De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

colombia
© Ali Selvi
Opinie -

Colombiaanse veiligheidsdiensten viseren mensenrechtenverdedigers

Europese middenveldorganisaties veroordelen met klem de illegale acties van de Colombiaanse militaire inlichtingendienst ten aanzien van mensenrechtenverdedigers. Samen vragen de organisaties dat de volledige waarheid aan het licht komt, de verantwoordelijken worden gestraft en de slachtoffers en getuigen beschermd.

maandag 18 mei 2020 15:31
Spread the love

Het bestaan van”geheime dossiers” in bezit van de Colombiaanse militaire inlichtingendienst, met persoonlijke informatie over minstens 130 personen, baart grote zorgen. Journalisten, vakbondsactivisten, mensenrechtenactivisten, advocaten en politici staan met naam en toenaam vermeld: hun sociale en professionele contacten, verblijfplaatsen, verplaatsingen worden allemaal nauwkeurig bijgehouden.

Omdat dit illegaal en zonder aanleiding gebeurt trekt OIDHACO, het Europees netwerk voor mensenrechten in Colombia waar ook FOS van deel uitmaakt, met verschillende Europese middenveldorganisaties aan de alarmbel.

Opvallend is dat alle organisaties en personen op de lijst van de lichtingendienst, zélf eerder – vanuit hun juridische, journalistieke of politieke achtergrond – misdaden en onregelmatigheden door de Colombiaanse strijdkrachten hebben aangeklaagd. Het gaat bijvoorbeeld om mensenrechtenadvocaten die slachtoffers verdedigen van buitenrechtelijke executies en andere misdaden begaan door het militaire apparaat.

© Ali Selvi

Niet de eerste keer

De instellingen van de Europese Unie en Europese organisaties en hun mensenrechtenpartners in Colombia zijn in het verleden ook het slachtoffer geweest van de Colombiaanse inlichtingendienst. De – inmiddels ter ziele gegane – Administratieve Veiligheidsdienst (DAS) verwierf in 2009 enige bekendheid in onze contreien met illegale inlichtingenactiviteiten.

De DAS heeft toen informatie over journalisten, vakbonds- en mensenrechtenactivisten verkregen en gelekt, met als doel hen in diskrediet te brengen, te bedreigen of te vermoorden. DAS wou zo de financiële en politieke steun van de Europese instellingen aan mensenrechtenorganisaties “neutraliseren” en het Europese rechtssysteem, de Commissie Mensenrechten van het Europees Parlement en het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten in diskrediet brengen.

Na het schandaal in 2009 zijn de belangrijkste verantwoordelijken veroordeeld, maar het is zorgwekkend dat dit er niet voor gezorgd heeft dat dergelijke feiten opnieuw plaatsvinden, zoals blijkt uit de recente gebeurtenissen.

De Europese organisaties roepen de EU, de lidstaten, en de Verenigde Naties dan ook op tot actie in haar diplomatieke en handelsrelaties met Colombia.

 

Auteur: Karolien Debel

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!