Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Zo formuleerde het middenveld, bestaande uit een coalitie van dertien gelijke kansen- en mensenrechtenorganisaties, reeds bemerkingen bij het eerste voorstel van decreet. Daarbij kwamen negen negatieve evaluaties van de formele adviesorganen en tot slot volgde een waarschuwing van de Ra...

  Geachte minister Lalieux, Graag zou ik u hartelijk willen danken voor uw werk rond de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap. U hebt wat we kunnen verdienen zonder dat we onze integratietegemoetkoming verliezen sterk opgetrokken. Terecht want de integratietegemoetkoming ...

  Wie is Paul? Ik ben Paul Pasteels, ik ben 35. Ik werk 30 uur per week in de tuin van het Imeldaziekenhuis. Daar doe ik een beetje van alles, ook bijvoorbeeld vuilbakken leegmaken. Onze taken zijn snoeien en bladeren gaan kuisen overal. Ik begon daar in 2007. In januari dus 15 jaar. ...

Hoe ziet je woonsituatie er momenteel uit? Ik woon sinds acht jaar deels zelfstandig in een huurappartement in Turnhout, maar hopelijk kan ik het binnenkort eindelijk inruilen voor een eigen plekje in Antwerpen. Je zegt heel bewust ‘deels zelfstandig’? Voor het grootste deel doe ik all...

  Met #neetegennógminder zeggen we resoluut NEE ... tegen nóg minder recht op ondersteuning … tegen nóg minder bewegingsvrijheid … tegen nóg minder kansen op inclusie Onmacht Probeer je in te leven: Hoan is 36 jaar en heeft de evolutieve spierziekte SMA. Al jarenlang zit ze in lock...

Concreet gaat het om mensen die voor 17 maart 2020 een PVB-aanvraag indienden en wiens ondersteuningsbudget volwaardig en rechtsgeldig werd bepaald volgens de oude methode budgetbepaling. Ze ontvingen een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) met de toekenning va...

  Opvallend: geen enkele journalist deed de moeite om af te zakken naar het evenement. ‘Niets nieuws aan die wachtlijsten’, bleek de gemiddelde repliek te zijn aan organisator Lise Vandecasteele van PVDA. Dat ze bovendien voor hun symbolische stoelenactie (waarvan hier een Facebook liveve...

  We ontmoeten elkaar in Aartselaar, in het huis van Ans' moeder, waar ze sinds het losbarsten van de pandemie noodgedwongen opnieuw moest gaan wonen. De coronaregels vielen namelijk niet te rijmen met verblijven in haar huurappartement in centrum Antwerpen, waar gemiddeld vijftien versch...

  Midden maart kreeg onze grondwet een artikel ‘22ter’: het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving werd verankerd. ‘Nu pas?’, hoor ik je denken. Neen, eigenlijk ligt deze doelstelling al op de politieke tafel sinds 2009, toen België het VN-verdrag inza...

  Campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie Op 15 december 2000 keurde de toenmalige Vlaamse Regering het Besluit op het Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) goed. Dit is een eigen budget voor ondersteuning zodat personen met een handicap zelf persoonlijke assistentie kunnen organisere...

Load More