foto screenshot X
Handicap international

Dringende verklaring van humanitaire- en mensenrechtenorganisaties in Rafah, Gaza

We zijn geschokt door de schrijnende ontwikkelingen in Rafah, het dichtstbevolkte gebied van Gaza, waar 1,5 miljoen mensen, waarvan meer dan een half miljoen kinderen, schuilen als laatste toevlucht. Als Israël zijn voorgestelde grondoffensief inzet, zullen opnieuw duizenden burgers gedood worden en bestaat het risico dat de nog aanwezige vormen van humanitaire hulp volledig ophouden te bestaan. Als dit militaire plan niet onmiddellijk gestopt wordt, zullen de gevolgen catastrofaal zijn.

maandag 19 februari 2024 20:39
Spread the love

 

Meer dan 70 procent van de civiele infrastructuur is beschadigd, waardoor veel gebieden in Gaza volledig in puin liggen en onbewoonbaar zijn. De meeste ziekenhuizen zijn niet langer operationeel en de weinige die dat wel zijn, worden volledig overspoeld. Er is een schrijnend gebrek aan voedsel, schoon water, onderdak en sanitaire voorzieningen. Mensen leven onder uiterst onmenselijke omstandigheden, velen van hen noodgedwongen in de open lucht. Het is onbegrijpelijk dat het Israëlische leger de meerderheid van de bevolking met geweld uit hun huizen heeft verdreven richting Rafah – waar nu zes keer zoveel mensen zijn samengepropt als voorheen – en vervolgens plannen heeft aangekondigd om het gebied aan te vallen.

Het strategische beleid van de Israëlische regering, dat gericht is op de systematische en herhaaldelijke verplaatsing van de burgerbevolking, leidde tot de gedwongen ontheemding van meer dan drie kwart van de bevolking. Velen van hen hebben geen onderdak of woning om naar terug te keren. Het collectief straffen van burgers door hen onderdak, voedsel, schoon water en andere levensnoodzakelijke benodigdheden te ontzeggen, en het belemmeren van humanitaire hulpzendingen die bedoeld zijn om hongersnood te bestrijden, vormt een ernstige schending van het internationaal humanitair recht en kan daarom als oorlogsmisdaad beschouwd worden.

Vorige maand droeg het Internationaal Gerechtshof (ICJ) Israël op om onmiddellijke en effectieve maatregelen te nemen om de levering van dringend benodigde basisdiensten en humanitaire hulp in Gaza mogelijk te maken. Daaraan werd geen gehoor gegeven. Bovendien is de situatie ter plaatse verder verslechterd. Israëls luchtaanvallen in Rafah hebben op een dag tijd minstens 100 Palestijnen gedood, wat ingaat tegen de internationale oproepen tot staking van het geweld en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Meer dan 1,5 miljoen mensen zitten vast in Rafah en hebben geen veilige plek om naartoe te gaan. Velen onder hen raakten al meerdere keren ontheemd. Alle plaatsen die Israël als ‘veilig’ aanduidde, zijn zonder zonder uitzondering in gevaar gebracht, wat bewijst dat geen enkele plek in Gaza ooit echt veilig was.

Onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren

Onze oproep voor een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren is dringender dan ooit. De meedogenloze belegering en bombardementen door Israël hebben Gaza verwoest en de Palestijnse burgerbevolking achtergelaten met dreigende hongersnood en ziekten. Inspanningen om het lijden van deze mensen te verlichten, worden verhinderd. De militaire operatie van Israël maakt het voor humanitaire organisaties bijna onmogelijk om op een zinvolle en effectieve manier hulp te bieden. Dit brengt niet alleen de veiligheid, maar ook de basisprincipes van de humanitaire hulpverlening, in gevaar. Rafah diende als de belangrijkste doorgangspunt voor hulp. Nu dreigen bombardementen de hulpverlening in de regio volledig te blokkeren.

Door het stilzwijgen en hun materiële steun aan het Israëlische leger zijn verschillende staten rechtstreeks betrokken bij de humanitaire crisis in Gaza. Of het nu gaat om wapenleveringen, diplomatieke obstructie van resoluties of simpelweg stilzwijgen, dergelijke acties hebben Israël de facto straffeloosheid verleend. De schrijnende situatie in Gaza benadrukt de dringende noodzaak voor regeringen wereldwijd om de levering van wapens en munitie die bij deze wreedheden worden gebruikt, te stoppen. Daarnaast roepen we op tot een permanent staakt-het-vuren om burgerlevens te beschermen, gijzelaars en onrechtmatig vastgehouden Palestijnen vrij te laten, en volledige, ongehinderde toegang te verlenen aan humanitaire hulpverleners.

Staten dragen de juridische en morele verantwoordelijkheid om burgers te beschermen, oorlogsmisdaden te voorkomen en internationaal recht te handhaven. We herinneren alle staten eraan dat hun nalatigheid of voortgezette steun de tragedie niet alleen verergert, maar hen ook aansprakelijk maakt. We roepen hen op om alles in het werk te stellen om verdere militaire offensieven te voorkomen en een permanent en alomvattend staakt-het-vuren in Gaza tot stand te brengen.

Ondergetekend:

  • Ana Alcalde Waarnemend Secretaris-Generaal, ActionAid International
  • Dr Agnès Callamard Secretaris-Generaal, Amnesty International
  • Charlotte Slente Secretaris-Generaal, Danish Refugee Council
  • Manuel Patrouillard CEO, Handicap International
  • Amitabh Behar Algemeen directeur, Oxfam International
  • Rob Williams CEO, War Child Alliance
  • Faris Arouri Directeur, Association for International Development Agencies

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!