De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een handdruk tegen racisme en voor meer diversiteit!
Gent, Actie, Diversiteit, Dag tegen racisme, Anti-racisme, Hogeschool, Biodiversiteit, Wereldrecord, Antiracisme, Handen schudden, Sociaal Werk -

Een handdruk tegen racisme en voor meer diversiteit!

vrijdag 18 maart 2011 19:37
Spread the love

Diversiteit was de laatste jaren een modewoord geworden. Maar dat het vaak om niet meer dan lippendienst ging blijkt uit recente uitlatingen van politici en werkgevers. Het wordt nu immers meer en meer bon ton om te zeggen dat het integratiebeleid gefaald heeft, dat diversiteit niet werkt, dat vluchtelingen moeten terugkeren naar hun eigen land, dat hoofddoeken moeten verboden worden.

Het valt ons daarbij op dat men vaak de discussie verengt tot neveneffecten of details en dat het zelden nog gaat over een algemene visie of een discussie over principes.

Daarom hebben wij  – studenten van het eerste jaar Sociaal Werk van Hogeschool Gent – het initiatief genomen om op 21 maart, de internationale dag tegen racisme, een poging te ondernemen om het wereldrecord handen schudden te verbreken. Kan het meer symbolisch? Handen schudden betekent openstaan voor de ander, naar elkaar toestappen,  respect betonen voor de medemens. Dit respect voor de ander is broodnodig en het belang ervan kan niet genoeg benadrukt worden in onze diverse samenleving. Diversiteit zorgt voor een dynamische samenleving. Wij willen een samenleving met respect voor verschillen en met oog voor gelijkenissen. We zijn immers allemaal mensen, maar we zijn wie we zijn.

Het breken van het wereldrecord handen schudden op 21 maart zou een prachtige gebeurtenis zijn voor Gent. Het kan nog eens extra in de verf zetten dat Gent verdraagzaam is. Maar veel belangrijker dan het breken van het wereldrecord is het statement van waaruit de actie vertrekt. Op de Vrijdagmarkt zullen mensen samenkomen vanuit alle hoeken met een hart voor elkaar en voor het anders zijn. Als op 21 maart heel veel mensen bewust stilstaan bij respect voor de medemens, bij diversiteit  dan hebben we alvast een stap gezet op de weg naar meer verdraagzaamheid.

Met ons initiatief willen we tegelijkertijd ook aantonen dat jongeren wél maatschappelijke betrokkenheid vertonen en dat véél jongeren niet racistisch ingesteld zijn. Voor ons is de maatschappij van de toekomst een samenleving zonder racisme en discriminatie, een samenleving om van te houden!

Marisca D’Hont, Sarah Tuytschaever, Justine Wille, Bram Roelant, studenten eerste jaar Sociaal Werk Hogeschool Gent, Martine Deneckere, docent   
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!