Actie tijdens rechtszaak tegen halvering persoonsvolgend budget (foto Grip vzw)

Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren

De vzw GRIP behaalde een belangrijke juridische overwinning tegen de Vlaamse overheid. Vlaanderen halveerde het budget van een persoon met een handicap. De arbeidsrechtbank van Antwerpen verwerpt nu deze beslissing omdat Vlaanderen daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de grondwet schendt. Dit vonnis is een belangrijk precedent voor alle mensen die in hetzelfde geval verkeren.

vrijdag 6 oktober 2023 15:55
Spread the love

 

Experimenteren met personen met een handicap?

Vorig jaar ontvingen de 1.100 langst wachtenden in prioriteitengroep 2 voor een persoonsvolgend budget een beslissing waarin hun budget werd gehalveerd. Zij zien zich verwikkeld in een ‘experiment’ van de Vlaamse regering. Na 5 of 6 jaar wachten, krijgen ze slechts de helft van het budget, meestal zelfs nog minder dan ze nodig hebben om hun ondersteuning te kunnen betalen.

Maar met een half budget kan een persoon met een handicap geen menswaardig leven leiden. Een van die getroffen personen is de 38-jarige Shanna Wouters. In september jl. maakte ze bekend dat ze een euthanasieverzoek had ingediend, onder meer omdat ze niet genoeg ondersteuning krijgt. “Maar het had anders kunnen lopen als ik voldoende zorgbudget en bijstand in het dagelijkse leven had gekregen”, zegt Shanna.

Ook Joke Marimam koos om dezelfde reden voor een levenseinde met behulp van artsen.

Het is pervers dat er ‘geëxperimenteerd’ wordt op mensen, laat staan op mensen met een handicap. “Wij zijn geen objecten die een beetje zorg nodig hebben, en van wie je kunt zeggen: nu mag het ook met een beetje minder. Wij zijn mensen met rechten, en een daarvan is het recht op een menswaardig leven. Dat kan maar als je voldoende ondersteuning krijgt”, aldus Kurt Vanhauwaert.

Het is pervers dat er ‘geëxperimenteerd’ wordt op mensen, laat staan op mensen met een handicap

Kurt is een van de personen die zich aansloot bij de zaak van GRIP vzw tegen de Vlaamse regering. GRIP ijvert voor gelijke rechten voor personen met een handicap. Deze zaak draaide rond één persoon, namelijk Glenn Van Den Eynde en kwam gisteren, op 5 oktober voor.

Vlaamse regering moet fout rechtzetten

De rechtbank in Antwerpen vindt de halvering van het budget onaanvaardbaar. Indien het om een ‘experiment’ zou gaan, dan had de Vlaamse overheid daarvoor extra budget moeten uittrekken en enkel personen met een handicap betrekken die nog geen toezegging hadden gekregen. Volgens het zogeheten standstill-verplichting mag nieuw beleid niet ten koste gaan van eerdere afspraken.

“De rechtbank oordeelt dat de halvering van het budget in strijd is met het eigendomsrecht en met artikel 23 van de grondwet, waarin staat dat iedere persoon een menswaardig leven moet kunnen leiden en dat verleende rechten niet mogen worden afgebroken.”

“Het is de eerste keer dat de arbeidsrechtbank zich uitspreekt over de halvering van de budgetten”, zeggen Lies Michielsen en Timo Lehaen, advocaten bij Progress Lawyers Network. “Door het budget te verminderen kan Glenn geen menswaardig leven leiden.”

De advocaten zijn niet mals voor de Vlaamse overheid: “De uitspraak van de rechtbank is glashelder: het experiment schendt de Grondwet. Dit is het zoveelste besluit van de Vlaamse regering die de budgetten van personen met een handicap vermindert, dat strijdig wordt bevonden met het recht op een menswaardig bestaan.”

Volgens Luc Demarez van GRIP vzw is dit proces “een opsteker voor iedereen die hier het slachtoffer van is. Na het doorlopen van de aanvraag voor een budget voor ondersteuning heb je recht op het volledige budget. De Vlaamse regering moet haar fout rechtzetten”.

Dit proces kan een belangrijk precedent zijn voor alle andere mensen die in hetzelfde geval verkeren

Op zich heeft het vonnis in Antwerpen enkel gevolgen voor de persoon die de zaak aanspande, maar het kan wel een belangrijk precedent zijn voor alle andere mensen die in hetzelfde geval verkeren. Ook zij kunnen nu naar het gerecht stappen met kans op succes.

Op dit moment loopt er ook nog een andere zaak bij de Raad van State. Het gaat over het zogenaamde ‘actualiseringsbesluit’, waarbij de Vlaamse overheid de zorgbudgetten van 15.000 personen tot 20 procent verminderde. GRIP vzw vraagt ook hier om de vernietiging van deze maatregel.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Wie contact wil nemen met GRIP vzw: 02 214 27 61.

Voor juridische vragen kunt u terecht bij advocaten Lies Michielsen en Timo Lehaen: 03 550 97 47.

 

Lees ook:

Halve persoonsvolgende budgetten: ‘Met mensenrechten experimenteer je niet’

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!