De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een open brief aan Jong VLD

Een open brief aan Jong VLD

donderdag 20 januari 2011 10:23
Spread the love

Ik had in november een open brief geschreven naar Jong VLD en heb tot nu toe geen antwoord terug gehad. Ik zou deze brief willen delen met jullie.

Geachte Heer Vanrie en Heer Aerts,

Graag zou ik met deze e-mail willen reageren op Uw persmededeling, bovenstaande bij het onderwerp beschreven, dat ik gelezen heb op het forum: http://forum.politics.be/showthread.php?t=146678

Allereerst moet ik zeggen dat ik volledig eens ben met de beginselverklaring die jullie hebben staan op jullie website, dat ik tot 4 jaar geleden lid ben geweest van het Vlaams Belang en toen ingezien heb dat ze niet de weg zijn om te gaan. Beschouw mij als een persoon die niet vanuit politiek standpunt zijn mening geeft.

Ik zou het eerst willen hebben over het financiële dilemma dat ervoor zorgt dat jullie dit persbericht in de eerste plaats heeft doen schrijven. Tenslotte zijn belastingen en pensioenen een direct gevolg van het financieel systeem.

Waarom hebben we vandaag de dag zoveel problemen met onze economie? Waarom hebben wij zoveel problemen op communautair vlak? Waarom zijn de belastingen zo hoog? Waarom is de overheid verplicht om 40% en meer aan inkomsten te innen?

Van alle persberichten die ik tot nu toe gehoord heb komt het door alles behalve wat het probleem veroorzaakt. Is het door moedwillig stilzwijgen of gewoon door onkunde of de lak aan kennis of gewoon door kastjes visie? Wat ik wel weet is dat de problemen door maar 1 ding wordt veroorzaakt. Ons monetair systeem. Laat mij een voorbeeld geven, denkt U dat de mensen er ook maar iets gaven over de Belgische structuur en de problemen errond wanneer niemand problemen heeft om een fatsoenlijk leven te leiden? Heel dit communautair probleem is geen communautair probleem, maar een monetair probleem. De mensen willen de Belgische structuur scheiden omdat ze dan verwachten dat de belastingen zullen kunnen verlaagt worden en dat ze zelf er van kunnen profiteren. Onze economische problemen worden veroorzaakt, niet door de arbeider op straat, maar door egoïsme. Egoïsme dat gevoed wordt door het virtueel schaars maken van de benodigde goederen en alsook de grondstoffen waarmee deze goederen gemaakt worden. Er is genoeg voedsel in dit land voor iedereen, maar niet genoeg economische en monetaire ondersteuning om deze te benutten. En dat heeft niet veel te maken met belastingen of andere stimilus paketten, maar door hoe ons economisch en financieel systeem werkt.

Ik ga om effectief te antwoorden op de persmededeling gebruik maken van de quote tags.

[quote]* Jong VLD meent dat om echt een breuk te maken met de huidige impasse, het nodig is af te stappen van de automatische indexering van onze lonen en een nieuw mechanisme uit te werken dat meer rekening houdt met vraag en aanbod.[/quote]

Hier wordt nogmaals bewezen wat ik hierboven zei, jullie gaan een symptoom bestrijden van de oorzaak en daardoor gaan zorgen dat op lange termijn de welvaart voor Jan met de pet zal verminderen, wat zal resulteren dat de koopkracht zal verminderen en dat we in dezelfde spiraal zullen terechtkomen als de Amerikanen. De koopkracht hendel die heel onze kapitalistische economie laat draaien is dat er geconsumeerd kan worden, wanneer dit niet kan dan zakken de KMO’s in als eerste, omdat zij niet het voorrecht hebben om hun inkomsten veilig te stellen vanuit andere internationale markten, en zal uiteindelijk heel de markt door multi-national’s worden ingenomen. Zoals wij hebben kunnen zien bij Brink hebben deze multi-national’s geen respect voor de werknemers en druisen deze volledig in tegen wat Jong VLD als grondbeginsel ziet. Wanneer de volledige markt in handen is van deze gezichtloze coöperaties, dan zal de overheid ook zijn wetgevende macht verliezen omdat deze dan afhankelijk zal zijn aan het willen en laten van deze bedrijven voor het inkomen van de mens. De enige menswaardige oplossing voor dit dilemma is om het economische systeem te veranderen in automatisatie van productie en het monetair systeem daaraan aan te passen, zodat het werkelijk mogelijk is dat mensen tijd en middelen hebben voor zelf ontplooiing, ontwikkeling van nieuwe technologiën, … Nu wordt dit alles begrenst door het te kort aan fondsen. Hoeveel miljarden steekt de overheid in het afbetalen van leningen en interest voor deze leningen in voor een deel geprivatiseerde banken? (imf, bnn,…)

[quote]* <span>Niet arbeidsgerelateerde aspecten van de sociale zekerheid, zoals ziekteverzekering en kinderbijslag, zullen niet langer uit lasten op arbeid gefinancierd worden maar uit algemene middelen of lasten op vervuiling en gebruik. Hierdoor kunnen de lasten op arbeid dalen.</span>[/quote]

Als de overheid belastingen uit vervuiling gaat gebruiken om iets anders te financieren dan het bestrijden van de vervuiling, dan heeft deze belasting geen zin buiten het verhogen van de algemene belastings percentage. Wat de overheid moet doen is bedrijven verplichten om te investeren om de vervuiling te verminderen door een bepaald percentage van hun winsten erin te investeren. Ook moeten bestuursleden verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor fouten die er gebeurt zijn in naam van een bedrijf op het vlak van milieu.

