Bron: Pixabay

Persoon met een handicap krijgt eindelijk het geld waarop hij recht heeft

De Vlaamse Regering verminderde in 2021 systematisch de persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap, de zogenaamde actualisering. Volgens de arbeidsrechtbank van Kortrijk is dit in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Grondwet. Ook al gaat het VAPH in beroep, toch kan de heer Luc Demarez al over het geld beschikken waarop hij recht heeft om zijn ondersteuning in het dagelijks leven te organiseren.

woensdag 22 maart 2023 20:07
Spread the love

 

Eindelijk het geld waarop Luc recht heeft

Tegen alle voorgaande beloftes en in alle stilte besliste de Vlaamse Regering in 2021 om de persoonsvolgende budgetten van meer dan 10.000 personen met een handicap die op de wachtlijst stonden te verminderen met duizenden euro’s per jaar. Dat kon echter niet volgens de arbeidsrechtbank. “De zogenaamde ‘actualisering’ die de Vlaamse Regering had toegepast, was volgens de arbeidsrechtbank een ongeoorloofde aantasting van het eigendomsrecht en een schending van het recht op een menswaardig leven”, stelt Lies Michielsen van PROGRESS Lawyers Network, advocate voor meneer Demarez.

Luc Demarez heeft spasticiteit aan de vier ledematen door een hersenverlamming. Hij is één van de personen die op de wachtlijst stond. ‘Ik woon zelfstandig en maak sinds 2002 gebruik van een budget waarmee ik de ondersteuning die ik nodig heb, kan betalen. Mijn mantelzorg viel weg en mijn beperkingen werden erger waardoor ik een hoger ondersteuningsbudget nodig had. In 2019 werd dit goedgekeurd. Toch moest ik nog twee lange jaren wachten op het hogere budget. Als klap op de vuurpijl bleek dit nog eens bijna 7.000 euro per jaar lager dan dat mij was beloofd. Ik ging niet akkoord en trok naar de rechtbank die mij gelijk gaf. Pas na vier maanden en na de dreiging om een deurwaarder onder de arm te nemen ontving ik eind februari eindelijk de beslissing van het VAPH dat ik het hele budget zal ontvangen.’

Als je opkomt voor je rechten, kan je winnen

“Dit is een opsteker voor iedereen die een te laag budget krijgt. Heel wat mensen stapten naar de rechtbank tegen de actualisering van hun budget. Wie gelijk kreeg van de arbeidsrechtbank, heeft de keuze om het budget op te eisen bij het VAPH. Ook al gaat de minister in beroep en blijft de procedure lopen, ondertussen moeten mensen wel verder met hun leven en hebben ze de ondersteuning wel nodig. Het is te begrijpen dat mensen ervoor kiezen dat het vonnis al uitgevoerd wordt en dus het budget al opeisen bij het VAPH”, zegt advocate Lies Michielsen. “De zaak van de heer Demarez is een duidelijk precedent waarbij een persoon met een handicap de zaak wint en ook effectief aan de slag kan gaan met het volledige budget.”

“Niemand hoeft zich neer te leggen bij een te laag budget”

“De rechtbank heeft bevestigd dat ik in mijn recht ben. Ik vraag dan ook niet meer dan nodig is om een menswaardig leven te leiden. Naar de rechtbank stappen is geen gemakkelijke keuze voor veel mensen. Naar mijn mening is het belangrijk om een goede rechtsbijstandsverzekering te nemen als je afhankelijk bent van het VAPH voor ondersteuning. Deze verzekering kan de advocaten- en gerechtskosten dekken. Niemand hoeft zich neer te leggen bij een te laag budget. Zonder voldoende ondersteuning kunnen wij geen menswaardig leven leiden. We hoeven dan ook niet met ons te laten sollen. Wij zijn geen tweederangsburgers en hebben evenveel rechten als iedereen.” vervolgt Luc Demarez.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!