De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

29 augustus 2014: Zomerlezing: “de politieke opdracht van het middenveld” te Nieuwpoort georganiseerd door OIKOS

maandag 29 september 2014 13:41
Spread the love

Intro

In het middenveld leeft vandaag een opmerkelijke belangstelling
voor haar politieke opdracht, om de samenleving en het beleid mee
vorm te geven. Pascal Debruyne en Bart Van Bouchaute onderzochten
waar deze nieuwe positionering vandaan komt en analyseerden daarmee
verbonden ook de depolitisering van het middenveld de voorbije
decennia. Bovendien gingen ze ook op zoek naar wat die politieke
opdracht van het middenveld dan precies kan betekenen.

Tijdens de zomerlezing delen ze hun inzichten met ons. Aan de hand
van enkele uitdagende voorbeelden tonen ze hoe middenveldorganisaties
hun politieke rol weer beginnen op te nemen.

Pascal Debruyne is postdoctoraal onderzoeker aan de
onderzoeksgroep MENARG (UGent) en is betrokken bij het IWT-project
DieGem over solidariteit in superdiversiteit. Daarnaast is hij
bestuurslid van ROCSA VZW, Samenlevingsopbouw Gent, VZW JONG en
UitDeMarge VZW. Hij is ook lid van de Vooruitgroep.

Bart Van Bouchaute is als onderzoeker verbonden aan OASeS
(UAntwerpen) voor het IWT-project DieGem. Hij doceert politicologie
en globalisering in de opleiding Sociaal Werk van de
Arteveldehogeschool. Daarnaast is hij bestuurslid in de
samenlevingsopbouw en het jeugdwelzijnswerk en is hij syndicaal
actief.

De lezing

Waar staan we voor/welke samenleving wensen we?

Een lezing die werkt als een chakra wordt er geponeerd.

“Het middenveld” staat voor: “het midden tussen burgers en
overheid” en heeft 3 opdrachten:

  • een sociale, nl. mensen samenbrengen

  • een dienstverlenende

  • een politieke = externe discussie (te veel macht, te weinig
    representativiteit, primaat politiek) en een interne discussie
    (draagvlak, inhoud, methode)

Het middenveld staat onder politieke druk: een besparing van 8
miljard euro in het verenigingsleven!

Er is weinig steun vanuit de politiek voor het middenveld en er is
een grote economische druk! Gevolg: minder sociale ondersteuning…

je dient een goed uitgebouwd sociaal netwerk te hebben middels een
participatiemaatschappij: www.deverenigdeverenigingen.be

Het middenveld is politiek of zal het niet zijn.

Er is een verschil tussen “politiek” en “het politieke”.

Politiek is het dagelijks beheer of management van de bestaande
maatschappij (la politique). “Politiek” als de kunst van het
mogelijke.

Het politieke of de kunst van het onmogelijke (le politique). Het
politieke is niet louter een zaak van discussies en conflicten waarin
politiek vorm krijgt.

Praktijk van burgerschap is geen kwestie van “status” maar van
sociale praktijken.

We zitten met een verdeelde samenleving zowel sociaal economisch,
levensbeschouwelijk als communautair. Een verzuild middenveld omringt
de leefwereld.

Remedie 1: het middenveld levert sociaal kapitaal

Remedie 2: het middenveld levert sociale cohesie

Repolitisering naar een nieuwe verstoring van de bestaande orde.
Voorbeelden: De Toekomstfabriek te Gent, Recht op wonen Gent en
Brussel, StRatenGeneraal Antwerpen, Aardappelstrijd, e.a.

Besluit

De politieke ruimte innemen en serieus nemen.

Het middenveld zit in/geeft mee vorm aan de politieke ruimte.

Een eigen opstelling heeft altijd betekenis.

Het verstoren van de bestaande orde vanuit de hypothese van
ongelijkheid.

Binnenkort:
http://www.transitienetwerkmiddenveld.be/nieuws/66-transitiefestival-2014

en bv ook: http://www.transitie.be/home

een definitie van middenveld: http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijk_middenveld

take down
the paywall
steun ons nu!