De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EERHERSTEL? VERDAMMT NOCH MAL!
Kerk, Seksueel misbruik, Sauwens, Scherpenheuvel, Internaat -

EERHERSTEL? VERDAMMT NOCH MAL!

donderdag 12 augustus 2010 15:22
Spread the love

Johan Sauwens, ex Volksunie, thans CV&P , en wie weet, binnenkort weer iets anders als de CV&P  haar derde val maakt,is een minister die in 2001 moest aftreden toen bleek dat hij al 20 jaar lid was van een gezelligheidsvereniging voor Vlaamse Oostrfrontoudstrijders. Hij is de initiatiefnemer van de Scherpenheuvelactie voor eerherstel voor de “goede” religieuzen.
Johan Sauwens was twintig jaar lid van het Sint Maartensfonds. Hij trad af als minister, niet na een aanval van eerlijke schaamte, maar omdat de politiek hem daartoe dwong. Het Sint Maartensfonds maakte van alle Oostfrontstrijders nobele helden, zonder enige last van historische kennis en morele beslommeringen. Een van hun geliefkoosde morele ontsnappingsroutes was dat veel SS-ers door pastoors naar het Oostfront werden gestuurd.
Mijn moeder was redelijk pro-nazi, maar niet erg uit politieke motieven. Ze had iets met Duitse liedjes en operetten, maar verdedigde de Duitsers toch tot een twintig jaar na de oorlog. Johan Sauwens weet allicht wat ik bedoel.  In de basiliek van Scherpenheuvel, symbool van de bloedige Spaans-katholieke onderdrukking van Vlaanderen, gaat Johan Sauwens een kaarskensprocessie organiseren ter eerherstel van de “goede” priesters. Of Cyriel Verschaeve daar bij hoort is nog onduidelijk, maar het feit dat de burgemeester van Ardooie, geboortedorp van de grootste denker van de Hoge Blekker en aanhanger van het Führerprincipe (over WO II:”Deze oorlog is heilig, omdat hij gestreden wordt voor iets heiligs: het leven en al wat het voor schoonheid inhoudt.”), de Open VLD-er Karlos Callens (“Het Vlaams Mestbeleid moet vanuit economisch oogpunt bekeken worden.”) het klerikaal initiatief steunt, zou het Open-VLD bestuur zorgen moeten baren. Voor de volledigheid vermeld ik hier dat der ganz sympathisher Karlos actief duivenliefhebber, maar recreatief vinkenliefhebber is. Pour ma part, et dans la situation où je me trouve, je peinerais à discerner la nuance (Pierre van Malaerth). De collectieve onschuld van de klerus in Vlaanderen staat in geen enkele mate en op geen enkele wijze vast. De meeste pastoors wisten van het misbruik en hebben gezwegen. Zij hebben het belang van de Kerk hoger gesteld dan het belang van de slachtoffers. Dat betekent hun pastoraal bankroet. Dat ze nu vergiffenis zoeken zonder biecht, getuigt weer van morele lafheid. Ik hoop trouwens dat er vóór de Mariale bijeenkomst in Scherpenheuvel een beweging losbarst van mensen die zich herinneren dat ze ooit hulp hebben gezocht bij een biechtvader, omdat ze binnen het gezin misbruikt werden en nul op het rekest kregen in het sacrament van de boetedoening, de pastoors zouden nog meer in hun marcelleke staan. Laten we nog aannemen (om niet te moeten kissebissen over data) dat misbruik pas algemeen bekend was sedert 1985. Hoeveel religieuzen hebben sedertdien een moedig standpunt ingenomen? Hoeveel hebben tegen paus en bisschop gezegd dat het moest uit zijn met het geporziunkel  van de slachtoffers, dat de paus moest ophouden met de slachtoffers te schofferen en dat Danneels meer rauwe worteltjes en kabeljauw moest eten om zijn geheugen op dreef te houden? Juist, ongeveer evenveel als slachtoffers van Vangheluwe. En ook nu, heeft geen enkele priester in Vlaanderen zijn stem verheven om Johan Sauwens te vragen wat te dimmen en ook een beetje aan de slachtoffers te denken. Er is zelfs niet ingegaan op pogingen van slachtoffers om hun kant van de zaak te laten zien in Scherpenheuvel. De Kerk riekt eerherstel zonder biecht.De Vlaamse klerus heeft gezwegen en daar zal de Scherpenheuvelse amnestie van Johan Sauwens weinig aan veranderen. Zwijgen is ook schuldig verzuim, zeker voor een beroepsgroep die met een pastorale vlag staat te zwaaien, laten we wel wezen.De kaart die als uitnodiging wordt verspreid door o.m. het aartsbisdom van Mechelen aan alle priesters, rept met geen woord over misbruik of slachtoffers. De perstekst van Johan Sauwens telt ongeveer 500 woorden. Daarvan gaan er 32 over de slachtoffers. Waarom doet dat me toch denken aan mijn moeder, die telkens als onze papegaai, genaamd Schicklgruber, “Heil Hitler” riep, telkens begon met “Wat in de kampen gebeurde was niet katholiek” om vervolgens een tirade in afleveringen te beginnen over de Joden, de Engelsen en de Bolsjewieken. Jaja, de oorlog was een hot item bij ons thuis. Johan Sauwens kent dat allicht ook.“Wij veroordelen kindermisbruik als een gruwelijk misdrijf, en ook schuldig verzuim is voor ons onaanvaardbaar. En dat het wezen van kerk en pastoraal hierdoor in het hart wordt getroffen, staat buiten kijf”.
