenrechten en la Ligue des Droits de l’Homme slaan de handen in elkaar in hun strijd tegen de hedendaagse Big Brother-cultuur! Daarom organiseren we in same...

Een cameraspotting is een unieke gelegenheid om de wildgroei van bewakingscamera’s aan te klagen. Het opzet is simpel. Een cameraspotting is een stadsspel, waarbij je met vrienden of op je eentje op zoek gaat naar zoveel mogelijk bewakingscamera’s. Je neemt een foto en noteert een a...