De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

9 op de 10 makelaars discrimineren volgens Volt

9 op de 10 makelaars discrimineren volgens Volt

donderdag 1 april 2010 13:43
Spread the love

9 op de 10 makelaars discrimineren volgens Volt01-04-2010 | Kif Kif  

Kif Kif eist doorlichting huurmarkt en praktijktests.

Kif Kif heeft gisteren kennis genomen van de schokkende resultaten van de reportage dat het VRT programma Volt heeft uitgevoerd naar discriminatie op de arbeidsmarkt. 9 op de 10 makelaars stemden in met de weigering van de verhuurder om een pand te verhuren aan ‘vreemdelingen’, ‘Marokkanen en Turken of Congolezen’. Meer nog een groot deel van de makelaars maakten zelf de suggestie om te discrimineren in opdracht. De problematiek verbaast Kif Kif helaas niet. Voorzitter Kif Kif Najib Chakouh: “Het is helemaal geen geheim dat discriminatie op de verhuurmarkt een structureel gegeven is en geen uitzonderlijk fenomeen. Een bijkomend probleem is dat het juridisch bestrijden van dit manifest racisme uiterst moeilijk is wegens het ontbreken van een wettelijk kader.”

De uitzending van Volt liet weinig aan de verbeelding over. Het bevestigt nogmaals dat discriminatie lang geen marginaal fenomeen is in Vlaanderen. Het doet zich voor in de arbeidsmarkt, in het uitgaansleven en in de huizenmarkt. Bovendien blijven deze criminele daden in België zelfs zo goed als ongestraft. Het is een zo goed als onzichtbare realiteit. Kif Kif is dan ook tevreden dat Volt deze ernstige problematiek onder de aandacht brengt. Wel zijn we teleurgesteld in de bemiddelende houding van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.  Patrick N’Siala Kiese van Kif Kif:  “Net zoals Jogchum Vrielink in zijn doctoraat al betoogde, is Kif Kif van oordeel dat het Centrum met deze bemiddelende rol bij flagrante discriminerende daden bijdraagt aan het ondermijnen van het maatschappelijk draagvlak voor de discriminatiewetgeving en tast de geloofwaardigheid van de antiracismewet aan. We willen dat het Centrum deze racistische daden vervolgt in plaats van alleen maar te bemiddelen.”

Niet alleen het racisme in deze sectoren is een probleem, een bijkomend pijnpunt is het ontbreken van een degelijk juridisch kader om deze discriminaties te bestrijden. De praktijktest is tot op vandaag niet deftig juridisch omkaderd in België. Nochtans had het parlement al in 2003 een antidiscriminatiewet goedgekeurd die meteen ook het engagement inhield om een koninklijk besluit op te stellen om de praktijktest te regelen. Dit was het gevolg van een Europese richtlijn. Tot op vandaag is deze regeling dode letter gebleven. Sinds 2007 roept Kif Kif samen met de Liga voor de mensenrechten en Divers & Actief op tot het regelen van een wettelijk kader. Hiervoor overhandigden in januari 2007 verschillende organisaties uit het allochtone middenveld, de holebibeweging en organisaties voor andersvaliden een petitie met 30.000 handtekeningen op de verschillende partijhoofdkwartieren aan de politieke verantwoordelijken.

In september 2007 vernam Kif Kif dan weer met verwondering dat zowel VLD als N-VA binnen de Vlaamse regering sterke obstructie voeren tegen de invoering van praktijktests. Nochtans hebben zowel VLD als N-VA  zich in het verleden expliciet en principieel achter de praktijktest geschaard. Toenmalig VLD-voorzitter Bart Somers en N-VA-voorzitter Bart De Wever hadden in duidelijke bewoordingen de verdediging opgenomen van de praktijktests. Dit verhinderde hen niet om later succesvol obstructie te voeren tegen deze regeling en met succes.  Momenteel is het wettelijk kader voor deze praktijktests zo goed als onbestaande. Een regeling door de overheid zou de zaken voor slachtoffers veel eenvoudiger gemaakt hebben. De praktijk toont aan dat de huidige wetgeving absoluut niet volstaat om discriminatie te bestrijden. Slachtoffers moeten immers een vermoeden van discriminatie aantonen, en zonder een juridische regeling voor die praktijktests is dit quasi onmogelijk. Praktijktests zijn in principe mogelijk en uitvoerbaar maar de kans is groot dat de rechters de huidige voorstellen wegens een te vaag juridisch kader naast zich neerleggen en niet erkennen als juridisch argument. Zo blijft dit structureel racisme gewoon verder woekeren.

Kif Kif eist :

1. Een grondig onderzoek naar racisme bij makelaars.

2. Een duidelijk, concreet en welomlijnd juridisch kader voor het uitvoeren van praktijktests.

3. De oprichting van een wetenschappelijk kenniscentrum rond racisme, discriminatie en diversiteit. Dit centrum moet over de deelstaten heen wetenschappelijke informatie verzamelen, onderzoek verrichten en de maatschappelijke evolutie van racisme en discriminatie monitoren via uitgebreide periodieke peilingen.

4. Een duidelijk en ondubbelzinnig standpunt van de politieke verantwoordelijken.

5. Dat het CGKR, dat zich bezig houdt met deze ernstige problematiek, eindelijk juridische stappen onderneemt bij daden van flagrante discriminatie in plaats van te bemiddelen.

Contact:
Patrick N’Siala Kiese, 0498/11.30.58 of patrick@kifkif.be
Najib Chakouh, voorzitter@kifkif.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!