Foto: Xinhua/Yin Bogu. Disclaimer, see below the article.

Arabische landen bijeen in China om oorlog tegen Gaza te stoppen

Terwijl de VS wapens en munitie levert aan Israël trekt China voluit de vredeskaart in de oorlog tegen Gaza. Hoge vertegenwoordigers van Arabische landen waren in Beijing voor overleg over de oorlog. Daarnaast was er ook overleg tussen Macron en Xi Jinping en overleg met de BRICS-landen om tot een staakt-het-vuren te komen.

woensdag 22 november 2023 10:18
Spread the love

 

Arabische en moslimlanden

Op maandag 20 november brachten Arabische en islamitische leiders een bezoek aan China om Israël onder druk te zetten om te komen tot een staakt-het-vuren. De delegatie, bestond uit hoge vertegenwoordigers van Egypte, Jordanië, Palestina, Saoedi-Arabië, Indonesië en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking.

Deze delegatie is van plan alle permanente leden van de VN-Veiligheidsraad te ontmoeten. Dat ze China als eerste halte kiezen en niet de VS, is geen toeval. Washington is in dit conflict de grote oorlogsstoker en Beijing heeft enkele maanden geleden met succes bemiddeld in de verzoening tussen de twee aartsrivalen Iran en Saoedi-Arabië.

Dat deze delegatie China als eerste halte kiezen en niet de VS, is geen toeval

Volgens de Saudische minister van Buitenlandse Zaken prins Faisal bin Farhan, die de delegatie leidt, is de missie bedoeld om “een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook te bereiken, druk uit te oefenen om een serieus politiek proces op gang te brengen om duurzame en alomvattende vrede te bereiken, (…) en aan te dringen op het nemen van maatregelen om de misdaden van de koloniale bezettingsautoriteiten te stoppen”.

Daarnaast moet er gezorgd worden “voor de levering van dringende hulp via veilige corridors, om een humanitaire ramp in de belegerde Gazastrook te voorkomen”.

Bij de Arabische en moslimlanden is er toenemende frustratie over de weigering van de VS – lange tijd de dominante diplomatieke bemiddelaar in het Midden-Oosten – om zich achter de oproepen voor een staakt-het-vuren te scharen.

De ongeziene slachting die Israël aanricht tegen kinderen en vrouwen, de aanval op een hospitaal en de uithongeringspolitiek zijn onverteerbaar voor mensen uit de Arabische en moslimlanden. Hun politieke leiders staan daarom onder zware druk om hardere standpunten in te nemen t.a.v. Israël.

De politieke leiders vrezen bovendien dat het oorlogsgeweld van Israël – hierin gesteund door de VS – kan escaleren, waardoor mogelijk de hele regio in brand komt te staan.

Iran heeft moslimlanden opgeroepen om de olie- en voedselexport naar Israël te staken. Voorlopig hebben de olie-exporterende moslimlanden die oproep nog niet gevolgd, maar als Israël zijn slachting blijft verderzetten dan behoort dat ongetwijfeld tot de mogelijkheden.

Als Israël zijn slachting blijft verderzetten dan behoort een olieboycot ongetwijfeld tot de mogelijkheden

Gastheer van de delegatie was de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi . Volgens hem is de meest dringende taak het “bereiken van een onmiddellijk staakt-het-vuren”. Hij zei verder dat China tegen “elke gedwongen verplaatsing is van Palestijnse burgers”.

“Israël moet stoppen met de collectieve bestraffing van de bevolking van Gaza, zo snel mogelijk humanitaire corridors openen en een humanitaire ramp op grotere schaal voorkomen.”

China roept ook op tot het zo snel mogelijk bijeenroepen van een internationale vredestop om vredesbesprekingen aan te vatten en een tijdschema en stappenplan te formuleren voor de oprichting van een Palestijnse staat.

Frankrijk en de BRICS

Op maandag 20 november was er telefonisch overleg tussen de Chinese president Xi Jinping en de Franse president Emmanuel Macron. Voor beide presidenten is het absoluut noodzakelijk om een verdere verslechtering van de Palestijns-Israëlische situatie te voorkomen. Volgens hen is de tweestatenoplossing de fundamentele manier om de cyclus van Palestijns-Israëlische conflicten op te lossen.

Een dag later was er een virtuele top van de vijf BRICS-landen: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Op die top herhaalde de Chinese president Xi Jinping de eis voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en de vrijlating van alle gijzelaars. Er moeten veilige humanitaire corridors worden ingesteld en er moet een einde komen aan “de collectieve bestraffing van mensen in Gaza in de vorm van gedwongen overplaatsingen of het onthouden van water, elektriciteit en brandstof”.

“Er kan geen sprake zijn van duurzame vrede en veiligheid in het Midden-Oosten zonder een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse kwestie”

Volgens Xi is de hoofdoorzaak van de Palestijns-Israëlische situatie “het feit dat het recht van het Palestijnse volk op een eigen staat, zijn bestaansrecht en zijn recht op terugkeer, lange tijd genegeerd zijn. Er kan geen sprake zijn van duurzame vrede en veiligheid in het Midden-Oosten zonder een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse kwestie”.

 

Disclaimer Photo.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!