En dan 500 woorden over al het goede dat de pastoors Vlaanderen hebben aangedaan. Dat zou zelfs Schicklgruber niet laten passeren , zeker van dat kijf. “De aanhoudende onthullingen over kindermisbruik in de kerk, dreigen alle geestelijken mee te sleuren in een sfeer van veralgemeende verdachtmaking.”Moet u daarvoor Onzevrouwke van Scherpenheuvel lastig vallen mijnheer Sauwens? Waarom vraagt u zich niet af waar die sfeer van veralgemeende verdachtmaking vandaan komt? Het zal deze keer toch weer niet de schuld zijn van quasi-Transkaukasische Polen uit de steppen van rond Gdansk, sorry Danzig, die blonde Germaanse Ueberfrauen brutaal onteerden? Of zijn het weer die communistische partizaanse Untermenschen die een onschuldig, Tirolerwijsjes fluitend radiostationnetje aanvielen? U weet waarover ik het heb, mijnheer Sauwens, we geloven allebei noch in St Niklaas, noch in St Maarten.” Dit wil nog altijd niet zeggen dat alles en iedereen…”Jawohl, de rest kennen we al. Veralgemeningen van alles en iedereen en overal en altijd, en dan “Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!” om, als het slecht afloopt, te eindigen met “Das haben wir nicht gewusst”.Wie is de schuldige van die veralgemeende verdachtmaking? Wie heeft jarenlang in alle toonaarden eerst gezwegen, dan gelogen en anderen de schuld gegeven? Wie heeft pas, nadat alle uitwegen afgesloten waren en de kop van de slang al in de strik zat, schoorvoetend toegegeven, dat het misschien niet helemaal aan de buitenwereld lag, maar, rood slippertje voor rood slippertje, met een grimas toegegeven dat het misschien niet alleen en helemaal de schuld was van de Joden, de duivel, de slachtoffers (die als homo’s worden geboren volgens een kardinaal, die voor een drastische ingreep aan de Dominikanen zou moeten worden overgeleverd). de Ieren, de pers, de sexuele moraal, de achtenzestigers, de minirok, porno, gebrek aan gebed, de frammasons en de Smurfen, maar dat we misschien ook eens naar ons eigen moeten kijken? Ik geef toe als ik eruit zag als de kindervanger van Hameln in zijn Vatikaanse spelonk, ik zou ook liever elders kijken. U ziet, ik ben niet fanatiek, ik heb er alle begrip voor dat het wat heeft geduurd, maar 25 jaar vooraleer de Zetel der Wijsheid naar zichzelf durfde te kijken?  Hebben de slachtoffers geprobeerd alle geestelijken mee te sleuren in een sfeer van veralgemeende verdachtmaking? Nee, mijnheer Sauwens, ze zijn als Onnozele Kinderen van de deken naar de bisschop naar de kardinaal getrokken. Met dossiers, met feiten, met getuigen en bewijzen en ze werden door een kardinaal die minder pastorale moed had dan een halfgesmolten praline en aan zijn curiaal rapport dacht, terug de woestijn in gestuurd, OMDAT ER NIET GENOEG STOELEN WAREN! Hoeveel stoelen waren er in de stal van Bethlehem? Nog minder dan slachtoffers van Vangheluwe, maar de herdertjes, die bij nachte lagen, waren daar toch welkom. Het kindeke Jezus vond dat plezant, dat er wat volk over de vloer kwam.Weet u waar mijn broek geregeld nog van afzakt mijnheer Sauwens? (gelukkig gebeurt dat alleen als er geen pastoors in de buurt zijn, een duidelijk bewijs van het bestaan van de Voorzienigheid) dat er nu nog misbruikten, bepotelden en geperforeerden zijn die denken dat de kindervanger van Hameln het nog goed zal maken! Hoeveel wijwater is er door die hersenen gespoeld mijnheer Sauwens, in “ons eigen project”? Tientallen jaren gelogen en bedrogen, zijn eigen woorden achterstevoor naar buiten gekeerd, herkauwd en als onfeilbaar overgegeven en daar lopen nog van die katholieke schapen achter! Wat