De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een reactie op het vertalen van de Nashville Declaration.

Een reactie op het vertalen van de Nashville Declaration.

vrijdag 11 januari 2019 15:27
Spread the love

Net als advocaten zouden ook vertalers zich aan een regel moeten houden, en de meesten doen dat ook. Een advocaat kan bij belangenverstrengeling, (conflict of interest), bij betrokkenheid dus, weigeren een zaak ter hand te nemen.

Een vertaler hoort niet persoonlijk of ideologisch betrokken te zijn bij een vertaling. De wet maakt hier en daar ook duidelijk dat dit bestaat, ik kan mijn eigen geboorteakte niet vertalen voor het aanvragen van een verblijfsvergunning!

Waarom denkt dit groepje duidelijk betrokken dominees dat deze regel voor hen niet opgaat? Dat ze de verklaring van Nashville gerust zelf mogen vertalen, ze zijn immers Dominee? Dit is op zijn minst niet netjes, en zou niet geoorloofd moeten zijn. Schoenmaker houdt je bij je leest! Laat het vertalen over aan de professionals, vertalers gaan ook niet bij u op de kansel staan te preken! Dat laten we netjes en met respect aan dominees en predikanten over.

take down
the paywall
steun ons nu!