De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Vlaamse Kerk na pedofilie-gate

De Vlaamse Kerk na pedofilie-gate

woensdag 15 september 2010 16:37
Spread the love

Eigenlijk had ik niet veel goesting om nog veel te schrijven over de pedofiliezaak. Maar ik merk dat sommigen een eventueel stilzwijgen interpreteren op een wijze die ik niet terzake vind, alsof ik nu gans achterover zou gevallen zijn en niet meer zou weten hoe de Kerk te verdedigen. Zo dus een laatste woordje hierover.

Op 15 april schreef ik hier, met verwijzing naar Timothy Shriver, dat we wellicht aan het begin stonden van iets als een Watergateschandaal in de kerk.

Op 30 april wees ik erop dat een commissie voor pedofilie in de kerk me een onvoldoende antwoord leek op de crisis die zich aankondigde. Het leek me dat de bestaande kerkelijke administratie in Vlaanderen volop in implosie was. Het leek me dat de verantwoordelijken in de kerk best een stap opzij zetten.

Op 25 juni kan u lezen dat het me leek dat twee zaken mee gespeeld hadden in de pedofiliezaak: het celibaat als verplichting en het klerikalisme als attitude en status.

Op 8 juli leek het me dat er best een parlementaire onderzoekscommissie zou komen.

Op 30 augustus bepleitte ik dat de Kerk weer uitdrukkelijk plaats zou geven aan lastigaards in haar bestuur, dat democratisch moest worden en inteelt moest vermijden.

Ondertussen lees ik ook enkele artikelen en standpunten van anderen hierover, zo bijvoor- beeld van Lieven De Cauter die een rechtstreeks verband legt tussen celibaat en pedofilie.

Als u het toelaat, enkele reacties van een “ervaringsdeskundige”…

Heeft één op 10 priesters ooit pedofiele contacten (gehad) zoals een Australiër blijkbaar ergens schrijft? Ik kan dat niet weten… maar betwijfel het ten zeerste. Misschien ben ik dan toch te onnozel? Wie op zijn De Cauter’s seksuele aandrang voelt, heeft meer evidente keuzes dan naar kinderen lopen, lijkt me. Bij mij is dat in alle geval nooit opgekomen… Trekt het celibaat mensen met pedofiele neigingen aan? Blijkbaar wel. Cijfers zijn cijfers. Of het nu één op 10 is weet ik niet, maar het zijn er in alle geval verhoudingsgewijze te veel. Ik geef toe dat ik niet wist dat het blijkbaar in die mate gebeurde. Is het celibaat iets dat best wegvalt? Mijns inziens wèl, minstens het verplichte. Waarom? Als je het mij vraagt, o.a. omdat de kerk momenteel een schat aan mogelijkheden verliest door interessante mensen daardoor uit te sluiten van een interessante verantwoordelijkheid in de kerk. (Trouwens, dat wordt nu ook nog eens gehalveerd door vrouwen uit te sluiten, omdat we van een patrilineaire samenleving geëvolueerd zijn naar een ander type samenleving, maar de Kerk is blijven steken in een vroeger model.) Op een moment dat er al geen luxe is aan goed personeel, is zulke dubbele uitsluiting uiterst dom en de theologische argumenten aangehaald door Monseigneur Léonard en sommige anderen om vrouwen van het priesterschap uit te sluiten, trekken nergens op. (Je weet wel: Jezus was een man en de Kerk was zijn  bruid, en nog van dat… Van een voormalig hoogleraar aan de UCL verwacht je iets beters). Momenteel is het zo dat priesters die een volwassen partner hebben zich gewoon gedeisd op de achtergrond houden en nooit meer voluit in hun job functioneren, alhoewel ze wellicht zinnige zaken te vertellen hebben. Ook is het zo dat anderen, doordat ze een partner hebben, geen andere keuze hebben dan uit te treden, alhoewel ze eigenlijk kerkelijk blijven voelen. Wat doe je dan als “beheerder van een instelling” die daarmee geconfronteerd wordt? Uw gezond verstand gebruiken en een zaak (nl het celibaat) die slechts in de 10de eeuw ingevoerd werd, om redenen die in wezen niets met het evangelie of met theologie te maken hebben, weer afvoeren… Er is trouwens een andere reden die men vaak over het hoofd ziet om het celibaat af te schaffen. De grote gedupeerde van het celibaat is vaak niet de priester zelf, maar de partner. Die mag dus ook wel eens wat christelijker behandeld worden. Maar dat het celibaat rechtstreeks tot pedofilie leidt? Die redenering met die seksuele pomp van Lieven De Cauter (zie DWM) overtuigt me niet… Waarom met kinderen, begot?

De plaats van de lastigaards in de kerk? De manier waarop Devillé buitengezet werd op de persconferentie bewees nog maar eens dat de Kerk geleid wordt door maat schappelijk gealiëneerden.  Het was weer wereldvreemdheid troef. Zoiets doe je niet. Er was het risico dat Devillé zou tussengekomen zijn? Wél, dat is dan de prijs die je aanvaardt te betalen voor de eigen kwakkels uit het verleden.

Een stap opzij zetten? Ja. Dat is de normale reactie die sommige bisschoppen zouden moeten hebben. Het komt pijnlijk over als je mensen voor “herinneringsdagen” en wat nog allemaal hoort pleiten, die zelf – administratief, kerkpolitiek gesproken – boter op hun hoofd hebben… Blijkbaar moeten sommige kerkleiders iets leren van sommige van onze politici. Toen Dutroux wegliep, was dat niet de fout van de ministers, maar ze zetten een stap opzij. Toen Semira Adamu stierf, was dat niet de fout van minister Tobback, maar hij zette een stap opzij. Het zou sommige bisschoppen sieren, als ze gewoon opnieuw pastoor werden ergens te lande. En het zou de Vlaamse kerk opnieuw meer geloofwaardigheid verlenen.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!