De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Betoging in Aalter en Gent  tegen crembo’s oorlogspolitiek !
België, EU, Betogingen -

Betoging in Aalter en Gent tegen crembo’s oorlogspolitiek !

dinsdag 24 augustus 2010 18:29
Spread the love

Op 23 september start in Gent een Europese top van Defensieministers onder voorzitterschap van Belgisch minister van Defensie Pieter de Crem. Op deze top zal o.a. worden besproken hoe de belangen van de Europese elite en grote bedrijven ook militair te verdedigen.

Sinds 2002 neemt België deel aan de oorlog in Afghanistan. Onder het mom van een opbouwende missie: “oorlog voeren om vrede te brengen” zei Obama bij de ontvangst van …de nobelprijs voor vrede. Negen jaar later is er nog helemaal geen vrede of democratie in zicht. Integendeel, de opiumhandel beleeft hoogdagen, de Taliban is sterk gegroeid, de wegen en infrastructuur werden kapotgeschoten en de scholingsgraad is lager dan ooit. Fundamentalisme teert vandaag op de ravage door de oorlog en de drang van de bevolking naar rust en stabiliteit.

België besteedt jaarlijs een budget van 109 miljoen euro aan deze oorlog. De VS besteedden reeds 260 miljard dollar aan deze bloedige dollar. Met dit geld had men heel wat scholen, ziekenhuizen, jobs, sociale zekerheid kunnen creëren.

Pieter de Crem maakt vandaag gebruik van de jobonzekerheid om jonge mensen te ronselen in het leger. Mensen die geen opties meer hebben kunnen zo terecht komen in een oorlog die niet de hunne is.
Afghanistan heeft een strategisch ligging voor de verschillende imperialistisch krahcten. gelegen land waar pijpleidingen van Iran, Irak en Pakistan door moeten. Recent werd ook nog eens bevestigd dat er enkele zeldzamen grondstoffen te vinden zijn.

In de VS is ondertussen 54% van de bevolking, ondanks alle oorlogspropaganda, gekant tegen deze oorlog. Velen beseffen dat deze oorlog niet draait om het brengen van democratie maar om het prestige en de belangen van de grote Amerikaanse bedrijven.

Wij eisen niet alleen een terugtrekking van de troepen uit Afghanistan maar willen ook een alternatief op de oorlogslogica. Uitbuiting, armoede, onderdrukking, oorlog, gigantsiche winst, speculatie en superbonussen maken allemaal deel van éénzelfde systeem van kapitalistische hebzucht. Degelijke voedselvoorziening, onderwijs, werk, gezondheidszorg, … moet centraal komen te staan, maar om dit te kunnen moet de gemeenschap controle hebben over de gigantische rijkdommen die bestaan, zowel in Afghanistan, Irak als bij ons.

Wij eisen
1) Onmiddellijke terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit de regio.
2) Geen vertrouwen in het corrupte Karzai regime.
3) Gelijke rechten voor iedereen. Stop de onderdrukking van de vrouw
4) Voor de opbouw van onafhankelijke en democratische organisaties van arbeiders en de armen
5) Voor een massaal programma van heropbouw in Afghanistan en Irak onder publieke toezicht en controle van de bevolking.
6) Voor het in gemeenschapshanden brengen van de sleutelsectoren van de economie, waaronder de meer dan 1.000 miljard $ onontgonnen grondstoffen.
7) Voor een wereld vrij van oorlog, terrorisme en uitbuiting, voor een samenleving waar de behoeften centraal staan, niet de winsten van enkelen

Wie zijn de Actief Linkse Scholieren?

De Actief Linkse Scholieren is een nieuw opgestarte organisatie voor scholieren verbonden met de Actief Linkse Studenten, die een werking hebben aan alle universiteiten in het land. . Wij willen als scholieren in actie komen tegen oorlog, racisme, klimaatsverandering,… en ons organiseren.

Jij kan ook meedoen met één van onze talrijke acties of vergaderingen, pamfletten van ons uitdelen en zelf meebouw mee aan de Actief Linkse Scholieren! Er zijn al tal van lokale groepen, misschien ook bij jou in de buurt. Indien niet, misschien kan jij helpen er één op te zetten. Contacteer ons.
Bron : Actieflinksescholieren@gmail.com

BETOGING AALTER: 18 September, 13u STATION
BETOGING GENT: 23 September, 19u ZUID

take down
the paywall
steun ons nu!