Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  We ontmoeten elkaar in Aartselaar, in het huis van Ans' moeder, waar ze sinds het losbarsten van de pandemie noodgedwongen opnieuw moest gaan wonen. De coronaregels vielen namelijk niet te rijmen met verblijven in haar huurappartement in centrum Antwerpen, waar gemiddeld vijftien versch...

  Midden maart kreeg onze grondwet een artikel ‘22ter’: het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving werd verankerd. ‘Nu pas?’, hoor ik je denken. Neen, eigenlijk ligt deze doelstelling al op de politieke tafel sinds 2009, toen België het VN-verdrag inza...

  Campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie Op 15 december 2000 keurde de toenmalige Vlaamse Regering het Besluit op het Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) goed. Dit is een eigen budget voor ondersteuning zodat personen met een handicap zelf persoonlijke assistentie kunnen organisere...

“Beleidsmakers ziende blind” Luc Demarez: “Zelfs na 20 jaar is persoonlijke assistentie nog veel te onbekend. En onbekend maakt onbemind. Veel beleidsvoerders zien de waarde niet in van persoonlijke assistentie. Behoud van belangen en ingenomen machtsverhoudingen spelen hierin hun ge...

  Zeven op tien Vlamingen (70 procent) heeft een positief beeld van personen met een handicap. De meeste Vlamingen (82 procent) vinden dat er nood is aan speciale aandacht vanuit het beleid voor mensen met een handicap. Maar wat juist hun rechten zijn, zoals vastgelegd in het VN Handicapv...

Persoon duwt een andere persoon in een rolstoel.

  Het wegvallen van essentiële ondersteuning en assistentie is rampzalig en moet worden aangepakt. Dat is de kernboodschap van het gezamenlijke persbericht (https://enil.eu/news/persons-with-disabilities-stripped-of-support-and-protective-equipment-during-covid-19-crisis/) van het Europea...