[quote]* <span>Een eenheidstatuut voor arbeiders en bedienden in het arbeidsrecht moet beantwoorden aan de moderne economische realiteit en het principe dat zij die voor zichzelf kunnen zorgen, minder nood hebben aan bescherming, meer ruimte voor flexibilisering, zowel voor werknemers als voor werkgevers is eveneens noodzakelijk..</span>[/quote

Deze realiteit is wederom een symptoom van het monetaire systeem. Wanneer er effectief de middelen zijn om verantwoord te ondernemen kunnen werkstandaarden behouden worden voor honderden jaren, zonder dat iemand iets moet inleveren. Het is door de virtuele te korten aan geld om grondstoffen te kopen dat alle andere belangen op de 2 de plaats komen te staan om deze grondstoffen te verkrijgen om producten aan te maken. De mindere nood aan bescherming? 1.4 miljoen van de 10.5 miljoen mensen vinden geen job in dit land en zitten voortdurend op de sociale zekerheid. Dit is een immense werkkracht die enorm productieve capaciteiten hebben, maar niet benut worden omdat de economische structuur er niet voor is. De mensen kunnen wel opleidingen volgen en die gaten invullen, maar dan komen de mensen, die speciaal daarvoor gestudeerd hebben weeral in de moeilijkheden omdat deze dan geen werk vinden. Wat gaat een eenheidsstatuut gaan doen dat voor die flexibilisering gaat zorgen? Dat is een raadsel voor iedereen behalve jullie. De mensen worden geacht om via een interim werk te zoeken, de eerste 6 maanden geen werkzekerheid te hebben en toch zich gebonden moeten voelen voor het bedrijf waarin ze werken. Je moet gemotiveerd zijn om voor dat bedrijf te werken omdat ze veel winst draaien. Terwijl bedrijven continu mensen afdanken om deze winsten te houden. Mensen zijn niet meer dan een product tegenwoordig, dus wat gaat die flexibilisering hieraan gaan veranderen?

[quote]* Maatregelen om de effectieve pensioenleeftijd te verhogen, zoals het afstemmen van het brutoloon op de werkelijke productiviteit van werknemers in plaats van hun anciënniteit, en het vervangen van de wettelijke pensioenleeftijd door een systeem dat rekening houdt met het aantal loopbaanjaren zijn prioritair.[/quote]

De pensioenleeftijd verhogen? Terwijl elk jaar de werklozen aantallen verhogen? Dit is weer een lapmiddel dat totaal niks gaat oplossen dan dat de mensen nog meer haat voor de overheid gaan voelen dan ze nu al voelen. Je moet productie automatiseren, de technologische middelen zijn beschikbaar, maar niet in te voeren omdat het economische systeem het niet toelaat. Het afstemmen van productiviteit op loon is op zijn minst discriminerend te noemen. Dan gaat het nog erger worden dat mensen alleen gaan aangenomen worden voor hun diploma EN voor een papiertje waar opstaat hoeveel bekertjes ze van een band kunnen halen of hoeveel lijnen code ze kunnen produceren. Je ziet maar wat bedrijven doen met mensen die geen diploma hebben, ze hebben totaal geen kans op de arbeidsmarkt en moeten dan maar via zwarte kanalen een extra inkomen verdienen.

[quote]* Meer vrijheid en verantwoordelijkheid in de sociale zekerheid zijn een must. Jong VLD wil daarom een hervorming van ons pensioenstelsel, met meer nadruk op kapitalisatie en privésparen, het niet langer laten uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen door de vakbonden en een grotere vrijheid ten aanzien van de rol van privéverzekeringen in de ziekteverzekering.[/quote]

Gaan wanneer mensen zelf gaan sparen de belastingen omlaag en de inkomens omhoog? Tenslotte zijn de meeste inkomens niet hoog genoeg om een hoog genoeg deel ervan aan de kant te leggen om er later dan een goed pensioen eraan te hebben? En waar is er dan nog plaats voor zelf ontplooiing dat jullie schrijven in jullie grondbeginsel? Wat wensen jullie te bereiken van het niet uit te betalen sociale zekerheid door de vakbonden?

Conslusie: Wat ik niet snap van al die probleem oplossers is dat julie symptomen willen aanpakken door andere symptomen te creëren die veroorzaakt zijn door een falende monetaire systeem? Wat willen nu eigenlijk bereiken? Hetzelfde dat in Amerika aan de gang is? Dat mensen op straat liggen? Al die voorstellen die jullie hier op tafel leggen zijn volledig dezelfde die al in werking zijn in de Amerikaanse samenleving en zoals U op Vranckx hebt kunnen aanschouwen is dat niet voordelig voor de mensen. Verander het monetaire systeem naar eentje die voordelig voor iedereen, buiten de enkelen die zich elite noemen. Het communautaire probleem is rechtstreeks een monetair probleem. Wanneer jullie dat gaan inzien, dan pas zullen er oplossingen gevonden worden die effectief iets veranderen.

Met vriendelijke groeten,

Ewoud T.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!