De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het experiment waarbij mensen slechts helft van hun PVB kregen is in strijd met Grondwet. Sluit ook jouw vereniging aan bij onze brief aan de minister ? 

Het experiment waarbij mensen slechts helft van hun PVB kregen is in strijd met Grondwet. Sluit ook jouw vereniging aan bij onze brief aan de minister ? 

donderdag 12 oktober 2023 13:37
Spread the love

Systematisch wordt de Vlaamse regering teruggefloten door rechters, nu ook in de zaak van het experiment halve budgetten

Misschien hoorde je het al in de pers: de arbeidsrechtbank in Antwerpen heeft in een zeer uitgebreid vonnis het experiment strijdig verklaard met de artikel 23 van de Grondwet. Glenn moet zijn volledig budget krijgen. De ouders van Glenn hebben steeds benadrukt dat ze het belangrijk vinden dat iedereen het hele budget zou moeten krijgen.

Lees hierover meer in dit artikel: Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van personen met een handicap niet halveren – Grip (gripvzw.be)

GRIP stelde al van bij de voorbereiding en aan de start van het experiment openlijk kritische vragen bij het experiment. Niet enkel krijgen mensen slechts de helft van het budget dat ze nodig hebben, er is zelfs niet bepaald in het experiment wanneer ze de rest van het budget krijgen.

Een paar tientallen mensen stapten elk afzonderlijk naar de rechtbank. De eerste rechtbank heeft zich nu dus uitgesproken en stellen dat het experiment ongrondwettelijk is. De rechters volgen hiermee een hele reeks andere uitspraken over andere maatregelen waarbij mensen minder budget krijgen dan hen was toegewezen. Keer op keer fluiten rechters hierover de Vlaamse regering terug.

GRIP vindt dat het dringend tijd is dat de ministers hieruit de conclusie trekken dat dit beleid waarbij mensen minder budget krijgen dan hen was toegewezen, niet aanvaardbaar is.

Men wil dit niet aanvaarden en blijft in gevecht gaan met mensen die gewoon opkomen voor hun recht op ondersteuning

Gisteren, een week na de uitspraak bleek echter dat de minister / het VAPH in beroep gaan. De ouders van Glenn ontvingen daarover bericht. In het Vlaams Parlement negeert minister Crevits de terechte vragen van parlementsleden over het belang om nog tijdens haar ministerschap (binnenkort zijn het verkiezingen) de situatie recht te zetten en iedereen die werd aangeschreven voor een half budget asap hun hele budget te geven.

Er is nog altijd geen perspectief voor de mensen die gevat werden door het experiment. De wachtlijsten zijn verschrikkelijk. De onzekerheid is moordend. De enige zekerheid die mensen tot voor kort hadden, was dat àls je je budget kreeg, dit ook het volwaardige budget was dat je nodig had. Door experimenten zoals maar een half budget te geven zonder perspectief op de rest neemt de overheid nu ook die zekerheid weg. Zo wordt ze nog onbetrouwbaarder voor de mensen, terwijl diezelfde overheid eigenlijk de rechten van de mensen met een handicap moet beschermen.

Door in beroep te gaan rekt de minister de procedures. Dit is een ongelijke strijd. Er zijn heel hoge drempels om naar de rechtbank te trekken. Daarom zijn er veel minder mensen die deze stap gezet hebben dan dat er mensen dit zouden willen doen. De procedures rekken maakt het vaak mentaal en financieel zwaarder. De minister daarentegen beschikt over ons belastingsgeld om de procedures te voeren.

Brief aan minister en de regering

GRIP nam in augustus / september het initiatief om een brief op te stellen om de situatie van het experiment recht te trekken voor de verkiezingen. We vroegen aan een hele lijst verenigingen of ze de brief wilden ondertekenen. Onderaan de brief zie je de verenigingen die hier op 19 september positief op antwoordden. We werden een week later op het kabinet Crevits uitgenodigd. Het antwoord was negatief.

De uitspraak dat het experiment strijdig is met de Grondwet is een nieuw element en maakt het nog duidelijker dat oze vraag terecht is. Daarom herhalen we vandaag de oproep welke verenigingen willen aansluiten bij onze brief.

Ben je het eens met de inhoud van de brief en vind je het belangrijk dat onze vraag naar de regering toe sterker kan klinken? Vraag dan aan de vereniging waar jij bij aangesloten bent of ze de brief mee willen ondertekenen. Verenigingen kunnen schrijven naar katrijn(AT)gripvzw.be als ze mee willen ondertekenen of vragen hebben.  

Lees hieronder de brief: 

Geachte mevrouw Crevits,

Geachte heer Jambon,

Geachte heer Somers,

 

Het experiment met gedeeltelijke terbeschikkingstellingen persoonsvolgende budgetten waar een 1100 personen met een handicap door gevat worden, loopt intussen reeds sinds 1 december 2022.

Het kan niet de bedoeling zijn om deze mensen voor onbepaalde tijd met het halve budget te laten zitten en deze legislatuur af te sluiten zonder dat deze mensen hun volledige persoonsvolgende budget gekregen hebben.

Op de dag van de verkiezingen zal het experiment 17 maanden aan het lopen zijn. We vinden het onverantwoord en niet correct om het aan een volgende regering of minister over te laten wat er moet gebeuren.

Hierbij vragen wij om de politieke beslissing te nemen om iedereen die werd aangeschreven voor de terbeschikkingstelling van een half budget hun volledige PVB te geven, dit binnen deze legislatuur.

We vragen dat u op korte termijn het VAPH laat berekenen hoeveel middelen hiervoor nodig zijn zodat dit kan worden meegenomen bij de begrotingsopmaak.

 

Hoogachtend,

 

Ondertekenden deze brief reeds op datum van 19 september 2023[1]:

Brailleliga, FOVIG, GRIP, Marjan, Ouders voor Inclusie, Persephone, Rondpunt vzw, Vlaams Patiëntenplatform

 

[1] Bij een aantal verenigingen is de bespreking m.b.t. ondertekening nog niet afgerond. Het aantal verenigingen dat actief de brief wenst te onderschrijven kan dus nog groeien. Wegens de nakende Septemberverklaring bezorgen we vandaag reeds deze brief.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!