De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dag van A -30: de Reuzekens in Borgerhout
Antwerpen, Antwerpen-Noord, Sharia4belgium, Borgerhout, Turnhoutsebaan -

Dag van A -30: de Reuzekens in Borgerhout

zondag 16 september 2012 17:54
Spread the love

De feestelijke sfeer van de Reuzekensstoet kan moeilijk verhullen dat een hele groep allochtone Borgerhoutenaren zich niet betrokken voelen bij het gebeuren dat “voor hen” en niet “door hen” wordt georganiseerd. Ook voor hen die de stoet best leuk vindt, is het hun stoet niet, hoewel een kleine minderheid via scholen en organisaties mee voorbereid hebben en zelfs mee opstappen. Het feestgedruis verbergt de grauwe realiteit: de armoede (54% van de marokkaanse gezinnen leeft in armoede), discriminatie bij werk en woonst zoeken, een winkelbeleid naar de autochtone “kwaliteitsnormen” van het stadsbestuur… het groot gedeelte van Borgerhout zijn letterlijk “B” burgers in de stad van “A”.

En dan, enkele dagen voor de Reuzekensstoet barst internationaal het protest los tegen de anti-islamfilm. Euh, een film, zegt u? Geen van de allochtonen die we aanspreken hebben de film gezien, hoewel een versie van 13 minuten op internet moeiteloos te zien is. Wat wel uitvoerig bekeken en besproken is, zijn de beelden van de protesten in de Arabische wereld. Protesten tegen Amerika, leider van het Westen, dat Westen waarin ook zij een tweederangsrol spelen. Een SMS is dan meer dan genoeg om protest te organiseren. Alle onvrede over de achterstandssituatie komt naar boven. De politie doet vervolgens haar duit in het zakje. De aanhouding van een lid van Sharia4Belgium, zonder dat er strafrechterlijke feiten gepleegd zijn, is genoeg om het geroep te verharden. Er wordt zelfs een heus waterkanon ingezet gericht op de Reuzekensstoet met bijzonder agressieve agenten roepend tegen een groeiende groep nieuwsgierigen.

Is de groene districtsburgemeester en voorzitter Wouter Van Besien aanwezig, heeft hij de moed de dialoog aan te gaan over de leef- en werkomstandigheden van de jongeren? Nee, wel verklaart hij de dag nadien dat hij “heel kwaad is omdat niemand in Borgerhout iets met die anti-islamfilm te maken heeft, niemand zit te wachten op gevechten”. Waar heeft die man vorige jaren in Borgerhout gewoond, in een groene cocon, bezig met tekeningetjes te maken over groene pleintjes? Welke gevechten heeft hij gezien? Of enkel gebriefd door de politietop die een uitleg moet geven over hun onmacht om met straatprotest om te gaan? In het middagjournaal op één is er wel iemand met een zinvolle reactie: “Jongeren houden zich vast aan hun laatste pilaar, hun laatste fundament, dat is de islam, en omdat er maar één fundament is, gaan ze zich heel hard vasthouden aan dat fundament.”

Wanneer stopt het in Antwerpen en Borgerhout om jongeren zonder sociaal-economisch perspectief in de handen te drijven van godsdienstfanatici? Wanneer pakt men de sociaal-economische voedingsbodem eindelijk eens aan in plaats van weer eens zich te ergeren over symptomen? In plaats van weer eens Sharia4Belgium een zoveelste gelegenheid te geven?

“Dag van A”, een blik op A, het product van een marketingcollege.
A-oprispingen, Arispingen zeg maar, voor wie in A uit de boot valt, maar toch van A is.
Nog 30 dagen te gaan voor de dorpsverkiezingen in A…

#ookvana

take down
the paywall
steun ons nu!