Foto: Laurens van Heerde, Wikipedia / CC BY-SA 4.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Jade Buyens, Stefanie Deckx, Tinne Leysen, Dorien Ober

Onbetaalbare basisbehoeftes, nachtmerrie of realiteit?

Aankomen in België met een masterdiploma op zak en aan de slag gaan als poetshulp, het kan. Uit enkele interviews met midden- en hooggeschoolde migranten afkomstig uit Suriname, Soedan, Guinee, Polen en Egypte blijkt dat nog steeds de harde realiteit. Waarom laten die mensen hun diploma uit hun land van herkomst niet gewoon erkennen? Die vraag stelden wij onszelf dus ook. Aanvankelijk dachten we dat de oorzaak ligt bij het moeilijke diploma-erkenningsproces in België, maar uit de interviews blijkt dat de obstakels zich elders bevinden.

vrijdag 30 april 2021 18:37
Spread the love

 

Wat is diploma-erkenning nu eigenlijk? Een diploma helpt je om een job te vinden die aansluit bij je opleidingsniveau waardoor je meestal ook in een hogere loonschaal terecht komt. Het National Academic and professional Re cognition and Information Centre (NARIC) erkent in België buitenlandse diploma’s. Ze werken met twee procedures, namelijk de erkenning op niveau of een specifieke erkenning. Bij die eerste procedure beslist het NARIC met welk niveau jouw diploma overeenstemt in België, bijvoorbeeld TSO middelbaar of professionele bachelor etc. Daarentegen bepaalt het NARIC bij specifieke erkenning welk Vlaams diploma overeenstemt met jouw buitenlands diploma (NARIC-Vlaanderen, 2021; VDAB, 2021; Vlaanderen, 2021).

Onze respondenten vertelden steeds hetzelfde. Namelijk dat diploma-erkenning een lastig proces is met een kostprijs. Op het moment dat nieuwkomers hier aankomen is diploma-erkenning niet het eerste waar ze zich mee bezighouden. Honger, onderhoud van een gezin, nood aan geld en een dak boven je hoofd, leiden tot “ik moet zo snel mogelijk werk vinden”.

Basisbehoeften worden niet voldaan, terwijl iedereen er recht op heeft. Ooit al gehoord van het recht op een menswaardig leven vermeld in artikel 23 van de Belgische grondwet? Iedereen heeft recht op arbeid, sociale zekerheid, huisvesting, gezond leefmilieu en culturele en maatschappelijke ontplooiing. Er bestaan dus economische, sociale en culturele basisrechten voor iedereen. Kortom zou iedereen een menswaardig leven moeten lijden. (Ejustice, 2021). Voor nieuwkomers in België is dat jammer genoeg niet vanzelfsprekend.

Uit de interviews met migranten blijkt dat geldtekort hun hoofdprobleem is. Het eerste wat ze doen is werk zoeken. De kwaliteit van werk maakt niet uit, zolang ze maar een inkomen hebben om hun basisbehoeften te volbrengen. De taalbarrière veroorzaakt problemen op vlak van werk en studies. Als migranten kiezen om in België een nieuwe studie te volgen, moet hun Nederlands een bepaald niveau bereikt hebben. Ook voor examens in verband met diploma-erkenning speelt taal een grote rol.

Informatietekort op alle vlakken beperkt migranten. Ook blijkt uit onze interviews dat de nodige informatie rond diploma-erkenning niet zomaar verkrijgbaar is. Als je de juiste contacten hebt, is deze makkelijker verkrijgbaar, maar zelfs dan is het nog een zoektocht. Er is zowel een informatietekort naar de migranten toe als naar de samenleving toe. Migranten werken hard en hun eerste gedachte is overleven. Het gedrag en de gedachten van de Belgische bevolking zijn niet stimulerend voor migranten om studies te volgen, te strijden voor hun diploma-erkenning, etc.

Wat begon met een hypothese rond een niet-toegankelijk diploma-erkenningsproces eindigt met het inzicht dat de Belgische bevolking niet op de hoogte is van wat de nieuwkomers doormaken. Nieuwkomers hebben nood aan meteen de juiste informatie te ontvangen zodat ze weten waar ze voor staan. Met dit opiniestuk willen wij de stem van de midden- en hooggeschoolde nieuwkomers laten horen aan de eigen bevolking en dit met nadruk op (toekomstig) sociaal werkers die met de doelgroep in contact komen. We willen een bewustmaking creëren van de struikelblokken die die groep ervaart rond diploma-erkenning.

 

Jade Buyens, Stefanie Deckx, Tinne Leysen en Dorien Ober zijn Studenten Sociaal Werk aan UCLL.

 

Bronnen:

VDAB. (2021). Laat je buitenlands diploma erkennen. Geraadpleegd op 25 april, 2021 via https://www.vdab.be/anderstalig/diploma-erkennen

Ejustice. (2021, maart 30). Gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994. (1994021048). Geraadpleegd via https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1994021048&la=N

Vlaanderen. (2021). Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen. Geraadpleegd op 25 april, 2021 via https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

NARIC-Vlaanderen. (2021). Niveau-erkenning of specifieke erkenning. Geraadpleegd op 25 april, 2021 via https://www.naricvlaanderen.be/nl/niveau-erkenning-of-specifieke-erkenning

 

Foto: Laurens van Heerde, Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!