De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dag van A -34
Antwerpen, Antwerpen-Noord, 2060, Ook van A -

Dag van A -34

woensdag 12 september 2012 07:19
Spread the love

Ruth Joos kwam er op Radio1 op terug. Het Mag ik uitpraten, ik laat u uitpraten debat tussen Almaci en De Wever op Terzake gisteravond. En dan vooral de verrassende verspreking Mag De Wever uitpraten van Almaci. Leuke opmerking, maar we hoorden vooral inhoudelijk interessante dingen.

Zoals een De Wever die beweert niet met het BAM tracé, noch met een ander tracé getrouwd te zijn. Daarover moeten technische experten zich uitspreken, en dan zal De Wever wel even langskomen om een spade in de grond te steken. Klinkt mooi, zo’n daadkracht, maar geloofwaardig is ze niet. Al was het maar, zoals Straten-Generaal vandaag uitvogelde, de beslissing van de Vlaamse regering – NVA-er Muyters op kop – om een gevangenis te plannen op het alternatieve Meccano tracé.

Inhoudelijk interessant, omdat De Wever zich achter technische experten verschuilt. Burgervader A-Janssens verstopte zich nog beter, maakte zich zelfs onzichtbaar, want hij verschool zich achter de Vlaamse regering om niet aan het studio-debat deel te nemen. Dat de keuze van het tracé bepalend is voor de het verkeer op de stadsring, voor de gezondheid van de A-inwoners, dat het aanleiding was voor het enige A-referendum, nou dat was allemaal niet voldoende voor de man van A. Het gemediatiseerde duel PJ<>BDW blijkt een spelletje verstoppertje te zijn.

Wie zich ook verstopt, maar dan voor de Franse fiscus, is één van de superrijken van de wereld, die een optrekje in Ukkel beoogt. OK, dat ligt mijlenver van de stad van A, maar we dachten aan deze economische vluchteling toen we Philippe De Winter Van Brugge tegen Yasmin Kherbach hoorden uithalen naar die vreemden, zijn stopwoord. Dat zijn immers geen echte asielzoekers, maar economische vluchtelingen, geluksjagers. Nou, is die Arnaut geen economische migrant? Volgens Bruno Peeters, een Antwerpse hooggeleerde prof, mogen we blij zijn dat rijke Fransozen en rijke noorderburen naar dit land trekken van melk en honing en friet en mayonnaise. Het zou geld in de Belgische kassa bezorgen. Wat de hooggeleerde hoogleraar niet berekend heeft, is dat het nog meer opbrengt als Europese eenmaking ook zou bestaan in het volgen van dit Frans voorbeeld. 75% belastingen op superinkomsten is een eerder bescheiden begin, maar alvast een begin, zeker als de bevolking met Europese crisis om de oren wordt geslagen.

Geen woord hierover echter bij Philippe De Winter Van Brugge. Een derde die verstoppertje speelt. Wel had die Brugse allochtoon het over de vreemden op het De Coninckplein waar Yasmin Kherbach voor de verkiezingen was gaan wonen, en de Handelstraat. Wie in Antwerpen geboren is en zelfs plat Antwerps spreekt, deelt hij gemakshalve in bij vreemden. En die op hun beurt bij criminelen. Wat kan de wereld toch eenvoudig ingedeeld worden.

“Dag van A”, een blik op A, het product van een marketingcollege.
A-oprispingen, Arispingen zeg maar, voor wie in A uit de boot valt, maar toch van A is.

Nog 34 dagen te gaan voor de dorpsverkiezingen in A…

#ookvana

take down
the paywall
steun ons nu!