Bron: De Federatie
DeWereldMorgen

Een oproep van de Federatie aan onze politici: “Gebruik ook eens uw gezond verstand”

Het op zaterdag 27 november gepubliceerde koninklijk besluit omvat de nieuwe coronamaatregelen voor sociaal-culturele organisaties. Die maatregelen gingen ook meteen in vanaf die dag 11u. De Federatie, vereniging voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, is teleurgesteld. "Wie denkt dat er in het besluit helder te lezen valt wat mag en niet mag, is eraan voor de moeite."

maandag 29 november 2021 18:29
Spread the love

De Federatie somt dan ook een paar maatregelen op die ze niet begrijpen. “Een vereniging mag niet binnen samenkomen, tenzij dat bij iemand thuis is. Een koor mag niet repeteren, maar wel een concert geven.” Dat is voor de honderdduizenden vrijwilligers in sociaal-culturele en amateurkunstenverenigingen – opnieuw – chaos troef.

“Al bijna twee jaar is het voor het verenigingsleven behelpen. We moeten ons telkens aanpassen aan veranderende maatregelen die pogen de bokkesprongen van het virus te volgen. Absoluut niet leuk, maar wel noodzakelijk. Bij verenigingen is er ook een groot draagvlak en begrip voor maatregelen die de virusdruk op de samenleving kunnen beperken. Zo zagen we de afgelopen weken dat veel organisaties zich herorganiseren omwille van de zorgwekkende cijfers. Uit verantwoordelijkheidszin en vanuit ‘gezond verstand’, niet wachtend op nieuwe overlegcomités en KB’s”, zo stelt de Federatie.

Wat mag wel, en wat niet?

Het gepubliceerde KB van zaterdag doet in deze context meer kwaad dan goed. “De vele uiteenlopende activiteiten in het sociaal-culturele en amateurkunstenveld zitten blijkbaar ergens onder de paraplu ‘private bijeenkomsten’. Wie op zoek gaat naar wat mag en niet mag, duizelt het voor de ogen. De ene inconsequentie volgt de andere onduidelijkheid en vaagheid op. Een sporttraining kan binnen doorgaan, een theaterrepetitie niet. Een ‘open’ repetitie is dan weer een ‘evenement’ en mag wel. Een congres binnen mag voor maximum 50 personen, een vorming van een vereniging voor haar 10 vrijwilligers dan weer niet. Zelfs het virus zou tureluurs worden mocht het er zich iets van aantrekken.”

Een oproep tot helderheid

Dit tast het intussen feilloos getrainde ‘gezond verstand’ van de bijna 200.000 vrijwilligers in de sociaal-culturele sectoren aan. “Er is begrip voor maatregelen, maar deze inconsequenties zijn frustrerend. Onze organisaties en hun vrijwilligers raken het noorden kwijt in dergelijke flipflop aan maatregelen, waar gemeentebesturen dan ook nog eens kunnen van afwijken. Dit is geen goed bestuur, maar bricolage. We roepen op onze beurt politici op om hun gezond verstand te gebruiken en om samen met ons heldere lijnen te trekken”, besluit Dirk Verbist van De Federatie.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!