Een heel alledaags zicht, niets om over te piekeren, mensen in het park... tot de pandemie toesloeg. Foto: Burim/CC BY-SA 3:0
IPS, Christopher Hand, Greg Maciejewski, Joanne Ingram

Coronamoeheid herstelt snel na sociaal contact

Coronamoeheid is een ernstig probleem waaronder zowat iedereen lijdt. Wat velen al vermoeden wordt echter door een Schotse studie bevestigd. De mentale vermoeidheid van lockdown en isolatie verdwijnt vrij snel wanneer het normale sociale leven terugkeert. De beste therapie is gewoon terug sociaal contact.

vrijdag 16 april 2021 10:00
Spread the love

 

Veel mensen kijken uit naar een zomer met relatieve vrijheid, een geleidelijke route uit de lockdown waarbij we vrienden en familie vaker kunnen zien. De effecten van maandenlange isolatie nemen we mee in die ontmoetingen. We hebben het gevoel dat onze sociale vaardigheden afgestoft moeten worden en onze gesprekken minder scherp zijn geworden.

De mentale gevolgen van de lockdown zijn diepgaand. Sociale isolatie heeft ertoe geleid dat de mentale gezondheid van mensen verslechterdezelfs als ze geen geschiedenis van psychologische problemen hadden. Naast deze stemmingsverandering, wordt eenzaamheid gelinkt aan een reeks cognitieve problemen, zoals vermoeidheid, stress en concentratieproblemen.

In onze recente studie hebben we uiteengezet hoe mensen herstelden van de eerdere periode van sociale isolatie, vorig jaar. We volgden hun cognitieve functioneren toen het Verenigd Koninkrijk van een volledige lockdown overging naar minder sociale beperkingen in de zomer van 2020.

Wat bleek? Ook al hebben we cognitieve problemen door de lockdown, die kunnen zich snel herstellen zodra we onze sociale contacten weer oppakken.

Massa-isolatie

Lockdowns geven psychologen een unieke kans om de gevolgen van sociale isolatie te bestuderen voor de bevolking. Normaal worden dergelijke gevolgen alleen bestudeerd bij oudere mensen of bij speciale groepen zoals astronautenwoestijnreizigers en poolonderzoekers. Nu hebben gewone mensen van alle leeftijden een jaar lang gekampt met lange periodes met minimaal sociaal contact.

We weten dat sociaal contact mensen goed doet. Dit varieert van het voorkomen van dementie en het verbeteren van het geheugen tot betere concentratie en de capaciteit om helder te denken. Toen onze sociale levens in maart krompen, raakten we ook deze cognitieve voordelen kwijt.

Om te onderzoeken wat er gebeurt als we weer terugkeren naar normaal, volgden we honderden Schotse volwassenen tussen mei en juli 2020: een periode waarin de strenge lockdown geleidelijk werd opgeheven. Het was het perfecte moment om te observeren hoe mensen dachten en voelden en of de voordelen van sociaal contact waren veranderd.

Het is niet verrassend dat de mensen in mei, toen ze voor het eerst benaderd werden, het minst vrolijk gestemd waren. Wie zich afzonderde of alleen leefde, leed hier het meest onder. Deze mensen gingen zich pas beter voelen toen de laatste beperkingen in juli werden opgeheven.

Trager werken

Tijdens de studie keken we echter vooral naar andere psychologisch indicatoren die aangaven of de cognitieve vaardigheden verbeterden als mensen meer mogelijkheden hadden tot sociaal contact. Om dit te meten, vroegen we de deelnemers aan het onderzoek een aantal online tests te doen. Daarbij werden veranderingen in hun aandacht, leervermogen, werkgeheugen en zelfs hun perceptie van tijd gemeten.

Aandacht, leervermogen en werkgeheugen zijn essentieel voor taken die we uitvoeren op het werk of bij het studeren. Ze geven aan hoe goed we ons dingen herinneren die we geleerd hebben, hoe lang we ons kunnen concentreren op een taak en met hoeveel taken we tegelijk bezig kunnen zijn in ons hoofd.

Al deze indicatoren verbeterden snel toen de lockdownbeperkingen werden versoepeld. Elke week werden de resultaten beter. Dit suggereert dat ook na de huidige lockdown zich een soortgelijke boost in ons werk kan voordoen, als de lockdownbeperkingen worden opgeheven.

Iedereen heeft tot op zekere hoogte te maken met eenzaamheid of isolatie. Het is dus geen wonder dat de voordelen die sociaal contact met zich meebrengt, opraken. De onderzoeksresultaten laten zien dat iedereen door de lockdown zich iets minder goed kan concentreren en wat slomer en vermoeider wordt. Stuk voor stuk zijn dat cognitieve problemen die onze prestaties op het werk kunnen beïnvloeden en ook onze sociale interacties daarbuiten.

Snel herstel

De snelheid waarmee het cognitieve functioneren zich herstelt als mensen hun normale sociale leven weer oppakken, laat zien dat er hoop is. Als de dagen langer worden, het weer verbetert en de samenleving weer open gaat, kan sociaal contact elke vermindering in cognitief functioneren die er was tijden de lockdown snel terugdraaien.

Deze conclusies reiken verder dan de unieke omstandigheden die veroorzaakt zijn door de pandemie. Hoewel we niet kunnen ontkennen dat mensen sociale wezens zijn, beginnen psychologen zich nu pas te realiseren hoe integraal sociale interactie is voor elk aspect van ons welzijn en onze mentale vermogens. En hoe isolatie, of dat nu is voor ouderen of mensen met extreme beroepen, invloed kan hebben op mentale gezondheid en het functioneren op zoveel terreinen.

 

Christopher Hand is docent psychologie aan de Glasgow Caledonian University. Greg Maciejewski en Joanne Ingram zijn docent psychologie aan de University of the West of Scotland. Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij IPS-partner The Conversation.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!