Samen aan de Raad van State voor het neerleggen van ons verzoekschrift.

#Neetegennógminder: geef mensen met een handicap recht van spreken

Stafmedewerkers van mensenrechtenorganisatie GRIP vzw stapten samen met enkele verzoekers en de advocaten van Progress Lawyers Network afgelopen maandag 28 juni naar de Raad van State voor het neerleggen van een collectief verzoekschrift. Hiermee vragen we de nietigverklaring van een Vlaams besluit dat voor de zoveelste keer de grondrechten van personen met een handicap schendt en zo hun kwaliteit van bestaan schaadt.

dinsdag 29 juni 2021 18:35
Spread the love

 

Met #neetegennógminder zeggen we resoluut NEE

… tegen nóg minder recht op ondersteuning
… tegen nóg minder bewegingsvrijheid
… tegen nóg minder kansen op inclusie

Onmacht

Probeer je in te leven: Hoan is 36 jaar en heeft de evolutieve spierziekte SMA. Al jarenlang zit ze in lockdown omdat haar persoonsvolgend budget (PVB) dat ze sinds 2006 ontvangt, geen ruimte laat om echt te leven. Haar ouders, 76 en 79 jaar, hebben het steeds moeilijker om alles op te vangen waarvoor, door de schaarste, geen ondersteuning kan worden betaald. Sinds 2019 wacht Hoan op een budgetverhoging. Ze zit in prioriteitengroep 1 en zou – alvast volgens de recente communicatie rond de investeringsplannen van Wouter Beke – binnen dit en anderhalf jaar haar budget moeten ontvangen, al zal het een pak lager liggen dan wat haar ruim twee jaar geleden werd toegekend.

“Ik vrees dat deze ingreep van de Vlaamse Regering mij nog dieper in de grond zal duwen dan ik al zit. Mijn leefwereld is klein en beperkt, het sociaal isolement vreet aan mijn mentaal welzijn. Volgens de simulaties zou mijn beloofde budget, eens het beschikbaar is, met 6.000 euro verminderen. Vertel mij eens: wat rest er mij nog in dit leven als het zo verder gaat? Ik voel me onmachtig, alsof ik een tweederangsburger ben”, besluit Hoan.

Actualisering

Onwezenlijk, zou je denken? Maar Hoan is lang niet alleen. Iedereen die vóór 17 maart 2020 een aanvraag deed voor een ondersteuningsbudget en daar een toekenning voor kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), wordt getroffen door de ‘actualisering’ op het moment dat hun wachttijd afloopt.

Net als duizenden anderen op de wachtlijst ontving Hoan in januari 2021 nochtans een brief van het VAPH waarin expliciet werd verkondigd dat de komst van deze nieuwe methode budgetbepaling (ingevoerd op 17 maart 2020) geen impact zou hebben op haar dossier, aangezien de aanvraagprocedure volwaardig werd doorlopen binnen het oude systeem. Alles zou met andere woorden blijven zoals het was.

Tegen deze beloftes in heeft de Vlaamse Regering vervolgens in alle stilte beslist om hun nieuw systeem toch met terugwerkende kracht toe te passen vanaf 1 januari 2021. Hierdoor zien meer dan 10.000 mensen, die vaak al meerdere jaren op de wachtlijst staan, hun budgetten systematisch verminderen, tot duizenden euro per jaar. Daarmee verliezen mensen heel wat uren assistentie en ondersteuning én dus ook kostbare kansen om deel uit te maken van de samenleving, om te leven en mee te draaien in de maatschappij.

Meer achtergrond over deze ‘actualisering’ lees je hier.

Recht van spreken

Het politieke antwoord is steevast: ‘Als mensen het niet eens zijn met de beslissing kunnen ze altijd naar de rechtbank stappen.’ Dat is natuurlijk heel gemakkelijk gezegd, maar een pak moeilijker gedaan, zéker omdat mensen met een handicap zich vaker in financieel en sociaal kwetsbare situaties bevinden.

Daarom bundelen we nu de krachten in deze collectieve stap naar de Raad van State. We vragen de nietigverklaring van de maatregel die, als zoveelste in rij, mensenrechten met de voeten treedt.

Herbekijk hier de livestream van onze stap naar Raad van State.

Geef mensen een stem

Wat kan jij doen om te helpen?

Deel onze actie in je omgeving, want misschien ken je zelf wel iemand die al lange tijd op de wachtlijst staat en eveneens getroffen zal worden door deze maatregel. De komende 30 dagen kunnen zowel individuen als handicaporganisaties zich nog aanmelden als tussenkomende partij, en zo mee ons verzoekschrift versterken.

Hoeveel mensen we een stem kunnen geven, is afhankelijk van de giften die GRIP vzw bij elkaar kan sprokkelen de komende periode. De realiteit is namelijk dat we als kleinschalige vzw beperkt zijn in middelen én dat juridische acties een hoge prijs hebben.

Omdat we de mensen die meestappen als verzoekende partij bovendien niet voor de kosten willen laten opdraaien, doen we een oproep naar financiële steun. Bij wijze van voorbeeld: per 200 euro – de kost van het rolrecht per verzoeker – schenk je iemand recht van spreken.

Iedere gift is welkom op onze projectrekening BE90737044774132.

Vermeld in de vrije mededeling alsjeblieft ‘Actie Raad van State’.

Vanaf 40 euro bezorgen we je met plezier ook een fiscaal attest.

Dat kan je hier aanvragen.

Alvast een dosis dankbaarheid!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!