De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brugge blijft plakken
Brugge, UNESCO, Werelderfgoed, Kamagurka -

Brugge blijft plakken

donderdag 29 december 2011 12:27
Spread the love

In 2009 bracht de Post een postzegelblad uit over het Werelderfgoed dat na 2000 werd opgenomen op de UNESCO-lijst van het wereldpatrimonium. Brugge kreeg toen één van de vijf postzegels toebedeeld.

Vandaag werd in Brussel, in het cultuurdorp Wolubilis, door B-Post een postzegelblad voorgesteld dat integraal gewijd is aan de Brugse Markt.

Het blad omvat vijf postzegels met afbeeldingen van, respectievelijk, 1) het standbeeld van Jan Breydel & Pieter de Coninck, 2) het Belfort, 2) Huis ‘Boechoute’, Huis ‘Craenenburg’, Huis ‘Die Maene’, Huis ‘Cinema Pathé’ , 3) Huis ‘Spainge’, ‘Diephuis’, Huis ‘Le Panier d’or’ of ‘Het Mandetje’ en 4) Het Provinciaal Hof.

Dat postzegelvel past in de reeks van de, op vlak van techniek,  meest innovatieve postzegels die aan bod kwamen.
Burgemeester Patrick Moenaert trok naar Brussel voor de voorstelling.

Tijdens een interview gaf hij aan blij te zijn met een postzegel over de Brugse Markt, een plek die sinds het parkeervrij maken ervan in 1996, aan uitstraling heeft gewonnen en elk omzomend gebouw laat schitteren in zijn eigenheid.

Door toepassing van een bijzondere techniek, werd een kantprint achter de postzegel aangebracht. De Burgemeester wees op de historische betekenis van kant voor de stad, maar ook op het feit dat er straks, in samenwerking met de vzw Adornes en de vzw Kantcentrum, een nieuw kantmuseum wordt ingericht in het stemmige Sint-Annakwartier. Op de vraag wat hij de mooiste postzegel vindt van de reeks, antwoordde de burgemeester dat hij koos voor het Belfort, landmark voor Brugge, toren die grandeur uitstraalt, de beiaardklokken huisvest en jaarlijks 200.000 bezoekers telt.

Toen hij gevraagd werd een postkaartje te versturen met de nieuwe postzegel, schreef hij aan Luc Zeebroek (Kamagurka) : ‘Luc, een kaartje met een kwaliteitszegel omdat we blij zijn dat je in Brugge bent blijven plakken.’ Kamagurka wordt in 2012 de curator van een project rond hedendaagse kunst in Brugge.

 

take down
the paywall
steun ons nu!