De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

HET CCIF, NU CCIE, BOUWT ZIJN WERKING UIT IN BELGIE

HET CCIF, NU CCIE, BOUWT ZIJN WERKING UIT IN BELGIE

maandag 15 februari 2021 23:05
Spread the love

Het op onfatsoenlijke wijze uit Frankrijk verjaagde Collectif Contre l’Islamophobie en France, nu veranderd in CCIE (‘en Europe’) bouwt zijn werking op in Brussel. De statuten van de nieuwe VZW verschenen op 6 januari in het Staatsblad, signaleert Le Soir. Daarin wordt duidelijk gesteld dat de werking nu niet beperkt is tot Frankrijk, maar Europees geworden is. Aan de internetcommunicatie wordt nog gewerkt, maar de site https://www.facebook.com/ccieurope.org    telt al zo’n 166.000 volgers.

 

Le Soir vroeg de politicoloog en godsdienstwetenschapper Olivier Roy om commentaar: “Wat ze doen bij het CCIF kan in België niet gecriminaliseerd worden. (…) De erkenning bekomen van een culturele groep, de eigen aard van een groep die ‘moslims’ genoemd wordt, verdedigen, dat wordt in België als veel aanvaardbaarder beschouwd. Dat laat hen toe, in een Franstalige omgeving, door te gaan met publiceren, schrijven enz., op perfect legale wijze.” Want: “het probleem is niet te achterhalen of het CCIF onwettige handelingen verricht heeft – als dat zo was zouden ze al lang geleden voor het gerecht gesleept zijn –  maar dat ze een stelling verdedigen die vandaag onaanvaardbaar geacht wordt in Frankrijk. (…) Een postpolitieke beweging van de Moslimbroederschap als een minderheid. Ze springen in de bres voor de rechten van de minderheden. Met een diepe en gewilde dubbelzinnigheid: geen verschil maken tussen religie en cultuur.” En: “de Franse regering en een flink deel van de publieke opinie zien in elke vorm van religieuze expressie of in elk particularisme een potentieel separatisme. Daar zit het probleem.”

 

Bron: Louis Colart, Dissous en France, le Collectif contre l’islamophobie (CCIF) se reconstitue en Belgique, Le Soir, 15/02/2021

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!