heeft de Kerk de Vlamingen toch aangedaan mijnheer Sauwens? Zouden we daar eens niet wat plechtigheden aan wijden?De slachtoffers van de Rooms Katholieke Kerk in Vlaanderen zijn nog nooit gehoord door een ernstige en onafhankelijke commissie. Ze zijn tientallen jaren van hot naar her gestuurd, voor leugenaars en fantasten uitgemaakt door bisschoppen, kardinalen, dominikanen en moraaltheologen en gewoon zieke geesten. Ze zijn bedrogen door de pauselijke commissie Adriaenssens. Het gerecht heeft te laat ingegrepen. De volksvertegenwoordigers zaten in de commissie te pokeren om de postjes. En u acht het moment gekomen om de klerus eventjes in de bloemetjes te zetten? Hou ze in de gaten als de Chiromeisjes de bloemen uitdelen!Het canoniek recht dat evenveel met recht te maken heeft als een slobeend met een deeltjesversneller, heeft de slachtoffers beschuldigd van leugen en fantasie. Of u mij gelooft of niet, maar een essentieel onderdeel van het Vatikaans juridisch systeem bleek plots al te bestaan van 1922, toen het in het pauselijk kraam paste, daar waar het eerst in 1962 werd opgesteld en op straffe van excommunicatie onbespreekbaar was, maar door een fout van de drukker was dat niet bekend geraakt! En wij geven geld uit om bij die canonieke goochelaars een ambassadeur neer te poten! Maar, toen de rekening in de Verenigde Staten te hoog opliep en de publieke opinie in de Ierse pubs wat te vijandig werd , kwam het canoniek kromsel de slachtoffers te hulp “om hun privacy te beschermen”. Gaat het daarover gaan in Scherpenheuvel, mijnheer Sauwens? Over al die toffe, sterke mannen en vrouwen die gezwegen hebben, gehypnotiseerd door het magisterium dat hun geweten heeft gedemonteerd en vervangen door een ontvangertje van Radio Vaticano? Christus vincit, Christus regnat?Mijn grootvader kreeg van de pastoor vanaf de preekstoel te horen welke klussen hem die week wachtten in de pastorie. De beloning was voor in het hiernamaals. Toen mijn grootvader voorstelde om een katholieke arbeidersbeweging te starten werd hij verketterd. De bazen van de kleine manufactuurtjes in de omgeving vonden dat geen goed idee. Maar toen een tijdje later de socialisten hun krantjes stonden te verkopen aan de kerk, kwam de pastoor ademloos en al kakelend het erf opgefladderd “We moeten iets doen, we moeten iets doen”. Mijn grootvader heeft hem een glas water gegeven en een verdere goede dag gewenst.Mijn vader zag in de strijd voor de vervlaamsing van de universiteit van Gent hoe de weinige pastoors, die aan de Vlaamse kant stonden, uitgespuwd werden door de franstalige hiërarchie. In het dorp waar hij woonde en werkte zag hij hoe de pastoor de volledige 10 geboden aan zijn laars lapte, maar een gescheiden man het dorp uit pestte.  Zoals zovele Vlamingen maakte mijn vader een vuist in zijn broekzak. De honderden Vlaamse boerenzonen die naar de Congo werden gestuurd, terwijl de hiërarchie wist dat ze maar een paar maanden te leven hadden, werden opgeofferd aan het belang van het privédomein van de Saksen Coburgers en de Rooms Katholieke Kerk, de duizenden mensen die in het onderwijs gebroodroofd werden omdat ze gescheiden waren, de miljoenen Vlamingen die hun pet of hoed moesten afnemen als mijnheer pastoer passeerde, andersdenkenden, homo’s, socialisten, liberalen, die door de Kerk vanuit de camarillo’s werden bestreden, zolang de Kerk macht had, wegen al die Vlamingen niet op uw geweten, Johan Sauwens?De loden mantel van onderdrukking die de Rooms-Katholieke Kerk generaties lang op de schouders van de Vlamingen heeft gelegd is dat voor Johan Sauwens echt geen reden tot eerlijke schaamte?Gaat u echt pal staan voor de morele lafaards die de molensteen in hun eigen ogen niet zagen, maar in de jaren vijftig krijsten omdat een meisje van dertien een lange broek droeg of omdat een onafhankelijke bioscoop een film van Elvis Presley speelde.