De Gaza-ploeg van Al Jazeera en andere journalisten op straat uit schrik dat hun mediagebouw door het Israëlische leger zou kunnen worden getroffen. Foto: Al Jazeera, Flickr / CC BY-SA 2.0
Open brief - Palestijnse journalistenbond,

“Onethische berichtgeving in media vergemakkelijkt genocide in Gaza”

In een opmerkelijke verklaring hekelen de Palestijnse journalisten de tendentieuze berichtgeving van voornamelijk westerse media. Daardoor faciliteren die media de massale dood van Palestijnen en leggen ze de basis voor een genocide.

vrijdag 3 november 2023 13:54
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

 

Als Palestijnse journalisten en vakbondsleden roepen wij onze collega-journalisten over de hele wereld op om actie te ondernemen om de gruwelijke bombardementen op ons volk in Gaza te stoppen en zich te houden aan de ethische principes van ons beroep.

De wereld kijkt met afgrijzen toe hoe Israël burgers in de bezette en belegerde Gazastrook aanvalt vanaf het land, de zee en de lucht, waarbij al meer dan 9.000 mensen om het leven kwamen, meer dan 30.000 gewond raakten en vele anderen onder het puin achterblijven. Ondertussen heeft Israël duizenden automatische wapens uitgedeeld aan extremistische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever, die openlijk grootschalige etnische zuiveringen plannen en uitvoeren.

Deze gebeurtenissen – en het vooruitzicht van nog ergere gebeurtenissen – hebben ons diep geschokt en ons als journalisten ertoe aangezet om ons uit te spreken. Wij herinneren onze collega’s, vooral degenen die in de westerse media werken, aan de noodzaak om zich te houden aan fundamentele journalistieke normen.

We vinden het betreurenswaardig dat sommige media wereldwijd vaak niet aan deze normen hebben voldaan toen ze verslag deden van het aanhoudende bloedbad in Gaza.

Zelfs als je kijkt naar de lage standaarden die gehanteerd werden in de berichtgeving over eerdere bloedbaden in Gaza, dan nog is het mediadiscours rond de recente gebeurtenissen een nieuw dieptepunt voor de principes van journalistieke integriteit.

Door ongefundeerde speculaties faciliteren mediaorganisaties de massale dood van Palestijnen en leggen ze de basis voor een genocide

Ontdaan van elke schijn van objectiviteit of waarheid hebben sommige westerse mediaorganisaties Israëlische regeringsverklaringen nagepraat, zijn er niet in geslaagd flagrante desinformatie en propaganda aan te vechten of zelfs maar te proberen te verifiëren, en hebben zij ontmenselijkende en gewelddadige taal over het Palestijnse volk gebruikt.

Toen de Israëlische en Amerikaanse regeringen bijvoorbeeld – zonder enig bewijs – suggereerden dat het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid het aantal Palestijnen dat in Gaza als vermoord geregistreerd stond, had overdreven, namen veel persbureaus deze verklaring klakkeloos over.

Door zich bezig te houden met dergelijke ongefundeerde speculaties – gedreven door de propaganda van de Israëlische oorlogsmachine – faciliteren mediaorganisaties de massale dood van Palestijnen en leggen ze de basis voor een genocide.

Als Palestijnse Journalistenbond merken wij op dat:

 1. Sinds 7 oktober zijn 25 Palestijnse journalisten en 9 medewerkers van mediabureaus gedood door Israëlische bombardementen. In dezelfde periode zijn er directe aanvallen geweest op de huizen van 35 journalisten, waarbij tientallen familieleden omkwamen. Daaronder de aanval op het huis van Al-Jazeera-journalist Wael Dahdouh, waarbij zijn vrouw, twee van zijn kinderen en zijn jonge kleinkind omkwamen.
  Op basis van de door de journalistenbond verkregen informatie zijn ten minste 20 van de 25 journalisten die sinds 7 oktober zijn vermoord, opzettelijk het doelwit geweest van aanvallen op hun huizen of tijdens hun werk over de aanvallen van Israël.
  Deze wreedheden maken deel uit van een lang patroon van Israëlische dodelijke aanvallen op Palestijnse journalisten. De Israëlische regering heeft tussen 2000 en 2022 55 Palestijnse journalisten vermoord, waarvan Shireen Abu Akleh in mei 2022 het meest bekend was.
 2. Israël heeft op zaterdag 28 oktober alle communicatie met de Gazastrook verbroken en internet, telefoon en mobiele communicatie afgesloten. De communicatie wordt nog steeds ernstig verstoord en beperkt. Net als in eerdere oorlogen hebben ze ook voorkomen dat buitenlandse media de Gazastrook binnenkwamen. Deze acties samen zijn bedoeld om Israël in staat te stellen zijn bloedbaden in het duister te plegen, weg van de lenzen van de wereldmedia.
 3. Israël heeft een gevestigde reputatie in het misleiden van de media en het wereldpubliek, onder andere door herhaaldelijk en systematisch gefabriceerd ‘bewijs’ te produceren om zijn oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid te rechtvaardigen. Alleen al in de afgelopen weken hebben we talloze van dit soort gevallen gedocumenteerd.
 4. In een verklaring uitgegeven op 18 oktober hebben 250 vooraanstaande journalistiek-, media- en communicatiewetenschappers een publieke verklaring afgelegd waarin zij tendentieuze berichtgeving in de media, het weglaten van belangrijke context en feiten, het selectieve gebruik van bewijsmateriaal, en discriminatie van Palestijnen door de Britse media aan de kaak stelden. Deze kritiek is van toepassing op westerse berichtgeving in het algemeen.
 5. Meer dan 800 internationale juridische deskundigen hebben een verklaring gepubliceerd waarin wordt gewaarschuwd voor de “mogelijkheid dat de misdaad van genocide door Israëlische strijdkrachten tegen Palestijnen in de Gazastrook zal worden begaan”, en het Centrum voor Grondwettelijke Rechten heeft een gedetailleerde juridische en feitelijke analyse uitgebracht waarin het “Israëlische genocide-misdrijf dat zich voltrekt” wordt beschreven.
  Vooraanstaande genocide-experts hebben opgemerkt dat de acties van Israël, samen met verklaringen over intenties door Israëlische regeringsfunctionarissen, samen wijzen op het plegen van genocide tegen het Palestijnse volk.
  Een van deze experts – de vooraanstaande Israëlische Holocaust- en Genocidestudies-expert Raz Segal – heeft de Israëlische acties in Gaza omschreven als “een schoolvoorbeeld van genocide”. Experts hebben ook gewaarschuwd dat de ontmenselijking van de Palestijnen door de media deze genocide mogelijk maakt.
 6. Een groot deel van de mondiale media, vooral de westerse media, hebben gedachteloos de uitspraken van de Israëlische regering herhaald en onmenselijke taal gebruikt wanneer ze naar de Palestijnen verwezen. Door dit te doen zijn deze mediaorganisaties er absoluut niet in geslaagd zich te houden aan de fundamentele journalistieke principes van objectiviteit en integriteit. Ze lopen het risico medeplichtig te worden aan genocide.

Gezien deze realiteit en de erbarmelijke situatie die zich in Palestina ontwikkelt, roepen wij journalisten, vakbonden en persbureaus over de hele wereld op om:

 1. Veroordeel publiekelijk de aanvallen op Palestijnse journalisten en neem alle mogelijke maatregelen om Palestijnse journalisten te steunen.
 2. Bevestig publiekelijk uw toewijding aan journalistieke ethiek, streef waarheid en objectiviteit na, en houd u aan de normen die zijn vastgelegd in de Beginselverklaring over het gedrag van journalisten van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ).
 3. Houd rekening met de staat van dienst van partijen die informatie verstrekken voordat zij die informatie als feit rapporteren, en verifieer de beweringen van onbetrouwbare bronnen voordat zij deze beweringen als feit rapporteren.
 4. Neem de standaarden over van de IFJ IFJ-beginselverklaring over het gedrag van journalisten en de richtlijnen van de Vereniging van journalisten uit de Arabische landen en het Midden-Oosten (AMEJA) voor het nauwkeurig behandelen van kwesties die verband houden met Israël en Palestina.
 5. Weiger je in te laten met ontmenselijkende taal die genocide mogelijk maakt. Wij roepen individuele journalisten op om principiële standpunten aan de kant van de waarheid in te nemen en protestacties te ondernemen als hun instanties niet dienovereenkomstig handelen.

Als journalisten hebben we de plicht om nauwkeurig en onpartijdig feiten te rapporteren, vooral in conflictsituaties, wanneer propaganda en desinformatie de verschrikkelijke realiteit ter plaatse dreigen te verhullen. Nu is het tijd voor moed, eerlijkheid en het naleven van de hoogste principes van ons beroep. De tijd raakt op. Wij dringen er bij onze collega’s over de hele wereld op aan om het juiste te doen.

 

Dit is de vertaling van Palestinian Journalists’ Syndicate Statement: Some of the Global Media’s Unethical Coverage is Facilitating Genocide in Gaza.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!