VN-Algemene Vergadering van alle VN-Lidstaten. UN Photo/Eskinder Debebe
Open brief - Pierre Galand,

Willen president Biden en zijn bondgenoten de VN laten ontploffen?

Pierre Galand, voormalig senator, voormalig secretaris-generaal van Oxfam België stelt zich de vraag of de westerse bondgenoten de VN nog willen erkennen. Het lijkt er eerder op dat zij de VN eerder willen laten verdwijnen. De VN is niet boven kritiek verheven, maar is nog steeds het beste wat voorhanden is voor de vrijwaring van de internationale vrede.

zondag 10 april 2022 19:10
Spread the love

 

We mogen, neen, we moeten de gebreken bekritiseren die de VN-Veiligheidsraad kenmerken, evenals de administratieve logheid van wat Frans president Charles De Gaulle niet al te vriendelijk, “dat grote rotding” noemde.

Evenzeer hebben we het recht de zwakte aan te klagen van de VN-Raad voor Mensenrechten en het geringe respect voor de adviezen van het Internationaal Gerechtshof. We kunnen alleen maar onze spijt uitdrukken over de tekortkomingen van deze gespecialiseerde instellingen. Ze zijn nochtans onontbeerlijk voor de vrijwaring van heel wat diensten aan de volkeren op aarde en van hun coördinatie op planetair vlak.

Denk maar aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, de VN-Kinderrechtenorganisatie UNICEF, de VN-Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur UNESCO, de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen UNHCR, de VN-Organisatie voor Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten UNWRA, het VN-Wereldvoedselprogramma WFP maar ook Internationale Arbeidsorganisatie ILO, de VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling UNCTAD, enzovoort…

De VN is eerst en vooral een Handvest van “Wij, de volkeren”. Een utopie met twee missies: Vrede en Ontwikkeling. Elke staat die het VN-Handvest ondertekent, hoe klein ook, heeft recht op een stem in de VN-Algemene Vergadering.

Sommigen in het Westen zouden vandaag gebruik willen maken van de te veroordelen invasie van Poetin in Oekraïne voor de destabilisering of zelfs de vernietiging van deze pijlers voor de wankele coëxistentie tussen de Naties sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Enkele dagen geleden werd in Straatsburg in de Raad van Europa een meerderheid gevonden om te stemmen over de uitsluiting van Rusland. Niemand heeft echter aanvaard voortaan de financiële bijdrage op zich te nemen, al was het maar gedeeltelijk, die de Russen tot dan droegen in deze instelling.

Pierre Galand. Foto: Russell Tribunal/CC BY-SA 2:0

Op 7 april heeft Oekraiens president Zelensky de schorsing van Rusland verkregen in de VN-Raad voor Mensenrechten in Genève en zijn verwijdering gevraagd uit de VN-Veiligheidsraad. Doet hij aan dramatheater dat hem de steun zou moeten opleveren voor zijn verzet tegen de invaller? Werd hij ook niet aangemoedigd door het tijdelijk samenklittende blok van de zogenaamd ‘vrije’ landen in de NAVO. Die landen scharen zich achter de VS om af te rekenen met president Poetin en om zich te ontdoen van deze lastpost in de VN.

Wie deze hypothese van de hand wil doen, wil ik eraan herinneren dat de VS geregeld de VN-instellingen hebben gedelegitimeerd en financieel verstikt. Daarnaast hebben ze, als het om hun eigen wandaden in de wereld ging, uitdrukkelijk de bevoegdheid van het VN-Internationaal Strafhof uitdrukkelijk betwist.

Geachte heer António Guterres, VN-secretaris-generaal, geachte mevrouw Bachelet, VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, met alle respect dat ik voor u heb, kunt u rondom u voldoende wijzen verzamelen die in staat zijn alarm te slaan en al diegenen te mobiliseren die in de wereld nog een multilateraal systeem willen verdedigen met een multipolaire kijk op de gemeenschappelijke veiligheid en het beheer van onze planeet?

Is dit niet het uur om eraan te herinneren dat een rechtvaardige oorlog niet bestaat en dat het uw taak is het einde van de vijandigheden te eisen en de oorlogvoerende partijen weer rond de tafel te krijgen in Genève of om het even waar.

Er is immers geen andere oplossing dan eerbied voor de Conventies van Genève, voor het recht van de volkeren om vrij te leven en voor het recht van de volkeren op zelfbeschikking.

 

Pierre Galand is voormalig senator en voorzitter van de Association pout les Nations Unies. Hij is ondervoorzitter van de Fondation Henri La Fontaine.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!