“Wij willen dank zeggen aan al diegenen die met hun engagement in onderwijs, ziekenzorg, jeugd- en bejaardenwerk enz. een zeer grote meerwaarde hebben betekend en nog betekenen en zo Vlaanderen mee hebben uitgebouwd tot wat het vandaag is: een open en verdraagzame samenleving, met veel ruimte voor individueel initiatief en grote solidariteit.”Dat gelooft u zelf niet mijnheer Sauwens, zoveel krediet geef ik u nog. Zijn het de pastoors die van Vlaanderen een open en verdraagzame ruimte hebben gemaakt? Ze zijn uitgestorven, mijnheer Sauwens, tot spijt van Kerk en paus, die fanatieke pinguins die de mensen een beeld van ascese voorspiegelden, maar er met de tuinman en een Rolls Royce van onder trokken, naar hun kasteeltje in Frankrijk, met geld dat ze van mijn vader hadden gekregen “voor een speciale intentie”. Die afgeknepen, kleine geesten die in de biechtstoel zemelden dat de masturbant “het kindeke Jezus zoveel pijn had gedaan”,in plaats van, miljaarde miljaarde, die gast twaalf oesters te geven, “voor een speciale intentie”.De laffe onderpastoorkes die zich als proost bleven verzetten tegen vrouwen in de fanfare, tot het niet anders meer kon en dan nog het laatste woord moesten hebben over het uniform en ’s nachts lagen te woelen in hun celibatair bed, piekerend over een broek of een rok voor de fluitiste. De pastoors die zich erfenissen toeeigenden, die het goed vonden dat het stoffelijk overschot van een ongedoopte door de nonnen bij de mestvaalt werd gezet, want geef toe, in de rouwkapel, dat kon toch niet. De belachelijke moeials, die hun neus overal in staken, ook toen de Vlamingen hen idiote zeurkousen begonnen te vinden, ze zijn buitengestoken door de gewone mensen.Ze zijn weg gesmolten mijnheer Sauwens. De Vlamingen hadden er genoeg van, om van hun geboorte tot op hun doodsbed die stoorzenders te moeten aanhoren. Een tombolalotje voor Lourdes, een bijdrage voor een goed werk (een Opel Rekord voor de pastoor), zilverpapier voor de missies, een novene hier en een versterving daar, God zal ’t u lonen, dure wierook, een nieuwe klok of twee, de nieuwe toren voor de kapel, een prijs voor de tombola, Domus Dei en dubbel stoeltjesgeld, een abonnement op het parochieblad, voor de zielen in het vagevuur (echt!, die konden daar een frisco mee kopen allicht) nieuwe uniformen voor de voetbalploeg. En als ge u niet bekeert, geen kerkelijke begrafenis en geen graf, tot schande van uw familie. Als de mensen niet langer gedwongen worden door de inquisitie en de vierschaar, blijven die trukken niet plakken. Op een bepaald ogenblik gaan zelfs de meest gewijwaterspoelde Vlamingen inzien dat het geloof van de pastoors een dure en louche zaak is, waar het kindeke Jezus weinig mee te maken heeft. Laat mij het zo stellen, voor de simpele geesten in de zaal: hoe wegger de pasters, hoe opener en verdraagzamer Vlaanderen is geworden. U suggereert foutief een volledige inversie van het causaal verband.Pastoors zijn niet beter dan de rest. Uit de geschiedenis kan men makkelijk opmaken dat het tegendeel eerder waar is. Ze zaten liever bij de rijken sigaren en wijn te bietsen dan bij de armen tbc op te lopen. Natuurlijk waren er ook goede pastoors en zelfs slimme pastoors die wisten hoe ver hun elastiek bij de bisschop trok,.die weigerden de volledige buit af