Reportage -

10 jaar Rana Plaza, acties voor strenge wetgeving kledingindustrie

Foto: Koen Ooms

Op 24 april 2013 kwamen 1138 kledingarbeiders om het leven toen in Bangladesh een gebouw instortte waarin kleding werd gemaakt voor westerse modemerken. Op de tiende verjaardag van de ramp organiseerden de Schone Kleren Campagne en de campagne Made With Respect een actie in Brussel. Hiermee willen ze beleidsmakers aanmanen om te zorgen voor een meer ambitieuze wetgeving.

maandag 24 april 2023 16:32

 

Het startschot voor de actie van de Schone Kleren Campagne en MadeWithRespect was een onaangekondigde uitvoering van de performance Sisypholia. Een enorme bal van kleren rolde langs de kledingwinkels van de Nieuwstraat tot aan het Muntplein.

Deze bal verbeeldt de vernielzucht van de fast fashion, een productiemodel dat onstuitbaar verder dendert, veel slachtoffers maakt en ons opzadelt met enorme bergen afval.

 

Aan het Muntplein werd de bal opgewacht door enkele honderden actievoerders. Ze scandeerden slogans en hielden borden omhoog die de nood aan gerechtigheid verwoorden voor de werknemers in deze sector, de slachtoffers van de wanpraktijken van de kledingindustrie.

De ramp van Rana Plaza ligt immers een decennium achter ons, maar nog steeds ziet het middenveld geen wijziging in het beleid. “De veiligheid in de fabrieken is sterk verbeterd, er is meer transparantie in de kledingsector, maar er is ook heel weinig veranderd,” zei Sara Ceustermans van We Social Movements. “De lonen liggen nog altijd extreem laag, vrouwen worden nog steeds gediscrimineerd en er is ook heel veel milieuschade door de kledingsector.”

De actie kwam bovendien op een cruciaal moment: de komende weken wordt in het Europees Parlement gestemd over richtlijnen die bedrijven verplichten zorg te dragen voor de mensenrechten, arbeids- en milieunormen in hun productieketen. 

“Wat we nodig hebben, is wetgeving. Alles wat tot nu toe gebeurde, is gebaseerd op vrijwillige maatregelen. Sommige bedrijven doen iets, anderen helemaal niet. Je krijgt dus ook oneerlijke concurrentie tussen die twee groepen bedrijven.”

Niet enkel om een duidelijke lijn te trekken voor bedrijven is wetgeving van belang, ook om de slachtoffers correct te ondersteunen. “We zien dat slachtoffers nog altijd geen toegang hebben tot remediëring en dat het soms jaren duurt voor zij compensatie krijgen. Daarvoor heb je echt wetgeving nodig.”

Met deze actie willen de organisatoren druk zetten opdat Europese en Belgische beleidsmakers een einde maken aan dit onrecht.

Klik voor Ondertitels onderaan rechts op icoon in beeld (1:24):

 

Zie alle artikels over de kledingindustrie in ons Dossier Rana Plaza.

De nationale campagne “MadeWithRespect“, wordt gecoördineerd door 11.11.11 en haar Franstalige tegenhanger CNCD-11.11.11. Met deze campagne willen de betrokken organisaties beleidsmakers overtuigen om een ambitieuze zorgplichtwet goed te keuren. Overzicht van de deelnemende organisaties: Zorgplicht | 11.11.11

De Schone Kleren Campagne is een coalitie van vakbonden, ngo’s en consumentenorganisaties: WSM, ABVV, ACV, FOS, ACV Puls, BBTK, ACV Metea, ABVV Algemene Centrale, Test Aankoop en De Transformisten. De Schone Kleren Campagne maakt deel uit van het internationale Schone Kleren Campagne-netwerk, dat 17 coalities in Europa en meer dan 200 partners wereldwijd telt. De Schone Kleren Campagne werkt nauw samen met haar Franstalige tegenhanger achACT.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!