De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Guatemalteekse regering gaat te weer tegen de civiele maatschappij

Guatemalteekse regering gaat te weer tegen de civiele maatschappij

vrijdag 24 november 2017 17:58
Spread the love

De corrupte macht voelt nattigheid. Herhaalde keren hebben organisaties allerlei de mensen massaal op straat gekregen tegen de corrupte overheid en co. Het onderzoekswerk van de Commissie tegen de Straffeloosheid van de VN heeft talloze ontdekkingen gedaan van verborgen misbruiken en misdaden. Daarop hebben moedige rechters reeds een aantal ongenaakbare militaire en civiele misdadigers achter de tralies gekregen. En daar bovenop zijn mensen massaal op straat gekomen om te protesteren.

            De overheid is er zich van bewust dat allerlei volksorganisaties in hun verweer en hun strijdbaarheid gesteund worden door buitenlandse NGO’s en comités. We moeten niet ver gaan zoeken. Bij voorbeeld onze steungroep dient al jaren als brug om CONAVIGUA en CUC financieel bij te springen. En sinds kort ook CODECA.

Regeringsfunctionarissen krijgen het op de zenuwen en gaan in de tegenaanval.

            In het Congres staat een wetsontwerp op de agenda rond een nieuwe ‘Wet van NGO’s-Initiatief 5257.‘ Die wet wil nieuwe normen opleggen aan de Guatemalteekse en internationale NGO’s. Daarbij worden zo’n wettelijke en administratieve eisen opgelegd dat het niet meer mogelijk is om te functioneren. De Guatemalteekse NGO’s worden verplicht verklaringen af te leggen tegenover het ‘Algemeen Rekenhof ‘ (Contralori?a General de Cuentas), ook als de fondsen niet van de begroting van de staat komen.           

            En hier komt de aap uit de mouw, de nieuwe wet streeft ernaar om de werking van de NGO’s te beperken tot pure altruïstische activiteiten (caritas), waarbij gelijk welke vorm van sociale en politieke invloed uitgesloten wordt.  

            Het ‘Forum van Internationale NGO’s in Guatemala’ (FONGI) trok aan de alarmbel. FONGI vertegenwoordigt 28 organisaties van de civiele maatschappij uit Duitsland, België, Canada, Spanje, de VS, Nederland, Ierland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland.

            FONGI stelde een Publiek Communiqué op naast een brief gericht tot Luis Arreaga, de ambassadeur van de VS en voorzitter van de G13 (De donorlanden voor Guatemala). FONGI riep daarbij de lidorganisaties op om mee te ondertekenen.

Dat deden we met de steungroep ‘Solidair met Guatemala’ en het ‘Europees Netwerk van Oscar Romero Comités’ als lidorganisaties van CIFCA-Grupo Sur. In die brief steunen we ondermeer het verzoek van de Guatemalteekse civiele maatschappij om het wetsvoorstel dat in het Congres op tafel ligt door werkgroepen te laten herzien op de grondwettelijkheid en de werkzaamheid van de verschillende artikels.   

take down
the paywall
steun ons nu!