De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Eigen volk?
Antwerpen, Identiteit, Vlaams Belang, Migranten -

Eigen volk?

zaterdag 25 juni 2011 23:33
Spread the love

Het Vlaams Blok is groot geworden dankzij het migrantenthema. ‘Vreemdelingen buiten!’, ‘Eigen volk eerst!’, ‘Wij zijn voor een Vlaams Vlaanderen en een blank Europa!’; er kan veel gezegd worden, maar niet dat er geen klare taal gesproken werd. Hoewel er nu meer rond de pot gedraaid wordt dan vroeger (zowel om electorale als juridische redenen), blijft het Vlaams Blok of Belang in essentie haar goede oude zelf.
En nog steeds kan het Vlaams Belang zich populair maken door ‘te zeggen wat wij denken’ over vreemdelingen, illegalen, criminaliteit, allerlei aspecten van de islam, etc. Het Vlaams Belang legt ons uit hoe wij anderen zien, hoe wij onszelf zien en hoe ‘de anderen’ ons en zichzelf zien. Als voorbeeld een citaat van Dewinter: “De hoofddoek is het islamsymbool bij uitstek van de discriminatie van de vrouw en óók van het verzet tegen onze, Westerse samenleving.” Maar wie is Filip Dewinter om betekenissen toe te kennen aan andermans symbolen? Vrouwen die een hoofddoek dragen hebben daar misschien wel heel andere en bovendien uiteenlopende redenen voor.
Een ander voorbeeld kan duidelijk maken waarop het Vlaams Belang zich baseert als het de mening van bijvoorbeeld ‘de Antwerpenaar’ verkondigt. In haar partijfolder ‘Antwerps Nieuws’ van september 2006 pakt het Vlaams Belang uit met een ‘grote Antwerpse opiniepeiling’. Enkele maanden voordien hadden ze een enquête in hun eigen partijblad geplaatst, waarop 2358 lezers deze beantwoordden en terugstuurden. Conclusie: de prioriteiten van ‘de Antwerpenaren’ zijn 1) Illegalen actief opsporen en repatriëren, 2) Een migratiestop uitvaardigen, 3) De veiligheid verhogen door meer politie op straat te zetten.
Het Vlaams Belang leeft van het tegenover elkaar plaatsen van (haar eigen opvattingen over) culturen, in de eerste plaats ‘onze Vlaamse cultuur’ tegenover die van de (islamitische) migranten. De inhouden die ze aan de verschillende groepen toeschrijven zijn echter subjectief en vaak onjuist of ongenuanceerd.
Volgens het Vlaams Belang is het beter om culturen niet te mengen. Als voorbeeld hiervan een citaat van Filip Dewinter in het Nederlandse programma Paul en Witteman (2007): “We moeten de Islam in zijn juiste context durven analyseren en dat is zeker niet altijd een Europese context, maar wel een Noord Afrikaanse, een Midden-Oosten en zelfs een Aziatische context die niet de onze is. Daarom moeten we voorzichtig zijn met de Islam. Ik heb respect voor de Islam in de landen van herkomst, in hun natuurlijk biotoop en dat is niet Europa.”
Verschillende culturen zijn als unieke combinaties van religie, grondgebied, taal, manier van denken en gewoontes dus bij voorbaat niet compatibel. Islamieten zijn het meest problematisch, maar ook andere Niet-Europese en Oost-Europese migranten kunnen volgens het Vlaams Belang alleen maar botsen met onze cultuur, of zullen in het slechtste geval onze cultuur proberen te overheersen of vernietigen. Een ander voorbeeld is een citaat van Frank Vanhecke op een bijeenkomst voor ’30 jaar Vlaams Blok/Belang’: “Vlaanderen en Wallonië ontwikkelen zich steeds verder – en aan een heel snel tempo – tot twee verschillende naties met andere publieke opinies, met andere keuzes, met een andere taal, met een andere politieke cultuur. De Vlaamse onafhankelijkheid staat vandaag in de sterren geschreven, niet enkel omdat wij ze de afgelopen 30 jaar met bloed, zweet en tranen eigenhandig in die sterren geschreven hebben, maar ook omdat het de natuurlijke loop der dingen is dat volkeren – dat zelf dat brave Vlaamse volk – het zelfbeschikkingsrecht opeist.”
Nu kan het goed zijn dat omgaan met verschillen niet altijd gemakkelijk is, maar voor het Vlaams Belang is het samenleven met andere culturen – ook met de toch niet écht radicaal verschillende Waalse – absurd, onaanvaardbaar en in geen omstandigheden verrijkend of boeiend.
Bovendien is hun interpretatie van het begrip cultuur achterhaald. Ze zien culturen te zeer als statisch en uniform. Zij weten wat het inhoudt om Vlaming of Antwerpenaar te zijn, maar dat veel Vlamingen zich daar niet in herkennen of zelfs beledigd door voelen doet er voor hen niet toe. Dit probleem is trouwens gemakkelijk op te lossen door mensen die niet beantwoorden aan hun definitie te bestempenen als ‘slechte Vlaming’ of ‘geen echte moslim’.

take down
the paywall
steun ons nu!