Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zullen we nu eindelijk de rechten van de slachtoffers eens respecteren?

Als een advocaat over algemene principes oreert in de pers, dan zeg ik altijd tegen mijn ganzen: “Pas op, er is ergens een berenvel te koop, of er is een kalf aan het verdrinken. Een advocaat doet voor zijn klient wat hij kan. Dat Geert Jaspaert op de vooravond van een proces, waarin...

Waarom ik tegen ontdopen ben

Voorwoord. Ten eerste: Graag wil ik twee van mijn trouwste lezers bedanken voor hun weergaloze steun bij het bronnenonderzoek : F.G. en P.W.B. Ten tweede: Voor het schrijven van dit schrijfsel kreeg ik van het Vlaams Instituut voor de Herwaardering van de Voetnoot een penne...

EERHERSTEL? VERDAMMT NOCH MAL!

Johan Sauwens, ex Volksunie, thans CV&P , en wie weet, binnenkort weer iets anders als de CV&P  haar derde val maakt,is een minister die in 2001 moest aftreden toen bleek dat hij al 20 jaar lid was van een gezelligheidsvereniging voor Vlaamse Oostrfrontoudstrijders. Hij is...

De commissie Adriaenssens, een terugblik

  De commissie Adriaenssens was een puur kerkelijk inititatief. De Kerk heeft het volste recht om een dergelijk onderzoek te voeren. Maar zij kon en mocht de slachtoffers geen onafhankelijk onderzoek beloven. Zij is immers mededader. De idee dat de Kerk haar eigen misdaden kon onderz...

gratis geschiedenisles

Een lesje Kerkgeschiedenis. Met praktische voorbeelden! En voetnoten! Twee gaatjes van 5 mm in een graftombe, meer was er niet nodig om een open zenuw te raken in het mystiek lichaam van Kristus. De hofleugenaar, kardinaal Tarcisio “Pinocchio” Bertone had het over uitgehongerde belgi...

Huiszoekingen op aartsbisdom en Commissie-Adriaenssens

Of er niets mis mee is dat de Kerk een commissie opricht, lijkt me anders ook een belangrijke vraag. Het is duidelijk dat iedere privé organisatie het recht heeft eigen onderzoeken te voeren en commissies op te richten. Hoe meer hoe liever zou ik zeggen. Het is al beroerd genoeg gest...