Foto: GRIP vzw

Hilde Crevits ontmoet actievoerders met een handicap: “Jullie komen op het juiste moment”

Deze voormiddag protesteerden personen met een handicap op het Martelaarsplein, waar binnen de Vlaamse regering vergaderde. De actievoerders pikken het niet langer dat de Vlaamse regering niet genoeg budget vrijmaakt om mensen het budget voor ondersteuning te geven waar ze recht op hebben. Ze hekelen de lange wachtlijst die maar niet opgelost geraakt.

vrijdag 15 september 2023 16:21
Spread the love

 

 

“Jullie horen ons niet, jullie zien ons niet, jullie zwijgen. Jullie negeren het recht op ondersteuning van mensen met een handicap. Wij staan dus voor aap op de wachtlijst”, stelden de actievoerders, die daarom ook in apenpak naar het Martelaarsplein afzakten. “Dit moet stoppen. We willen echt gehoord worden. We willen echt gezien worden. We willen dat jullie je uitspreken voor onze rechten en die ook waarmaken”, klinkt het.

Vlora Mernica, een van de actievoerders: “Wij aanvaarden die wachtlijst niet. We pikken het niet langer dat mensen met een handicap in uitzichtloosheid moeten wachten, wachten en nog eens wachten. Zonder de nodige ondersteuning kunnen velen onder ons zeer moeilijk of niet gaan werken, zich zeer moeilijk verplaatsen, niet wonen zoals anderen, moeilijk onderwijs volgen, en kunnen wij ook moeilijker bijdragen aan de samenleving. Wie wordt hier beter van? Niemand toch?”

Foto: GRIP vzw

Ivo Raepsaet legt uit dat hij onder meer hulp nodig heeft in huis en bij het boodschappen doen. “Zonder budget gaat dat niet”, zei hij. “Met deze actie komen we niet enkel op voor ons eigen recht op ondersteuning. We verwachten dat elke persoon die na het doorlopen van de procedure een erkenning heeft gekregen voor een budget voor ondersteuning dit ook werkelijk krijgt, en niet op een wachtlijst geparkeerd wordt.”

Septemberverklaring

Bij het beëindigen van de Vlaamse ministerraad en het buitengaan van de ministers hadden de actievoerders een kort gesprek met minister Crevits, die bevestigde: “Er is nog werk aan de wachtlijsten. Er zijn nu budgetbesprekingen binnen de regering, dus jullie zijn op het juiste moment gekomen.”

“Als de minister zegt dat de timing goed zit, dan is er nu vooral de politieke wil nodig om het recht op ondersteuning hoog op de agenda van de regering te plaatsen. Een eerste toets zal de Septemberverklaring zijn die over tien dagen wordt voorgelezen door de minister-president”, stelt Katrijn Ruts van GRIP vzw, die de actievoerders ondersteunt om deze acties te realiseren. “Maar daarmee is de kous nog niet af. Na de Septemberverklaring wordt de begroting verder opgemaakt die dan in november – december nog wordt besproken in het Vlaams Parlement. Het lijkt belangrijk om op dezelfde nagel te blijven kloppen. Daarom zullen er nog acties komen.”

Oproep om mee op te komen voor het recht op ondersteuning

“Vandaag is er een zaadje geplant. Hopelijk komen de volgende maanden steeds meer mensen het protest versterken. Tal van drempels maken het zeer moeilijk voor mensen met een handicap om op straat te komen en hun stem te laten horen. Zo maakt juist het tekort aan ondersteuning dat mensen er vaak niet geraken. Onder hen onder meer Karen Thoonen uit Limburg die noodgedwongen moest afhaken. “Ook ik sta al jaren op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Ik was er vandaag heel graag bij geweest in Brussel, maar ik kreeg het gewoon niet rond qua ondersteuning.”

GRIP wil ertoe bijdragen dat deze stemmen toch gehoord worden en dat het recht op ondersteuning meer onder de aandacht komt. “Naar de volgende actie toe willen we dan ook proberen zoveel mogelijk mensen te informeren en uitnodigen om mee te doen en om anderen aan te spreken ons te steunen”, besluit Ruts.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!