De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Fietsen voor een Beter België; De Rivier die Ons Samenbrengt!
België, Communautaire problemen, Seperatisme, federalisme, nationalisme, democratie, Europa, Communautaire kwestie, Bplus, De Rivier die Ons Samenbrengt, Ce Fleuve qui Nous Unit, Fietstocht -

Fietsen voor een Beter België; De Rivier die Ons Samenbrengt!

woensdag 25 mei 2011 19:54
Spread the love

België kan beter! België is beter dan het kleinzielig communautair theater doet vermoeden! De gemeenschappen dragen elkaar geen kwaad hart toe! Vanuit die optiek zet Bplus zich iedere dag opnieuw in voor een beter België op basis van een evenwichtig federalisme en een verbeterde verstandhouding tussen de taalgroepen.

Om haar standpunten op ludieke en aangename wijze kracht bij te zetten, organiseert de Oost-Vlaamse afdeling van Bplus op 19 juni voor de derde keer op rij haar fiets- en verbroederingsevenement De Rivier die Ons Samenbrengt – Ce Fleuve qui Nous Unit. Centraal hierin staan de fietstocht vanuit Gent en Doornik met het treffen in Oudenaarde, waarbij Frans- en Nederlandstaligen elkaar als het ware tegemoet gereden komen om halfweg op zijn Belgisch te verbroederen bij een lekkere BBQ.

Kortom; BE there!

—————————————————————————————————-

19 JUNI 2011: FIETSTOCHT GENT – OUDENAARDE – DOORNIK – 19 JUIN 2011: BALADE CYCLISTE TOURNAI – AUDENARDE – GAND

(version Française en dessous)

Met “DE RIVIER DIE ONS SAMENBRENGT – CE FLEUVE QUI NOUS UNIT” organiseert het Bplus Oost-Vlaanderen op zondag 19 juni 2011 voor de derde keer op rij een fietstocht vanuit Gent en Doornik met een ontmoetingfeest te Oudenaarde. Het comité wil hiermee zijn steentje bijdragen aan het verbetere…n van de relaties tussen de verschillende taalgroepen in ons land. Voor een sterker en beter België!

Programma:

– Fietstocht van Gent en Doornik naar Oudenaarde
– Ontmoeting van Nederlands- en Franstaligen in Oudenaarde
– Barbecue in de Brouwerij Liefmans in Oudenaarde
– Toespraak door mvr. Els Ampe, Fractievoorzitster van de Open VLD in het Brussels Parlement, Gemeenteraadslid in Brussel Stad en Laureate van de “Prijs voor Politieke Moed 2010”.

Praktisch:

Fietstocht:

* Vertrek vanuit Gent-Zwijnaarde (28 km) en Doornik (36 km), of van de invoegplaats in Gavere (14 km) en Pottes (19 km), rijden de fietsers langs het jaagpad langs de Schelde elkaar tegemoet.
* De start wordt gegeven om 10 uur onder de Scheldebrug in Zwijnaarde (Adolphe della Faillelaan) en in Doornik aan “La Patinoire” (Quai des Vicinaux).
* De aansluiting kan gebeuren omstreeks 11.30 uur in Gavere aan de Scheldebrug (Scheldestraat) en in Pottes nabij het Kerkplein.

Deelname gratis

Barbecue:

* Om 12.30 uur in de feestzaal van Brouwerij Liefmans Aalststraat 220 – 9700 Oudenaarde.
* Leden: € 15, Niet-leden: €17.50 per persoon (1 aperitief inbegrepen)

OOK ZIJ DIE NIET DEELNEMEN AAN DE FIETSTOCHT ZIJN VAN HARTE WELKOM!

Inschrijving:

* Door het zenden van de volgende gegevens aan het Secretariaat: Naam – Voornaam – Nummer van de lidkaart (indien toepasselijk) – Aantal deelnemers aan de fietstocht met vermelding van het vertrekpunt – Aantal deelnemers aan de Barbecue en, voor de barbecue, betaling van het verschuldigde bedrag op bankrekening nummer 733-0565258-69 op naam van B Plus Oost-Vlaanderen.

* Secretariaat: Willy Peerens – Secretaris B Plus Comité Oost-Vlaanderen – Kemzekestraat 106 – 9111 Belsele – Tel: 03/7796569 – E-mail: willy.peerens[at]skynet.be
www.bplus.be

Uiterste datum van inschrijving: 13 JUNI 2011

Wees talrijk aanwezig! Nodig uw vrienden uit!

—————————————————————————————–

19 JUIN 2011: BALADE CYCLISTE TOURNAI – AUDENARDE – GAND

Sous la devise “CE FLEUVE QUI NOUS UNIT – DE RIVIER DIE ONS SAMENBRENGT”, le Comité B Plus de la Flandre orientale organise le dimanche 19 juin 2011pour la troisième fois une balade cycliste à partir de Tournai et de Gand et une rencontre à Audenarde afin d’améliorer les relations entre les différents groupes linguistiques dans notre pays. Pour une Belgique renforcé !

Programme :

– Balade cycliste de Tournai et Gand vers Audenarde/Oudenaarde
– Rencontre de Francophones et Néerlandophones à Audenarde
– Barbecue à la brasserie Liefmans à Audenarde
– Discours prononcé par Madame Els Ampe, Cheffe de groupe Open VLD au Parlement bruxellois, Conseiller municipal de la ville de Bruxelles et Lauréate du « Prix de Courage Politique 2010 »

Modalités pratiques :

Balade cycliste :

* En partant de Tournai (36 km) et de Gand (28 km), soit à partir d’un point de ralliement à Pottes (19 km) ou à Gavere (14 km), les cyclistes se dirigeront vers Audenarde par le chemin de halage le long du fleuve.
* Le départ sera donné à 10 heures à La Patinoire à Tournai (Quai des Vicinaux) et au pont sur l’ Escaut à Zwijnaarde (Adolphe della Faillelaan).
* Le ralliement se fera vers 11.30 heures à Pottes, Place de l’Eglise ou à Gavere, près du pont sur l’Escaut (Scheldestraat).

Participation gratuite

Barbecue :
* Aura lieu à 12.30 heures dans la salle de fête de la Brasserie Liefmans Aalststraat 220 – 9700 Oudenaarde
* Membres : € 15, Autres : € 17,50 € par personne (1 apéritif inclu)

IL EST BIEN ENTENDU QUE LES NON-CYCLISTES SERONT ÉGALEMENT LES BIENVENUS!

Inscription :

* Se fera par l’envoi des données suivantes au Secrétariat: Nom – Prénom – Numéro carte de membre 2011 (si applicable) – Nombre de participants à la balade cycliste avec mention du point de départ – Nombre de participants au barbecue et, pour le barbecue, par le virement de la somme due à verser au compte bancaire numéro 733-0565258-69 au nom de B Plus Oost-Vlaanderen.

* Secrétariat : Willy Peerens – Secrétaire B Plus Comité Oost-Vlaanderen
Kemzekestraat 106 – 9111 Belsele – Tel: 03/7796569 – E-mail: willy.peerens[@]skynet.be
www.bplus.be

Date limite pour l’inscription : 13 JUIN 2011

Venez nombreux ! Invitez vos amis !f

take down
the paywall
steun ons nu!