Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Afgelopen woensdag debatteerde het Vlaams Parlement over hoe de regering de situatie moet rechttrekken. Verschillende parlementsleden drongen er op aan om het benodigde budget voor de rechtzetting niet te halen uit welzijn, maar een extra budget vrij te maken binnen de schoot van de Vlaam...

  We hopen dat de politici zich al lieten inspireren door onze voorstellen die we bundelden in een verkiezingendossier. Vanuit echte situaties van echte mensen worden daarin knelpunten aangebracht en wegen naar een inclusieve samenleving naar voren gebracht. Ze tonen ook dat inclusi...

Het experiment waarbij mensen slechts helft van hun PVB kregen is in strijd met Grondwet. Sluit ook jouw vereniging aan bij onze brief aan de minister ? 

Systematisch wordt de Vlaamse regering teruggefloten door rechters, nu ook in de zaak van het experiment halve budgetten Misschien hoorde je het al in de pers: de arbeidsrechtbank in Antwerpen heeft in een zeer uitgebreid vonnis het experiment strijdig verklaard met de artikel 23 van...

Waarover gaat het? Een paar jaar geleden werd overgegaan naar een nieuwe methode om de hoogte van je persoonsvolgend budget te bepalen. Mensen die vanaf dan een aanvraag voor Persoonsvolgend Budget indienden, werden met die nieuwe methode behandeld. Men besliste ook om de mensen die al jaren op ...

    “Jullie horen ons niet, jullie zien ons niet, jullie zwijgen. Jullie negeren het recht op ondersteuning van mensen met een handicap. Wij staan dus voor aap op de wachtlijst”, stelden de actievoerders, die daarom ook in apenpak naar het Martelaarsplein afzakten. “Dit moet stoppen...

  Herman en Glenn zijn twee van de 1.100 mensen die gevat worden door een experiment van de Vlaamse regering waarbij mensen die jarenlang op de wachtlijst stonden slechts de helft van hun budget krijgen. De regering wil onderzoeken of met het halve budget hun dringendste noden gelenigd word...

  Eindelijk het geld waarop Luc recht heeft Tegen alle voorgaande beloftes en in alle stilte besliste de Vlaamse Regering in 2021 om de persoonsvolgende budgetten van meer dan 10.000 personen met een handicap die op de wachtlijst stonden te verminderen met duizenden euro’s per jaar. Dat ko...

Inclusief onderwijs is mogelijk!

Het verhaal van Sam Sam is een vrolijke tiener die graag danst maar ook graag naar school gaat met haar vriendinnen. Sam heeft downsyndroom en heeft nood aan extra leerzorg. Dat belet haar niet om samen in de klas te zitten met leeftijdsgenoten op een gewone middelbare school. Kethana, een vrien...

Razend interessant en inspirerend ... over de zoektocht naar onafhankelijk leven en wonen van Sofie Sofie Deschryver is 31 en heeft een droom: over betaalbaar en toegankelijk wonen, met voldoende ondersteuning, in een gewoon cohousing project. De formule die ze nastreeft is razend interessant en...

  Zo formuleerde het middenveld, bestaande uit een coalitie van dertien gelijke kansen- en mensenrechtenorganisaties, reeds bemerkingen bij het eerste voorstel van decreet. Daarbij kwamen negen negatieve evaluaties van de formele adviesorganen en tot slot volgde een waarschuwing van de Ra...

Load More