Sociale actie? Mediacommentatoren halen hun voorspelbare kromtaal boven, ook nu tegen de actiedag van 20 juni 2022. Foto: Gérald Garitan/CC BY-SA 3:0

ABVV: omikron en ziekteverzuim geen redenen voor afbreuk rechten van werknemers

Het ABVV is bereid om binnen de Groep van 10, het overlegplatform van werkgevers en werknemers, een akkoord te sluiten om acute problemen van personeelstekorten aan te pakken als die zich zouden voordoen. Dit op voorwaarde van een gerichte en gecoördineerde aanpak en in overleg met de verschillende sectoren. Maar, benadrukt het ABVV: “Het is even belangrijk dat men nu maximaal gebruik maakt van de maatregelen die al op het terrein worden toegepast.”

dinsdag 18 januari 2022 17:00
Spread the love

 

Sinds twee jaar worden er tussen werkgevers en vakbonden akkoorden gesloten die van ver of dichtbij te maken hebben met corona. “Het is dan ook niet logisch dat de werkgeversfederaties de expertise van de sectoren op dit punt zouden omzeilen, door eenzijdig nieuwe flexibiliteitsmaatregelen op te leggen”, vindt het ABVV. De socialistische vakbond wil dan ook niet weten van maatregelen die afbreuk doen aan de rechten van werknemers, zoals de arbeidsduur, verloning, contracten … De werkgeversfederaties hadden namelijk al hun wensen aan de regering doorgegeven, waaruit bleek dat ze willen inzetten op de mogelijkheid tot overuren, het inkorten van rusttijden en pauzes, flexibeler weekend- en nachtwerk,  terwerkstelling van mensen zonder papieren, en het inzetten van mensen die thuis zitten wegens arbeidsongeschiktheid.

Het ABVV wil echter haastwerk en paniekzaaierij vermijden. Het is inderdaad zo, laat de vakbond weten, dat experten een besmettingspiek in de komende dagen en weken voorspellen. Maar er is evenwel geen enkel bewijs dat afwezigheid op de werkvloer een onbeheersbaar probleem zou worden. Er zijn geen cijfers of statistieken op dat punt voorhanden. Noch de werkgevers, noch de regering betwisten dit. 

Die eisen zijn gericht op meer flexibiliteit, die van de ene dag op de andere voor álle bedrijfstakken zouden gelden, zonder rekening te houden met het specifieke karakter van de sectoren. Daarom pleit het ABVV voor een overleg met de verschillende sectoren.

Vandaar dat het ABVV geen geldige reden ziet voor een op ‘paniek’ gebaseerde lijst van eisen van de werkgeversbank in de Groep van 10. Die eisen zijn gericht op meer flexibiliteit, die van de ene dag op de andere voor álle bedrijfstakken zouden gelden, zonder rekening te houden met het specifieke karakter van de sectoren. Daarom pleit het ABVV voor een overleg met de verschillende sectoren.

Anticiperen loont beter de moeite dan toegeven aan paniek

In plaats van opnieuw de weg van de flexibiliteit op te gaan (zoals bijkomende overuren), is het ABVV voorstander van formules die deeltijdse werknemers toelaten hun uren in het bedrijf te verhogen, om eventuele tekorten van andere werkkrachten op te vangen. Daarnaast pleit de vakbond ook voor maatregelen die de toegang tot werk vergemakkelijken voor werkzoekenden en mensen zonder papieren die over de nodige kwalificaties beschikken.

Een anticiperende aanpak houdt ook in dat men preventief handelt op de werkvloer, een stap die tegenwoordig in de bedrijven onvoldoende wordt nageleefd en in de sectoriële protocollen geschreven staan. De vakbond laat weten dat als de werkgeversbank de realiteit van en het verschil tussen de werking in de verschillende sectoren blijft ontkennen, het ABVV helaas niet zal kunnen instemmen met een kaderovereenkomst. Het zal dan aan de regering zijn om een standpunt in te nemen. “En wij vragen in dat geval rekening te houden met onze argumenten”, aldus de vakbond.

“Wij herinneren de regering ook aan een andere en even dringende noodsituatie die moet worden aangepakt, en die nu al zwaar doorweegt op de gezinnen: de daling van de koopkracht en de onhoudbare stijging van de energiefacturen.” In plaats van ons zorgen te maken over het behouden van productiviteit op basis van paniekzaaierij, terwijl er nog geen bewijs bestaat dat de situatie op de werkvloer door ziekteverzuim uit de hand zou lopen, moet er prioritaire aandacht gaan naar de huidige en toekomstige onbetaalbare situatie voor vele gezinnen. En een oplossing daarvoor.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!