De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Donderdag 6 oktober 2016 – UA StadsCampus – discussieavond en presentatie “Toe-komende tijd”

Donderdag 6 oktober 2016 – UA StadsCampus – discussieavond en presentatie “Toe-komende tijd”

zondag 30 oktober 2016 13:41
Spread the love
Iedere generatie heeft haar eigen toekomst. Na de grote ideologische mislukkingen van het centralistisch-collectivisme en marktistisch-individualisme lijkt de tijd rijp voor een nieuwe start van het denken over mens, maatschappij, politiek, stad, milieu en economie.

In tal van levensdomeinen duiken nieuwe vormen van productie, verdeling politiek, onderwijs, huisvesting en urbanisatie op .

Een initiatief van het tijdschrift Streven en de leerstoel P.W. Segers i.s.w.m. UCSIA.

Sprekers:

Manu Claeys, voorzitter van de Antwerpse stRaten-generaal

Sabine Denis, CEO The Shift

Sandra Rosvelds, hoofd studiedienst Beweging.net

Moderator: Walter Weyns, socioloog UA en Streven redacteur

Even kort een doorloop van hetgeen gezegd werd:

Inleiding door Walter:

Alles is in een penibele toestand.

Er is een aanzet tot herstel.

Het is geen uitgetekende “utopie”.

Her en der worden initiatieven genomen.

Iedere generatie heeft haar eigen toekomst en die laat zich niet platslaan door kommer en kwel.

Als we nu eens…

Brochure: “de BurgerParade”

Een oog kun je niet bekijken zonder het gevoel bekeken te worden. De aarde is een iris.

Alles is zoals paddenstoelen ondergronds met mekaar verbonden.

Hij verwijst naar het nieuwe themanummer van het Cultureel Maatschappelijk Maandblad “Streven” met als inhoud:

  • – We overkappen de Antwerpse ring!, burgers geven de richting aan, politici het tempo, Manu Claeys
  • – Het middenveld ziet de toekomst rooskleurig in, Sandra Rosvelds
  • – De mondiale burgerparade, over een nieuwe civiele ruimte, Pascal Gielen
  • – Het Maagdenhuis, naar de onvoorwaardelijke universiteit, Joost De Bloois en Christine Delhaye
  • – Syriza in Griekenland, mislukte zoektocht naar een links alternatief, Bert De Vroey, journalist VRT
  • – Van kleinschalig experiment tot bloeiende onderneming, de Kringwinkel, Pieter Cools en Frédéric Vandermoere
  • – Duurzaam ondernemen?, Luc Van Liedekerke en Wim Dubbinck
  • – Delen of huren? Het potentieel van de commons en de ambivalentie van de deeleconomie, Anneleen Kennis en Matthias Lievens
  • – Ecologische transitie of de ontdekking van de wereld, Gert Verschraegen

Manu begint:

Het zal gaan over het spanningsveld tussen politiek en burger.

Ik geef geen doorslag van het artikel in het tijdschrift.

Beter is om in volle actualiteit te gaan.

29/06/2016: de Raad van Bestuur van Eandis stemt over een verkoop van 14 pct aandelen aan het Chinese StateGrid. Eandis is eigendom van vele gemeenten en lokale besturen. Het debat komt op gang over het waarom. Eandis is van jouw en mij en niet van de Chinezen!

Het pad van de democratie!

Jongeren keren zich af tegen de maatschappij…

Het middenveld is een zeer brede beweging!

De laatste 10 jaar vinden de organisaties zich meer en meer.

Sandra:

Het ACV bestaat 125 jaar en heeft veel turbulente tijden meegemaakt.

We hebben mekaar nodig!

Het gemeenschappelijke doel.

Sabine:

Wat is The Shift?

Men spreekt al lang over duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Connect in duurzaamheid. Momenteel een allegaartje aan bedrijven.

Common: aangesloten organisaties dienen te werken rond een bepaald thema, samenbrengen.

Change

Bedrijven worden geconfronteerd met de wakkere werknemer en de wakkere burger.

Greber – indignado’s : anarchie

Manu: activisten en participanten

Mensen wensen oplossingen te vinden in de bestaande maatschappij, geen revolutie.                                        

Het is een technocratisch spel.

Sabine: de salariswagen moet weg!

B.v. de klooster-site Kievit: de anarchisten en de buurtverenigingen.

De overkappingsvergaderingen gaan meer en meer over meer openbaar vervoer, samen met de intendant.

Dé oplossing voor de problemen is samen praten met wederzijds respect!

n dit veld…

take down
the paywall
steun ons nu!