De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brugge de beste in rattenvangen
Brugge, Schepen Franky Demon, Filip Somers -

Brugge de beste in rattenvangen

dinsdag 13 maart 2012 18:51
Spread the love

De dienst Waterlopen Rattenbestrijding prijst Stad Brugge met haar efficiente strategie om ratten te bestrijden.
Met de aanstelling van de rattenvanger in 2008 én door het gebruik van efficientre technieken kon men het aantal rattenvangsten gevoelig opdrijven.
in 2007 werden 20 bruine ratten gevangen.
in 2008 werdt een rattenvanger aangesteld die na een opleiding door de Blankenbergse Polder en de Provincie aan de slag kon.
508 ratten vangsten werden er geteld in 2009, in 2010 werden geen muskusratten gevangen maar 1065 bruine ratten wat meteen al een verdubbeling was.
Vorig jaar werden er in totaal 1852 bruine ratten gevangen.
“De taak van de rattenvanger bestaat erin alle open en onbevaarbare waterlopen rattenvrij te houden.
Zijn grondgebied bestaat uit vier zones.

De Blankenbergse polder ( Zeebrugge, Lissewege, Zwankendamme, Sint-Pieters en een deel van Sint-Andries), Damse polder ( Sint-Kruis),
Sint-Trudopolder ( Ver Asebroek) en het zogeheten ‘wit gebied’ (deel van Sint-Kruis, Assebroek en het andere deel van Sint-Andries).
Schepen van Groen, Demon merkt nog op dat composthopen of voedselresten triggers zijn voor ratten.
Ook houdt de rattenvanger zich bezig met het verwijderen van berenklauw, de sap van deze plant veroorzaakt brandwonden.
Ook exoten dat zijn waterplanten die vijvers vlug overwoekeren worden door onze rattenvanger verwijderd.

 

take down
the paywall
steun ons nu!