te staan, die niet op de kap van hun schapen leefden, die niet gesignaleerd werden in de caberdouches van het Oostendse visserskwartier, die niet liepen te missioneren aan de verkeerde kant van de midi in Brussel. Dat betwijfel ik niet. Ik heb zelfs niets tegen pastoors in caberdouches, begrijp mij niet verkeerd, liever daar dan op der internaten slaapzalen met gastjes van elf jaar. Maar pastoors, die eerst op tafel staan dansen met zwoele blondines in rokerige tenten met negermuziek en dan naar huis gaan om de mis te doen alsof er geen stront aan de knikker is, daar heb ik wel wat tegen. Maar de vraag was, zijn de pastoors beter dan gewone mensen? Want anders is uw kaarskensprocessie in Scherpenheuvel een redelijke scheet in een fles. Allicht draagt ze iets bij aan het mystiek huwelijk tussen CV&P  en NVA, waarmee de bisschoppen de meubels proberen te redden, zeker nu de CV&P  Rik Torfs aan de noodrem heeft gezet, de profeet die vóór er nog maar een slachtoffer had gesproken, al had voorspeld dat er ook valse klachten zouden binnenlopen over het wangedrag van de klerus. Hij zal dat wel niet weten, onze canonieke kromgeleerde, maar het is zijn schuld dat ik hier nu zit te schrijven. Had toch gezwegen Torfs, dan zat ik nu op een terrasje met een Pilaarbijter. Zoals ik zei, vooraleer Torfs weer geestig moest doen, de doorgesneden Vlaming zal uit het mystieke huwelijk van de winnaar en de verliezer van de verkiezing alleen de conclusie trekken dat het bij de NVA ook van dattum is en dat Bart de Wever ook zal moeten leren wijwater in zijn wijn te doen. En dat gaat de CV&P misschien nog wat stemmen opleveren ook. Maar het gaat nu niet over sluwe pastoors, maar over goede pastoors, die op tijd een pint drinken met de gewone man en al eens tegen een mopje kunnen, wat spijtig van Monseigneur Vangheluwe, het was toch zo een eenvoudig man.Hoe gaat dat daar eigenlijk gaan in Scherpenheuvel? Krijgt de volledige Vlaamse klerus daar amnestie met uitzondering van de bij de pauselijke commissie Adriaenssens bekende daders? Of gaan alle pastoors op de ziel van hun moeder zweren dat ze nooit in minderjarige onderbroeken en sluitspieren hebben gefoefeld? Krijgen ze een getuigschrift van goede zeden, uitgereikt door het Sanhedrin van NVA, CV&P  en Open VLD? Een “niet-gefoefeld” lintje van onze beminnelijke vorst? Juridisch lijkt me dat eerder canoniek dan pluis, Mijnheer Sauwens, maar u heeft nog een paar weken, zet er wat Jezuieten op. Die komen wel met een waterdichte formule die zo nodig ook als vergiet kan dienen.Wat gaat u doen Johan Sauwens als één van de pastoors die u in de bloemetjes zet, terplekke herkend wordt door een slachtoffer? Verzoenende taal spreken? De Kerk in het midden houden?Stel u voor dat de neef van Vangheluwe niet had gesproken, ridder Johan. Dan had u in het zonnige Scherpenheuvel, na de kaarskesprocessie allicht een Pilaarbijter staan drinken samen met toffe peer Vangheluwe. Het was toch zo een volkse bisschop, een man van zijn volk, een echte Vlaming.In de kerk, waar de Vlaming zwijgt en de klerus spreekt gaat Johan Sauwens de klerus eerherstel geven, zonder onderzoek, zonder verhaal van de slachtoffers. Zo gaat dat in de eeuwen der eeuwen in Vlaanderen. De consensus wordt via en in de Kerk gesmeed en het volk loopt plechtigzingend achter de geborduurde vaandels aan,NIETS IN DE  PAP TE BROKKEN,BEHALVE IN DEOFFERBLOKKEN.