Bron: PxHere / CC0 Public Domain
Open brief - ACV CSC-Transcom

‘Gemeenschappelijk vakbondsfront weigert sociale dialoog bij bpost te hervatten’

dinsdag 16 maart 2021 16:26
Spread the love

 

Rekening houdend met de instabiliteit en de vele vragen voortvloeiend uit het vertrek van meerdere leden van het topmanagement, hadden de syndicale organisaties op 4 maart 2021 beslist het sociaal overleg op te schorten bij bpost. Het ontslag van de CEO, resulteert in nog meer onzekerheid bij het personeel van bpost.

Op dit ogenblik blijven veel vragen aangaande alle ontwikkelingen bij bpost, onbeantwoord:

  • Wat zal er bij bpost gebeuren op het niveau van de CEO en de Raad van Bestuur?
  • Wat effect heeft dit vertrek op het functioneren van bpost vandaag?
  • Verdient een afdeling zoals MSO geen volwaardige en voltijdse leidinggevende, gezien het belang binnen de groep?
  • Hoe komt het dat wij nu getuige zijn van een dergelijke exodus van competenties en kennis bij bpost?
  • Waar zijn de waarden en de cultuur van het bedrijf gebleven op het niveau van het topmanagement?
  • Ondanks het engagement genomen voor de Commissie Infrastructuur op 6/10/2020, stellen wij vast dat een evenwichtige vertegenwoordiging bij bpost niet bestaat.

Tijdens verschillende informele contacten, heeft de directeur HR gepoogd ons te overtuigen van de onderbouwde beslissingen die genomen zijn, met de bedoeling om de vertegenwoordigers van het personeel gerust te stellen over de toekomst van het bedrijf.

Eind vorige week, op het ogenblik van de beslissing om opnieuw het overleg op te starten, hebben de duizenden werknemers een nieuwe slag in het aangezicht gekregen, door:

  • Tijdens een online meeting, georganiseerd ter attentie van het management van de bpost groep, te moeten horen dat de financiële resultaten en bijgevolg de vermindering van sommige inkomsten van bpost bestempeld wordt als een ‘Belgische erfenis’!
  • In de pers, te moeten lezen dat volgens de CFO de ‘ bonus’ gegeven aan het personeel tijdens de pandemie, de Belgische resultaten hebben doen kelderen. Ter herinnering, de duizenden werknemers van bpost hebben hun missie naar de bevolking verder gezet lang voor deze premie werd toegekend. Zonder de onnavolgbare inzet van het personeel zou er zelfs geen enkele winst geweest zijn.
  • In de pers te moeten lezen dat meerdere aanklachten, verklaringen en zelfs beschuldigingen van de CEO van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en van sommige leden van diezelfde Raad van Bestuur, vele vragen doet rijzen! Wat is de echte agenda van de mensen waarvan wij verwachten dat ze bpost besturen? Dit overheidsbedrijf is één van de grootste werkgevers van het land, en verleent diensten die ‘essentieel’ genoemd worden door de overheid tijdens deze crisisperiode. Verdient dit bedrijf niet beter?

Als vertegenwoordigers van de duizenden werknemers bij bpost, beschouwen wij de gebeurtenissen van de laatste week als een aanslag op het dagelijks engagement van haar personeel. Deze moedige vrouwen en mannen, die met volle goesting hun verantwoordelijkheden genomen hebben, ondanks het gevaar en het meerwerk, zien hun betrokkenheid en hun trouwheid onderuit gehaald worden door al deze toestanden. In die omstandigheden, is het van fundamenteel belang om snel duidelijkheid te krijgen in dit treurspel.

Maar, allereerst, eisen wij dat de vertegenwoordigers van het bedrijf oprechte excuses aanbieden aan ALLE personeelsleden van bpost. Zij werden beledigd, ondanks de geleverde inspanningen en hun immense inzet. Het is hun toekomst dat nu op het spel staat.

Indien deze eis zonder gevolg blijft, is de herneming van het Sociaal Overleg in onze ogen compleet onmogelijk. Het is dringend tijd om respect en eerbied te herstellen naar diegenen die bpost-groep maken en gemaakt hebben tot wat het vandaag is.

Het postpersoneel is gekwetst en woedend! Zonder een duidelijk signaal vanwege bpost om het vertrouwen en de waardigheid naar het personeel toe te herstellen, kan volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront de sociaal dialoog niet hervat worden. Het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!