Martin Luther King leidt de 'Walk to Freedom' in Detroit, 1963. Foto: Tony Spina/Detroit Free Press
Tegendraads leesvoer -

Tegendraads Leesvoer over Martin Luther King, Economische Wereldoorlog, migratie en inflatie

In deze 'Tegendraads Leesvoer' aandacht voor een onterecht minder gekende kant van Martin Luther King. Frans intellectueel Emmanuel Todd spreekt over de oorlog in Oekraïne, die veel stof tot nadenken geeft. Verder een analyse van de absurd inefficiënte repressie van vluchtelingen in Europa en een alternatieve kijk op het economisch beleid van de VS, met als slot een oproep tot u, volgers.

maandag 30 januari 2023 10:10
Spread the love

 

Martin Luther King wordt geëerd voor zijn geweldloze strijd voor gelijke burgerrechten. Sommigen hebben het meer voor een figuur als Malcolm X. Zij maakten echter dezelfde analyse, alleen hun stijl en retoriek was anders. Bovendien wordt vergeten dat hij een overtuigd anti-kapitalist was, die ook opkwam voor gelijke sociale rechten van arme witte Amerikanen. 11 quotes van King over het kapitalisme. De meeste politici die hem huldigen haten waar hij echt voor stond.

Volgens Frans intellectueel Emmanuel Todd is de Derde Wereldoorlog tegen Rusland en China al begonnen. Europa dreigt een ‘imperialistisch protectoraat’ onder controle van de VS te worden. Deze oorlog is volgens hem echter niet zozeer militair maar economisch, waar niet zozeer Rusland maar Europa de gevolgen van draagt. “De VS verliezen hun greep op de wereld, maar verstevigen tegelijkertijd hun greep op Europa en Japan.” Om over na te denken.

Foto: facebook.com/FrontLEX/

Europa verspilt miljoenen aan een bodemloos vat van repressief migratiebeleid, terwijl echte oplossingen voor het rapen liggen. Ondertussen beginnen de eerste barsten te verschijnen in het Frontex-beleid. In Slovenië begint de regering aan de afbraak van 143 kilometer hoge prikkeldraad met Kroatië, omdat die geen enkel effect heeft op de instroom van vluchtelingen. Hoe duur de eerste opvang van vluchtelingen ook is, uiteindelijk worden erkende vluchtelingen werkende belastingbetalers in hun nieuwe land.

Geopolitical Economy Report is een nieuw initiatief van enkele Amerikaanse journalisten met een kritische kijk op het buitenlands beleid van hun eigen land. In de tweede aflevering van hun programma Geopolitical Economy Hour praten politicologe Radhika Desai (University of Manitoba, Canada) en econoom  Michael Hudson (University of Missouri, VS) over de oorzaken van inflatie, de rol van de Federal Reserve (de Amerikaanse overheidsbank) en de manier waarop andere overheidsbanken zouden moeten/kunnen reageren op het economisch beleid van de VS.

Beste volgers van DeWereldMorgen.be

Ons (bijna) wekelijks Tegendraads Leesvoer kent veel bijval, reden genoeg om er mee door te gaan.

De WereldMorgen.be wijst regelmatig op de tunnelvisie die mainstream media delen met de sociale media. Wij zijn er ons tegelijkertijd van bewust dat we zelf vanuit onze eigen visie op de wereld eveneens en onvermijdelijk selectief op zoek gaan naar alternatief nieuws. We hebben meer met de mainstream gemeen dan we denken.

Het verschil is dat wij ons daar wél bewust van zijn. Zo focussen we ongetwijfeld te veel op Engelstalige alternatieve bronnen (en een heel klein beetje op Franstalige en Spaanstalige). Er is nog een hele internetwereld aan informatie die we niet kennen.

Daarom nodigen wij jullie uit om op stap te gaan in de wondere internetwereld en suggesties te mailen van mogelijke interessante informatie – in alle talen. Je suggestie kan je naar redactie@dewereldmorgen.be mailen met de titel “Tegendraads Leesvoer”.

 

Alle vorige afleveringen Tegendraads Leesvoer vind je hier.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!