(op de wijze van Tantum Ergo)Uw eerherstel is voos, mijnheer Sauwens, de pastoors hebben in Vlaanderen een merkwaardig laag moreel profiel gekweekt. Ze hebben de Vlaming dom gehouden zolang ze konden en daarna zijn ze de toffe peer gaan uithangen. Ze hebben zich tot het uiterste verzet tegen het Vlaanderen dat u schetst.Laat de pastoors hun eigen regels eerst maar eens volgen: degelijk gewetensonderzoek naar wat ze ons hebben aangedaan, volledige bekentenissen, volmaakt berouw, penitentie en waar nodig restitutie. Vergiffenis zonder belijdenis, mijnheer Sauwens, zorg maar dat Léonard dat niet hoort, of hij steekt u voor een jaar in een paardenharen marcelleke.Ik stel u voor dat u met een van uw beroemde koerswijzigingen de miljoenen Vlamingen eert die eindelijk ingezien hebben dat ze de pastoors niet nodig hebben om het goede te betrachten. We zijn eeuwen op morele flessen getrokken, de pastoors zijn met mijn en uw belastinggeld gaan lopen. Laat ze, we zijn er nu vanaf. De Kerk ligt waar ze goed ligt: op haar canoniek gat, moreel uitgeteld voor een paar generaties. De Vlamingen moeten, voor kerk en paus tenminste, geen vuist meer in hun broekzak maken.Als u tijdens de plechtigheid, als al die zwijgende pastoors zichzelf weer een meter groot beginnen te vinden, een galmende lach hoort, dan ben ik dat niet, noch iemand anders van de boze misdienaars. Het is Tijl Uilenspieghel himself, die zich bescheurt van het lachen bij het zien van al die kleine opblaasbare pastoorkes die hun geweten kunnen aan- en uitzappen op de maat van de kindervanger van Hameln. Het is de geest van Vlaanderen die lacht, alhoewel zijn vader door de Kerk op de brandstapel is gezet en de min Katelijne door de klerus de waanzin is ingefolterd. Het is Tijl Uilenspieghel, de overlever. Voor hem is geen eerherstel nodig, hij heeft zijn eer nooit verloren. Ondanks eeuwen van klerikale onderdrukking zijn er nog slachtoffers van de Kerk die het tot overlever brengen. Zij verwachten allang niets meer van de Kerk die hen op het altaar van het celibaat offerde. Zij kijken liever naar Tijl Uilenspieghel die al die belachelijke morele experts in hun marcelleke en hun onderbroek zet. Dat probeer ik ook. Het helpt mijnheer Sauwens. Ik raad het alle slachtoffers aan: de bril van Uilenspieghel zet de daders in hun ondergoed. Als u in Scherpenheuvel in de Lekstraat komt en u ziet een oude zak met een rare bril: dat ben ik. Zorg maar dat u proper ondergoed aan hebt.Dat u als doelwit en excuus voor uw actie Jeanne Devos kiest, dat doet u echt de broek af, neem me niet kwalijk, maar nu staat u echt in uw onderbroek en dat is geen onderbroekenlol. Het is nog niet genoeg dat u twintig jaar excuustruus hebt gespeeld voor vaak door pastoors misleide Oostfronters en hun aanhang, nu schiet u nog de kemel van de Kemmelberg door de vrouw te kiezen die er in is geslaagd in een land van 1,3 miljard mensen de honderdduizenden huisslaafjes een stem te geven, die systematisch het slachtoffer zijn van seksueel machtsmisbruik. Hoe durft u? Wat zou het kindeke Jezus daar van zeggen, mijnheer Sauwens? Gaat u nu ook een actie voeren voor amnestie voor de goede Indiërs?En, hiermee was ik eigenlijk begonnen, maar ik raak het nergens kwijt: Een delegatie van de kaarskensprocessie kan misschien wat bloemen gaan leggen bij het geschonden heldengraf van Mercier om de verknochtheid van het Vlaamse slavenras aan de Kerk van paus en Inquisitie uit te drukken. U gaat Mercier toch ook wel amnestie geven? Het was een aristocraat, onze Kerk waardig.Vergeet u dat akkefietje met de Jezuieten niet? 

PS: Ik heb hier nu drie kwartier geprobeerd wat layout in te krijgen. Het enige resultaat is dat mijn eten is kouid geworden. Laat het uwe niet koud worden!

take down
the paywall
steun ons nu!