De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DE FRANSE STAAT TEGENOVER DE JEUGD: WANTROUWEN, BEWAKING EN REPRESSIE

DE FRANSE STAAT TEGENOVER DE JEUGD: WANTROUWEN, BEWAKING EN REPRESSIE

maandag 7 december 2020 09:21
Spread the love

De terreur van het antiterrorisme 3

“Een samenleving die het verschil niet meer kan zien tussen een kind en een volwassene is een ongezonde samenleving, die haar normen kwijt is, en waarin je het ergste kan vrezen. Een samenleving die haar kinderen verwaarloost, is een samenleving die haar eigen graf delft.” (Nabil Boudi)

 

De advocaat Nabil Boudi is de verdediger van een meisje van 17 dat voor het gerecht kwam omdat ze iets verkeerds gezegd had over de zaak-Paty. Ze werd een dag lang onder arrest gehouden, en van school gestuurd. De advocaat kant zich in een Vrije Tribune tegen het heersende “algemene klimaat van angst en achterdocht dat het Ministerie van Nationale Opvoeding ertoe gebracht heeft elk signalement [van problemen met leerlingen die protesteren, ongewenste uitspraken doen enz.] meteen aan het parket over te maken. (1) Over het meisje dat hij verdedigt, zegt hij: “De strafrechtelijke en disciplinaire behandeling, buiten alle proportie, waarvan dit jonge meisje op het lyceum het voorwerp is getuigt van het opgeven van het primaat van het educatieve op het repressieve. Voor de kinderen van de Republiek gaat het nu niet meer om opvoeding, openheid van geest, geestelijke verheffing, maar om wantrouwen, bewaking  en repressie. Dat meisje is helaas geen alleenstaand geval. In de loop van de huldiging aan de leraar geschiedenis die lafhartig en brutaal vermoord werd, Samuel Paty, zijn talrijke situaties waarbij leerlingen van de basisschool en van colleges en lycea betrokken waren gesignaleerd en doorgegeven aan het parket, soms op basis van simpele vermoedens die later ongegrond bleken. Op 2 november meldde de pers dat de directeur van een lyceum in Le Mans het veiligheidsprotocol had ingeschakeld en ordediensten had opgeroepen om een van zijn leerlingen op te pakken die in de schoolbibliotheek een fotokopie van een Arabische tekst gemaakt had.

 

Advocaat Boudi ziet de “repressieve ontsporing” ook aan het werk in het wetsontwerp over het strafrecht voor minderjarigen dat nu in de Assemblée gelezen en besproken wordt. Het wetsontwerp dat bedoeld heet te zijn om de procedures te vereenvoudigen, en dat o.a. een soort snelrecht creëert, is duidelijk omstreden. Er zijn al 369 amendementen ingediend. Als de lezing in een speciale commissie afgerond is, start, vanaf 10 december, het debat in de Assemblée.(2)

 

  1. https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-quand-lantiterrorisme-pietine-la-justice-des-mineurs-4010227
  2. http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/ratification_ordonnance_2019-950

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!